Exmorra

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

exmorra_collage.jpg

Exmorra, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Exmorra, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Exmorra dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Exmorra, dorpsgezicht.

Exmorra, dorpsgezicht.

Exmorra kerk fraai bordje met toelichting JD [640x480].JPG

Exmorra, fraai toelichtingsbordje op de kerk.

Exmorra, fraai toelichtingsbordje op de kerk.

Exmorra

Terug naar boven

Status

- Exmorra is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Exmorra valt ook de buurtschap Exmorrazijl.

- Het dorp Exmorra heeft veel samenwerkingsverbanden (verenigingsleven, evenementen e.d.) met het kleine buurdorp Allingawier. Je zou ze dan ook als tweelingdorp kunnen beschouwen. Formeel zijn het nog wel twee aparte dorpen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Eksmoarre.

Terug naar boven

Ligging

Exmorra ligt W van de stad Bolsward en O van het dorp Makkum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Exmorra 27 huizen met 168 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Exmorra heeft 9 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Exmorra Allingawier is opgericht in 1937 en organiseert jaarlijks de activiteiten rond Koningsdag en het Dorpsfeest.

- Tuinfeest Exmorra (op een zaterdag begin juni) is een spetterend feest in een feesttent met een goede live band.

- Dorpsfeest (weekend in augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Na een jaar van voorbereiding en bouw, is op 8 juli 2017 onder grote belangstelling van zowel kinderen als volwassenen de nieuwe pannakooi in Exmorra feestelijk geopend. De vrijwilligers en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt, zijn in het zonnetje gezet. Als bijzondere gast liet wereldkampioen groundmoves Nasser El Jackson zijn kunsten zien. Ook verzorgde hij twee clinics voor de jeugd om op deze wijze de eerste stappen in deze bijzondere vorm van sport onder de knie te krijgen. Na afloop zijn aan alle kinderen voetballen uitgedeeld zodat ze later nog in de pannakooi kunnen oefenen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Exmorra.

- Nieuws: - Doarpsnijs, het inhoudelijk en visueel fraaie maandblad (van ca. 50 pag.) voor Exmorra en Allingawier, is via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Honk is de plek voor verenigingen, clubs en groepen die belangrijk zijn voor het sociale leven in de dorpen Exmorra en Allingawier. Ook voor bijzondere activiteiten zoals uitvoeringen, feestavonden, cursussen e.d. zijn er volop mogelijkheden om deze in 't Honk te kunnen houden. Werd het dorpshuis voorheen beheerd door een beheerder, de laatste tijd wordt dit gedaan met de hulp van vrijwilligers. Vanuit de dorpen is een grote groep mensen beschikbaar voor het runnen van het dorpshuis in de ruimste zin van het woord.

- Onderwijs: - De Oerdracht is de kleine dorpsschool van Exmorra, met combinatieklassen van twee of drie groepen. De school is gehuisvest in een modern gebouw en streeft ernaar om elk kind bij elk ontwikkelingsaspect zo te begeleiden dat het zich thuis voelt op school en in de samenleving. Het doel is dat het kind zich in zijn eigen ontwikkeling optimaal kan ontplooien. Het motto van de school is: "De Oerdracht, in boppeslach foar elts bern!"

- Sport: - Kaatsvereniging Exmorra.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Exmorra kerk.

Reactie toevoegen