Eursinge (Ruinen)

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

eursinge_en_bultinge_kaart_ca._1900_kopie.jpg

De eeuwenoude buurtschap(snaam) Bultinge wordt op kaarten van rond 1900 alleen nog als veldnaam vermeld (omdat de gemeenteaanduiding 'Rn' er niet onder staat, in tegenstelling tot bijv. bij Pesse, Eursinge, Anholt en Kraloo).

De eeuwenoude buurtschap(snaam) Bultinge wordt op kaarten van rond 1900 alleen nog als veldnaam vermeld (omdat de gemeenteaanduiding 'Rn' er niet onder staat, in tegenstelling tot bijv. bij Pesse, Eursinge, Anholt en Kraloo).

eursinge_bij_pesse_e.o._actuele_kaart_kopie.jpg

Tegenwoordig is de naam Bultinge helemaal van de kaarten verdwenen, en wordt de hele bebouwing W van de A28 ter plekke als buurtschap Eursinge beschouwd, ook in de straatnaam en qua plaatsnaamborden.

Tegenwoordig is de naam Bultinge helemaal van de kaarten verdwenen, en wordt de hele bebouwing W van de A28 ter plekke als buurtschap Eursinge beschouwd, ook in de straatnaam en qua plaatsnaamborden.

Eursinge (Ruinen)

Terug naar boven

Status

- Eursinge is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinen.

- De buurtschap Eursinge viel t/m 1997 onder het ZO van Eursinge, aan de andere kant van de A28 gelegen dorp Pesse (postcode 7933). In 1998 is Pesse, voorheen eveneens gemeente Ruinen, middels een grenscorrectie grotendeels overgegaan naar de gemeente Hoogeveen (een deel van het buitengebied van Pesse ging, ook middels een grenscorrectie, naar de in 1998 nieuw opgerichte gemeente Westerveld). De grens tussen de gemeenten Hoogeveen en De Wolden is ter plekke langs de A28 (N van de afslag) en de N375 (Z van de afslag) getrokken.

De voorheen Pesser buurtschappen Eursinge en Kraloo kwamen daarmee in respectievelijk één en twee andere gemeenten te liggen dan (de dorpskern van) Pesse. En een postcode en postale woonplaats mag maar in 1 gemeente liggen. Daarom heeft men na de herindeling voor Eursinge, dat voorheen voor de postadressen 'in' Pesse lag, een eigen postcode (7935) en woonplaatsnaam toegekend, dat daarmee sindsdien een formele woonplaats is.

- Onder de postcode en postale woonplaats Eursinge valt ook het grootste deel van de nabijgelegen buurtschap Kraloo (die samen met Eursinge in 1998 van de gemeente Ruinen grotendeels naar de gemeente De Wolden is overgegaan (2 panden van Kraloo gingen over naar en behoren tot de gemeente Westerveld, maar vallen voor de postcodes nog steeds onder Pesse, zij het dan onder het gedeelte ervan dat sinds 1998 in die toen nieuw opgerichte gemeente Westerveld is komen te liggen), en daarmee ook, al is het dan deels, van 'moederdorp' Pesse is 'losgeweekt').

- In het Z van het gebied dat tegenwoordig als buurtschap Eursinge wordt beschouwd, lag vroeger de buurtschap Bultinge. Vermoedelijk vielen de huizen rond de school, die op kaarten van rond 1900 wordt vermeld, (ook) onder deze buurtschap, omdat in deze bron sprake is van een school te Bultinge. En tot eind 17e eeuw was er een kapel in Bultinge, die ook voor de Pessenaren bestemd was (Pesse krijgt pas in 1870 een eigen kerk. In de tussengelegen twee eeuwen gaan de Pessenaren naar de kerk in Ruinen). Echter deze plaatsnaam is kennelijk geleidelijk buiten gebruik geraakt; rond 1900 staat de naam al niet meer als plaatsnaam op de kaarten maar alleen nog als 'veldnaam'. En het aan het begin van deze alinea beschreven buurtje heeft tegenwoordig zowel als straatnaam als qua plaatsnaamborden de aanduiding Eursinge, dus kennelijk 'leeft' de naam Bultinge niet meer, althans niet meer als buurtschaps- en dus plaatsnaam. In een B&W-voorstel uit 2011 wordt voorgesteld om de recent aangelegde rotonde aan de afrit van de A28 Bultinge te noemen. "Voor de vindbaarheid is het belangrijk dat deze rotonde een naam krijgt. In de buurt van deze rotonde lag in de 14e eeuw de buurtschap Bultinge. De buurtschap lag op een hoger deel van het land. Voorgesteld wordt om de rotonde Bultinge te noemen." En zo geschiedt. De straatnaam heeft maar één huisnummer; 2, zijnde van het tankstation op de rotonde. Uit de formulering van het voorstel blijkt dus ook al dat de naam als buurtschapsnaam buiten gebruik is geraakt.

- De buurtschap Eursinge ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam van de buurtschap Eursinge in het postcodeboek is 'Eursinge gem. De Wolden', om het te onderscheiden van de andere 3 buurtschappen Eursing/Eursinge die er elders in Drenthe nog zijn.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eursinge ligt rond de gelijknamige weg en het Z deel van de Kraloërweg, direct NW van Pesse, vanuit Pesse gezien aan de overzijde van de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De 'postale buurtschap Eursinge' (die, zoals onder Status toegelicht, ook het grootste deel van de buurtschap Kraloo omvat) heeft ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eursinge heeft 1 rijksmonument, zijnde een boerderij uit 1931 op huisnr. 2.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Eursinge, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen