Grauwe Kat..JPG

Grauwe Kat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. De buurtschap valt onder het dorp Arum. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Grauwe Kat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. De buurtschap valt onder het dorp Arum. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.