Notter kombord en 60 [640x480].jpg

Notter, een blauw plaatsnaambord heeft de wettelijke betekenis 'bebouwde kom', maar dat is hier kennelijk niet aan de orde, want 60 km-zone, en dat kan alleen buiten een bebouwde kom.

Notter, een blauw plaatsnaambord heeft de wettelijke betekenis 'bebouwde kom', maar dat is hier kennelijk niet aan de orde, want 60 km-zone, en dat kan alleen buiten een bebouwde kom.