Etten

Plaats
Dorp
Oude IJsselstreek
Achterhoek
Gelderland

etten_2025.jpg

Onder het motto 'Etten 2025' zijn de inwoners van het dorp anno 2017 aan het inventariseren welke kant ze komende jaren op willen qua voorzieningen e.d. En daar gaat heel wat moois uit komen! Kijk maar in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Onder het motto 'Etten 2025' zijn de inwoners van het dorp anno 2017 aan het inventariseren welke kant ze komende jaren op willen qua voorzieningen e.d. En daar gaat heel wat moois uit komen! Kijk maar in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

etten_gedichtje.jpg

Eens een Etter, altijd een Etter! Ehh, sorry, Ettenaar! :-)

Eens een Etter, altijd een Etter! Ehh, sorry, Ettenaar! :-)

gemeente_etten_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Etten, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Etten, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Etten

Terug naar boven

Status

- Etten is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Oude IJsselstreek. T/m 2004 gemeente Gendringen.

Etten is in 1812 van de gemeente Gendringen afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, en in 1818 daar weer aan toegevoegd.

- Onder het dorp Etten vallen ook de buurtschappen IJsselhunten, Rafelder, Warm en Ziek.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Etten is geen Etter ;-) maar een Ettenaar.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Etten ligt aan de rivier de Oude IJssel en ligt verder ZO van de A18 en de stad Doetinchem, ZW van de stad Terborg en de dorpen Gaanderen en Westendorp, WZW van het dorp Varsseveld, WNW van het dorp Silvolde, NW van de dorpen Ulft, Varsselder, Gendringen en Megchelen, NNO van het dorp Netterden, NO van de dorpen Azewijn en Lengel en de stad 's-Heerenberg, ONO van het dorp Zeddam en OZO van de dorpen Braamt en Kilder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Etten 45 huizen met 292 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Inwoners verenigd in de werkgroep Horizonstrijders Etten hebben in 2016 en 2017 succesvol geijverd tegen de komst van windmolens in het dorp. De windmolens komen nu elders in de regio. Voor Etten gaat men kijken naar andere vormen van duurzame energie.

- Onder het motto 'Etten 2025' heeft een groep inwoners vanaf medio 2014 geïnventariseerd welke bestaande voorzieningen behouden of verbeterd zouden moeten of kunnen worden, en welke nieuwe voorzieningen eventueel wenselijk zijn, om een zo optimaal mogelijk functionerend dorp te behouden met het oog op de nabije toekomst en ontwikkelingen die zich voor hebben gedaan en nog te voorzien zijn, op het gebied van o.a. zorg, welzijn, onderwijs en sport. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst zijn de resultaten van vele overleggen met o.a. het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties gepresenteerd.

De werkgroep Etten 2025 komt tot de volgende conclusies: "Er zou een stuurgroep Sport, Welzijn en Onderwijs en een stuurgroep Cultuur en Horeca opgezet moeten worden. De school en de sportverenigingen zijn het erover eens dat sportpark De Treffer de beste locatie is voor een nieuwe gymzaal. Ook de schietvereniging is daar reeds gevestigd. Daarnaast heeft Essentius - de overkoepelende stichting waar basisschool De Klimpaal onder valt - zich positief uitgesproken over de toekomst van het onderwijs in Etten en een mogelijke verplaatsing van basisschool De Klimpaal naar het sportpark. Het sportpark is rustig gelegen, ligt nog in de bebouwde kom en is ook vanuit de Schimmels goed bereikbaar. Bovendien is er meer dan voldoende parkeergelegenheid. De wens is dat niet alleen een school, maar ook een peuter- en misschien kinderopvang gerealiseerd wordt. Kortom een Integraal Kindcentrum (IKC) in Etten. Essentius wil hierbij graag een voortrekkersrol vervullen.

Zoals bekend zijn er op 1 januari 2015 zorgtaken vanuit het rijk overgeheveld naar de gemeente. Dit heeft gezorgd voor een behoorlijke uitbreiding van het takenpakket van de gemeente en er zijn bovendien hoge kosten mee gemoeid. Is het daarom geen zaak om de zorg in Etten zoveel mogelijk op lokaal niveau te regelen en dus de gemeente te ontlasten én ervoor te zorgen dat onze hulpbehoevenden in het dorp kunnen blijven wonen? Etten zet daarom in op een 'brede maatschappelijke voorziening'. Ouderen kunnen overdag terecht in de brede maatschappelijke voorziening voor dagbesteding en zorg. De verwachting is dat hierdoor een kruisbestuiving ontstaat: leerlingen van De Klimpaal geven bijvoorbeeld iPad-les aan de ouderen en de ouderen verzorgen een geschiedenisles op de basisschool.

Het tweede deel van het plan is het behouden van de huidige functie van café-zaal Köster op het gebied van cultuur. De aanwezigen waren het erover eens dat Köster voor velen het kloppend hart van het culturele leven in ons dorp is. Behoud van Köster is essentieel voor het vieren van feesten en partijen, maar ook voor de diverse culturele verenigingen die gebruik maken van het pand. Er is onder andere gesproken over het onderbrengen van café-zaal Köster in een overkoepelende stichting waarbij de verenigingen die gebruik maken van het pand de kosten dragen. Daarnaast kunnen de commerciële activiteiten in een BV ondergebracht worden zodat ook feesten en partijen gehouden kunnen blijven worden. We willen samen met alle betrokkenen in gesprek om te kijken dit realiseerbaar is. Hierop werd door de betrokkenen positief gereageerd.

Het was goed te zien dat beide voorstellen zeer positief werden ontvangen door de aanwezigen en verder uitgewerkt kunnen worden. Etten beseft dat het samen aan de toekomst moet werken voor de toekomstige leefbaarheid van het dorp." Er is een mooi filmpje gemaakt over Etten anno nu en wat er gebeurt bij "niets doen", wat duidelijk maakt dat de inwoners er (ook) zelf de schouders onder moeten zetten om ook naar de toekomst toe goede, passende voorzieningen te behouden en te realiseren. Actuele ontwikkelingen op dit gebied vind je op de Facebookpagina van werkgroep Etten 2025.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Etten heeft 5 rijksmonumenten.

- Etten heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Witten. - Nieuws van Molen De Witten op Facebook.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Deurzetters.

- Het Paasvuur Etten is niet alleen maar een fikkie stoken, maar ze maken er gelijk een heel feest van met o.a. lampionoptocht, een DJ en een live band.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Recreatieplas Slootermeer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Etten.

- Onderwijs: - Basisschool De Klimpaal.

- Muziek: - Vrouwenkoor Con Brio. - Koor The Voices heeft ca. 30 leden.

- Sport: - v.v. Etten (voetbal) is opgericht in 1945. - Schietvereniging Diana. - Zaalsportvereniging ZSV Unitas (gymnastiek).

- Overige verenigingen: - Schutterij De Eendracht.

Reactie toevoegen