aaksens_op_actuele_kaart.jpg

Voor de Tjerkwerder buurtschap Aaksens moet je halverwege de weg van Blauwhuis naar Wolsum linksaf. De twee boerderijen aldaar hebben als adres Hemdijk 19 en 21 'in' Tjerkwerd. Zie verder het hoofdstuk Ligging. (© OpenStreetMap)

Voor de Tjerkwerder buurtschap Aaksens moet je halverwege de weg van Blauwhuis naar Wolsum linksaf. De twee boerderijen aldaar hebben als adres Hemdijk 19 en 21 'in' Tjerkwerd. Zie verder het hoofdstuk Ligging. (© OpenStreetMap)