Scherpbier 3 [640x480].JPG

Scherpbier heeft sinds 2013 plaatsnaambordjes, voorheen kon je slechts aan de straatnaambordjes herkennen dat je er was aangekomen

Scherpbier heeft sinds 2013 plaatsnaambordjes, voorheen kon je slechts aan de straatnaambordjes herkennen dat je er was aangekomen