aaksens_buurtschapsgezicht.jpg

Buurtschap Aaksens omvat twee boerderijen met als postadressen Hemdijk 19 en 21 'in' Tjerkwerd. Het is topografisch gezien een complexe situatie. Zie daarvoor het hoofdstuk Ligging. (© Google StreetView)

Buurtschap Aaksens omvat twee boerderijen met als postadressen Hemdijk 19 en 21 'in' Tjerkwerd. Het is topografisch gezien een complexe situatie. Zie daarvoor het hoofdstuk Ligging. (© Google StreetView)