Gasteren Gasterse Duinen Schotse Hooglanders [640x480].JPG

Gasteren, de Gasterse Duinen wordt begraasd door Schotse Hooglanders die de begroeiing kort houden, zodat de heide niet overwoekerd wordt. Het zijn goedaardige dieren, maar het blijft wel wild, lees daarom vooral de tips m.b.t. deze dieren op deze pagina.

Gasteren, de Gasterse Duinen wordt begraasd door Schotse Hooglanders die de begroeiing kort houden, zodat de heide niet overwoekerd wordt. Het zijn goedaardige dieren, maar het blijft wel wild, lees daarom vooral de tips m.b.t. deze dieren op deze pagina.