aaksens_gemaal_kopie.jpg

Zo te zien wordt het zojuist gereedgekomen gemaal van Aaksens hier officieel door notabelen in gebruik genomen.

Zo te zien wordt het zojuist gereedgekomen gemaal van Aaksens hier officieel door notabelen in gebruik genomen.