It Sud Pleatslik Belang 65 jaar (Kopie).JPG

Pleatslik Belang It Súd heeft in 2010 het 65-jarig bestaan gevierd. Helaas hebben zich op de Algemene Ledenvergadering in november 2016 geen mensen gemeld om het bestuur aan te vullen tot een voltallig bestuur, zodat de vereniging eind 2017 is opgeheven.

Pleatslik Belang It Súd heeft in 2010 het 65-jarig bestaan gevierd. Helaas hebben zich op de Algemene Ledenvergadering in november 2016 geen mensen gemeld om het bestuur aan te vullen tot een voltallig bestuur, zodat de vereniging eind 2017 is opgeheven.