haule plaatsnaambord.jpg

Haule is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

Haule is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.