Euvelgunne

Plaats
Buurtschap
Groningen
Groningen

Euvelgunne

Terug naar boven

Status

- Euvelgunne is een buurtschap, tegenwoordig grotendeels bedrijventerrein in de provincie Groningen, gemeente Groningen.

- Oorspronkelijk viel de buurtschap Euvelgunne grotendeels onder de gemeente Haren, deels onder de gemeente Noorddijk. Bij een grenscorrectie per 1-12-1914, waarbij Helpman e.o. van de gemeente Haren naar de gemeente Groningen is overgegaan, is ook dat deel van Euvelgunne naar de gemeente Groningen gegaan. De rest van de buurtschap is naar de gemeente Groningen gegaan bij de opheffing van de gemeente Noorddijk per 1-1-1969.

- De buurtschap ligt in een gebied dat in de regio bekend staat als de 'MEER-dorpen', wat staat voor Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan (in de praktijk worden ook het dorp Ruischerbrug en de buurtschap Klein Harkstede er nog toe gerekend). Waarbij eigenlijk alleen de eerste twee en Ruischerbrug dorpen zijn. Euvelgunne is immers een buurtschap (en tegenwoordig dus ook nog grotendeels een bedrijventerrein), Klein Harkstede is een buurtschap en ook Roodehaan is een buurtschap (van een handvol panden Z van Engelbert).

- Volgens de schoolmeester anno 1828 viel Euvelgunne als buurtschap - althans kerkelijk - onder het dorp Middelbert. In de praktijk valt de buurtschap ook onder dit dorp, voor de postadressen ligt het, evenals Middelbert, 'in' Groningen, daar beide plaatsen in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam hebben gekregen in het postcodeboek.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1720 bi de Ovelgunne, 1779 van de Euvelgun, 1781 De Euvelgunne, 1840 idem maar dan zonder lidwoord.

Naamsverklaring
'Iets dat in euvelen gunst, in een kwade reuk staat, spookhuis'. In het Middelnederduits betekent Ovelgunne 'woonplaats van de duivel'. In de middeleeuwen stond hier het kasteel der Groenenbergen, dat in 1251 werd gesloopt: "een stucke lands gelegen tendes buiten den Hogenwal bij den Groenenborch" (1524). Gesuggereerd is dat de resten van het kasteel aanleiding gaven tot de naam, die later op de gehele omgeving is overgegaan. Euvelgunne, Ovelgunne is ook verklaard als over 'aan de andere kant' en gunne 'water?'(1)

Terug naar boven

Ligging

Euvelgunne ligt in het ZO van Groningen, ZO van de kruising van Winschoterdiep en Eemskanaal, tussen de Ring-Zuid (N7) in het N en O en de Europaweg in het W en Z. Het gebied omvat de volgende wegen: Bremenweg, Bornholmstraat, De Hallen, Emdenweg, Euvelgunnerweg, Flensburgweg, Gdanskweg, Gotenburgweg, Hooghoudtstraat, Leningradweg, Narvikweg, Osloweg, Rigaweg, Talinnweg en Winschoterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Euvelgunne 34 huizen met 186 inwoners onder de gemeente Haren en 18 huizen met 126 inwoners onder de gemeente Noorddijk. Tegenwoordig is de buurtschap grotendeels getransformeerd tot bedrijventerrein. Er zou echter deels nog steeds sprake zijn van een buurtschap ter plekke, met ca. 30 huizen en ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Euvelgunne is ontstaan langs de Hunze. Nadat de Hunze vanaf Roodehaan door de aanleg van het Winschoterdiep met de stad Groningen was verbonden is dit deel van de Hunze grotendeels drooggevallen. De loop is echter nog goed te volgen door de kronkelige vorm van de Euvelgunnerweg. Deze vormt nu een natuurlijke onderbreking van het rechthoekige stratenpatroon van het bedrijventerrein.

Bij Euvelgunne heeft in de middeleeuwen een steenhuis gestaan: Groenenberg. Het steenhuis werd door de stad als een bedreiging ervaren en is daarom verwoest. De restanten van het steenhuis zijn in de eerste helft van de 20e eeuw opgeruimd.

De buurtschap heeft een lagere school gehad. In 1828 moesten alle schoolhoofden in de provincie Groningen een rapport opstellen met een beschrijving van hun woonplaats. En die zijn op het internet opvraagbaar gemaakt. Vandaar dat je hier online de situatie van Euvelgunne anno 1828 kunt lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Euvelgunnetracé is een kort stuk dubbelbaans autoweg dat de doorstroming op de N7 bij Groningen moet verbeteren en knooppunt Europaplein moet ontlasten. Het Euvelgunnetracé loopt van Oude Roodehaan naar het nieuwe knooppunt Euvelgunne.

- Knooppunt Euvelgunne (nabij bedrijventerrein Driebond) is het nieuwe verkeersknooppunt voor de aansluiting van de dubbelbaansautoweg N7 en de dubbelbaansautoweg N46, ter vervanging van de afritconstructie in het Europaplein tussen de Groninger oostelijke en zuidelijke ringweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een deel van de structuur van de voormalige Hunze en het aanliggende land ter hoogte van Euvelgunne (zie ook bij Geschiedenis), is tegenwoordig als 'Hunzezone' in beheer bij Het Gronings Landschap en heeft een beschermde status. Het is een bijzondere groene oase, het oude stukje meanderende Hunze met hoge oeverwallen tussen de hectiek van de omliggende bedrijventerreinen. Dat is vooral te danken aan boer Thies Dijkhuis, van boerderij Euvelgunnerheem. In de jaren negentig heeft de gemeente Groningen de meeste boeren op Euvelgunne uitgekocht, om plaats te maken voor het nieuwe bedrijventerrein. Dijkhuis heeft dit echter altijd geweigerd. Hij vond dat zijn landerijen zo veel mogelijk in de oude staat moesten blijven. Hij is daardoor bekend geworden als 'de laatste boer van Euvelgunne' (waar in 2017 een documentaire over is gemaakt. Voor nadere informatie zie de link). In 2017 heeft hij hiervoor de erepenning van de gemeente Groningen gekregen, vooral ook omdat hij zich altijd constructief heeft ingezet en niet alleen tégen (vernieuwing) was, maar ook heeft meegedacht over wat er wél mogelijk was. Al eerder was hij hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging MEER-dorpen*. De tweemaandelijkse dorpskrant MEER-nieuws is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).
* Wat deze afkorting betekent, kun je hierboven lezen onder het kopje Status.

Reactie toevoegen