Etersheim

Plaats
Buurtschap
Edam-Volendam
Waterland
Noord-Holland

Etersheim plaatsnaambord met Dik Trom (Kopie).jpg

Etersheim, plaatsnaambord met sinds 2013 een onderbord ter promotie van het Schooltje van Dik Trom, én vermoedelijk het eerste plaatsnaambord van ons land met een QR-code (die je met je smartphone kunt scannen voor nadere informatie).

Etersheim, plaatsnaambord met sinds 2013 een onderbord ter promotie van het Schooltje van Dik Trom, én vermoedelijk het eerste plaatsnaambord van ons land met een QR-code (die je met je smartphone kunt scannen voor nadere informatie).

Etersheim

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Etersheim.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Etersheim.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Etersheim.

Terug naar boven

Status

- Etersheim is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Edam-Volendam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Oosthuizen, per 1-5-1817 weer een zelfstandige gemeente geworden, in 1848 wederom opgegaan in de gemeente Oosthuizen, per 1-8-1970 met Oosthuizen opgegaan in de nieuw ontstane gemeente Zeevang, in 2016 over naar gemeente Edam-Volendam.

- Wapen van de voormalige gemeente Etersheim.

- De buurtschap Etersheim valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosthuizen.

- In 2013 zijn onder de plaatsnaamborden onderborden geplaatst (zie foto) ter promotie van het Schooltje van Dik Trom (zie verder bij Musea), én voorzien van QR-code, waarmee u ter plekke met uw smartphone meer informatie kunt krijgen over het museum.

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
1277 Eitersem (= Ettersem), 1342 Ettersem, 1393 Etershem. De gemeente Etersheim heette ook wel 'Etersheim en Zuidschardam'.

Naamsverklaring
De naam is waarschijnlijk een samenstelling van heem 'woonstede' en een Friese persoonsnaam Etter (die is ontstaan uit namen als Edaert en Edelhard). Gezien het naamgevingspatroon van met heem gevormde namen, die als eerste deel veelal een persoonsnaam hebben, is de verklaring als het Friese (gereconstrueerde vorm) eterst 'uiterst, meest afgelegen' minder waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Etersheim ligt NO van Oosthuizen, aan het IJsselmeer, rond de weg Etersheim en de t-splitsing met de IJsselmeerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 had de gemeente Etersheim 21 huizen met 129 inwoners, verdeeld in dorp Etersheim 9/45 (= huizen/inwoners) en buurtschap Zuid-Schardam 12/84.

Terug naar boven

Geschiedenis

Etersheim, nu niet meer dan een buurtschap met een handvol huizen, was vroeger een dorp. Dit dorp is echter reeds lang geleden in de toen nog Zuiderzee (thans IJsselmeer) verdronken. In 2009 is op de bodem van het IJsselmeer, ter plekke van het verdronken dorp Etersheim, een sarcofaag (stenen grafkist) uit de 12e eeuw gevonden. Volgens de Noord-Hollandse provinciearcheoloog Rob van Eerden gaat het om een unieke vondst, omdat de sarcofaag met deksel en ornamenten vrijwel intact is. Er heeft een adellijke persoon of familie in gelegen. Amateurduikers hebben de kist gevonden. De zandstenen sarcofaag lag dicht bij de dijk van het huidige Etersheim in een grafveld en stak door erosie af en toe boven de IJsselmeerbodem uit. Om vandalisme te voorkomen is besloten het gevaarte te bergen. Archeologen proberen aan de hand van eveneens gevonden beenderen het DNA van de overledene(n) te achterhalen en te bepalen hoe oud alles precies is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Etersheimer Braakmolen.

- De voormalige hervormde kerk van Etersheim uit 1901 was in functie tot 1971 en is sindsdien in gebruik als woning (sinds 1975 is er gedurende enkele jaren de Satanskerk in gevestigd geweest. Reportage over de geschiedenis van de Satanskerk in Nederland). Bijzonder is dat de toren van de kerk in de jaren tachtig is afgebroken, omdat deze te zwaar was in verhouding tot het kleine kerkje, en daarom op instorten stond. Sinds 2011 kunt u in het kerkje overnachten. De begraafplaats bij het kerkje is nog steeds in gebruik.

- Dik Trom is een icoon van de jeugdliteratuur in de 20e eeuw. In Etersheim staat het schooltje waar Johan Kievit, de schrijver van de boeken van Dik Trom, rond 1900 woonde en lesgaf. In 1891 schreef hij er zijn eerste boek over Dik Trom. Stadsherstel Amsterdam heeft het vervallen gebouwtje in 2012 in ere hersteld en heeft er een kinderboekenmuseum van gemaakt. Zo wordt niet alleen een stukje levende Nederlandse historie bewaard, maar ook een bijdrage geleverd aan de jeugdliteratuur. De restauratie is gekoppeld aan andere interessante initiatieven. Zo is de restauratie van het schooltje, interieur en bijbehorende woning gebruikt als leerlingbouwplaats en restauratie-opleidingsproject. Met Dik Trom als boegbeeld heeft het project een grote uitstraling op de regio, waardoor de recreatie een behoorlijke impuls kan krijgen. Het pand is in maart 2012 benoemd tot gemeentelijk monument. Nadere informatie: site Schooltje van Dik Trom.

- Museum van de Muskusrat (kunstproject).

- De Amerikaanse windmotor uit 1929 stond tot 2001 in het Friese Spannenburg en moest daar wijken voor de verbreding van het Prinses Margrietkanaal. De molen is geschonken aan Molenstichting Zeevang, en wordt herbouwd op het land van Jan Vrolijk, langs het natuurpad nabij hoofdsloot de Wijzend.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bezoekerscentrum De Breek.

- De Kijk over Kogenroute (11 km) is een gemarkeerde rondwandeling over de dijken rond de Kleine Koog, de Groote Koog en de Rietkoog. De gehele wandeling kan worden afgelegd over grasdijken. Tevens ligt er vaak een verharde weg of fietspad. In het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juni zijn delen van de route afgesloten. Alternatieve gele routemarkeringen wijzen u dan de weg.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Etersheim.

- Overzicht van huwelijken in de gemeente Etersheim, van begin 19e eeuw tot haar opheffing in 1848.

Reactie toevoegen