Eursing

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Eursing Beilen bord [640x480].jpg

De oude Beilense buurtschap Eursing is rond 1970 afgebroken t.b.v. de noordelijke uitbreidingen van het dorp Beilen. Nadien heeft men de weg tussen het dorp en het Oranjekanaal Eursing genoemd en is die bebouwing de gelijknamige buurtschap geworden.

De oude Beilense buurtschap Eursing is rond 1970 afgebroken t.b.v. de noordelijke uitbreidingen van het dorp Beilen. Nadien heeft men de weg tussen het dorp en het Oranjekanaal Eursing genoemd en is die bebouwing de gelijknamige buurtschap geworden.

Eursing

Terug naar boven

Status

- Eursing is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Beilen.

- De buurtschap Eursing valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Beilen.

- De buurtschap Eursing ligt grotendeels buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, maar ligt daarnaast voor een (heel) klein deel binnen de bebouwde kom van Beilen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1634 Oversche, 1851-55 Eursinge, 1899 Eursinge Beilen. Heette ook wel Eursingebeilen of Eursinge-Beilen, ter onderscheiding van de andere 3 buurtschappen Eursinge in Drenthe. Op kaarten staat tot ca. 1960 het (N deel van het) huidige Eursing vermeld als buurtschap Halerbrug, genoemd naar de gelijknamige brug over het Oranjekanaal. Nadien staat het op kaarten alleen nog vermeld als naam van de brug.

Naamsverklaring
Over-es-ing = woonplaats, gelegen aan gene zijde van de es (vanuit Beilen bezien). Verwant aan de (andere) drie plaatsen Eursinge in Drenthe(1).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eursing ligt rond de gelijknamige weg, tussen de kern Beilen en het Oranjekanaal N daarvan, en grenst in het W aan de A28. Een zeer klein deel van de buurtschap ligt nog binnen de bebouwde kom van Beilen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Eursing 20 huizen met 162 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Eursing was oorspronkelijk een buurtschap ter hoogte van de splitsing Esweg-Eursingerweg, in de omgeving van de Drenthehal. De boerderijen van de oorspronkelijke buurtschap zijn omstreeks 1970 afgebroken. Om de historische naam te behouden, kreeg de bebouwing die zich uitstrekt van de bebouwde kom van Beilen tot de Halerbrug de naam Eursing(2).

In het ZW van Eursing bevindt zich begraafplaats Eursingerhof (niet te verwarren met vakantieboerderij Eursingerhof in de buurtschap Eursinge bij Havelte).

- Geschiedenis van buurtschap Eursing.

Terug naar boven

Activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging 't-Sietsenveen (d.w.z. vlak voor de winter wordt er water op een wat dieper gelegen weiland gepompt en dan maar hopen dat het gaat vriezen), gelegen in het ZO van buurtschap Eursing, tussen de weg en de spoorlijn. Er is parkeergelegenheid in het land naast de ijsbaan en er wordt ook in de berm van de weg geparkeerd. Als het druk is raden ze aan met de fiets te komen. De ijsbaan is meestal vrij snel bevroren waardoor het niet heel lang hoeft te vriezen om hier te kunnen schaatsen.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: Buurtvereniging Halerbrug beslaat de buurtschap Eursing, plus nog enkele panden N van het Oranjekanaal, en is genoemd naar de brug over het Oranjekanaal. De webmaster is naar elders verhuisd. Op de site staat dat als er de komende tijd geen nieuwe webmaster uit de buurtschap komt, de site medio 2019 wordt opgeheven. Op de site vind je o.a. online te lezen edities van buurtkrant De Brug t/m maart 2013. Dus óf nadien zijn er geen online edities meer geplaatst óf de buurtkrant is nadien opgeheven.

Reactie toevoegen