wetering plaatsnaambord.jpg

Wetering heeft een langgerekte, dunbebouwde lintbebouwing, heeft daarom geen 'bebouwde kom' en daarom ook witte en geen blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Wetering heeft een langgerekte, dunbebouwde lintbebouwing, heeft daarom geen 'bebouwde kom' en daarom ook witte en geen blauwe plaatsnaamborden (komborden).