Oranjedorp plaatsnaambord [640x480].jpg

Oranjedorp is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder Nieuw-Dordrecht

Oranjedorp is een dorp met een eigen bebouwde kom, maar valt voor de postadressen onder Nieuw-Dordrecht