Kruisweg-MSD-20120412-256390.jpg

Het Bentwoud tussen Kruisweg en Benthuizen is een aantasting van het open veenweidelandschap

Het Bentwoud tussen Kruisweg en Benthuizen is een aantasting van het open veenweidelandschap