Harich-MSD-20110221-227224.jpg

Als je de bebouwde kom van Harich vanuit het zuiden binnenkomt, zie je de kerktoren al als een 'landmark' opdoemen

Als je de bebouwde kom van Harich vanuit het zuiden binnenkomt, zie je de kerktoren al als een 'landmark' opdoemen