Fatum

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

Fatum

Terug naar boven

Status

- Fatum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- De buurtschap Fatum valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tzum.

- De buurtschap Fatum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling in het Fries en in het Nederlands is gelijk.

Terug naar boven

Ligging

Fatum ligt ZO van Tzum, in een flauwe bocht van de Wommelserweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Fatum omvat ca. 10 huizen met ca. 20 inwoners.

Reactie toevoegen