baal_blauw_plaatsnaambord_1.jpg

De Haalderense buurtschap Baal had t/m 2017 zelfvervaardigde, blauwe plaatsnaambordjes. Omdat die te veel op komborden leken, en de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt, moesten ze van de gemeente worden verwijderd. Dat is dan ook gebeurd.

De Haalderense buurtschap Baal had t/m 2017 zelfvervaardigde, blauwe plaatsnaambordjes. Omdat die te veel op komborden leken, en de buurtschap buiten de bebouwde kom ligt, moesten ze van de gemeente worden verwijderd. Dat is dan ook gebeurd.