Ferwert

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Ferwert

Terug naar boven

Status

- Ferwert is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel. Het was de hoofdplaats van die gemeente.

- Onder het dorp Ferwert valt ook buurtschap De Ryp.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Ferwerd. De plaatsnaam is overigens sinds 1999 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Ferwert ligt NO van Stiens en Hallum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ferwert 197 huizen met 1.463 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikelen over de geschiedenis van Ferwert op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ferwert heeft 35 rijksmonumenten.

- De oude dorpskern is een 'beschermd dorpsgezicht' en is zeer de moeite waard om eens te bekijken. Het Vrijhof is het plein ten zuiden van het kerkhof en laat zien dat Ferwert een dorp met veel historie is. Aan het plein staan prachtige oude huisjes.

- De grote Sint Martinuskerk is gebouwd in de 15e eeuw. De robuuste kerktoren valt al vanuit de verte op. De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Ferwert.

- Beeld van Gemme van Burmania. Deze edelman woonde rond 1550 in Herjuwsmastate. Van Burmania werd het symbool van 'de stânfries'. Dat is de standvastige Fries. Hij weigerde in Brussel te knielen voor Philips II. Want Friezen knielen volgens Gemme alleen voor God.

- Windmotor van de polder Kloosterterp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Tentfeest Nacht fan Ferwert.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Op de hoek van de Hegebeintumerdyk en de Hoofdstraat in Ferwert, waar voorheen drie kleine woningen stonden, is in 1857 een herberg annex logement met doorreed voor de stallen van de paarden gebouwd. De eerste logementhouder was Willem W. de Jong. Velen zijn na hem nog herbergier geweest, waarbij het logement meestal de naam van de kastelein droeg. De doorreed is later afgebroken en het café kreeg later in de 20e eeuw de naam "It Hoekje". Dorpscafé 't Hoekje, de afgelopen jaren nog de enige horecagelegenheid in het dorp, was anno voorjaar 2016 al enkele jaren gesloten. Inwoners hebben toen het initiatief genomen om middels Dorpscoöperatie Eetcafé 't Hoekje het pand te herbestemmen tot 'huiskamer van het dorp'. En dat is gelukt: met enkele tientallen vrijwilligers heeft men er alles aan gedaan om het café weer nieuw leven in te blazen. Het pand is aangekocht om verloedering te voorkomen. Leden van de dorpscoöperatie brachten binnen een paar weken ruim de helft van de benodigde 180.000 euro binnen. In juni 2016 is het café heropend, en er is een uitbater gevonden die - zo is de intentie - Eetcafé 't Hoekje na 3 jaar overneemt.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Ferwert en zijn evenementen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ferwert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ferwert.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Ferwert - Hegebeintum (DBFH) is opgericht in 1953 en heeft als doel een prettige, levendige dorpssfeer te stimuleren en het saamhorigheidsgevoel van de inwoners van deze dorpen te bevorderen. Daartoe organiseert zij diverse evenementen door het jaar heen. DBFH behartigt ook de belangen van beide dorpen bij de gemeente. Buurtverenigingen en individuen kunnen daarnaast een beroep doen op DBFH voor zaken die van belang zijn voor het leefklimaat in beide dorpen.

- Onderwijs: - "In Ferwert staat de kleinste locatie van het Dockinga College, met ca. 130 leerlingen. De school heeft een brede instroom in de onderbouw, van vmbo-beroepsgericht tot en met vwo. Met een vmbo-beroepsgericht advies kun je hier twee jaar blijven. In drie jaar kun je de onderbouw van havo of vwo op onze school afronden en wij zorgen voor een goede doorstroom naar de bovenbouw. Ga je vmbo-theoretisch doen dan kun je hier na vier jaar je diploma behalen." - Basisschool Op Streek. - Basisschool Op 'e Trije. De intentie is er om op den duur de beide basisscholen te laten opgaan in één 'brede school'. Voorlopig is er echter - anno 2017 - geen geld voor een nieuw gebouw. Maar ook een informele samenwerkingsschool bleek vooralsnog niet mogelijk. Daarom is in 2017 Basisschool Op Streek, die aan groot onderhoud toe was, toch maar gerenoveerd.

- Muziek: - Brassband Excelsior.

- Sport: - Voetbalvereniging Wardy.

- Kaatsvereniging Foswert.

- Tennisvereniging.

- De Ferwerter iisclub heeft ca. 400 leden, die op verschillende weekdagen trainen in Leeuwarden. Voor ieder niveau is er een passende trainingsgroep. Er wordt les gegeven aan kinderen van 6 jaar en ouder tot veteranen die marathons willen rijden. Van recht-op-de-schaatsen tot de valbeweging. In de zomer doen ze aan skeeleren, fietsen en droogtrainen. De club organiseert evenementen zoals de Hutspotrace, de Koek-en-zopie-avond, de Pupilleninterclub en het Trainingsweekend. Ook op de fiets organiseren ze tijdritjes en wordt er elk jaar gestreden om de Jansma-bokaal.

- Zorg: - Zorgboerderij Samen Thuis in Ferwert biedt 6 perspectief biedende woonplekken aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. Dat houdt in dat het kind langdurig verblijft in het gezin, waarbij het de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen, passende bij zijn of haar mogelijkheden. Naast wonen zijn er 4 logeerplekken voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Het kind kan dan in het weekend en/of in de vakantie komen logeren en genieten van alle activiteiten in en om de boerderij. Verder hebben kinderen soms enkele uren per dag opvang nodig. Denk hierbij aan woensdagmiddag of vrijdag wanneer het schoolgaande kind mogelijk vrij heeft. Of het kind nog te jong is om naar school te gaan, maar wel extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Samen Thuis heeft de mogelijkheid deze kinderen een zinvolle dagbesteding te bieden waarbij spel en leren omgaan met elkaar centraal staan.

Ook zijn er nog 2 crisisplaatsen waar kinderen tijdelijk gebruik van kunnen maken. Het gezin en het kind kan tot rust komen en de hulpverlening heeft indien noodzakelijk de mogelijkheid te zoeken naar een geschikte vervolgplaatsing voor het kind. Tot slot is er dagbesteding voor jongeren en volwassenen die (tijdelijk) niet mee komen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij kunnen meehelpen bij de werkzaamheden in en om de boerderij. Denk aan het verzorgen van de dieren en het onderhoud van de dierverblijven, de tuin, de moestuin, het kloven van hout en onderhoud van de boerderij.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ferwert.

Reactie toevoegen