Esveld

Plaats
Buurtschap
Barneveld
Veluwe
Gelderland

Esveld

Terug naar boven

Status

- Esveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- De buurtschap Esveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Barneveld.

- De buurtschap Esveld heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Esveld ligt direct O van Barneveld, rond de Barnseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Esveld 66 huizen met 470 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Eind 2010 is de Gebiedsvisie Overgangszone Esvelderbeek vastgesteld. Het betreft het gebied tussen Barneveld-Noord en bedrijventerrein Harselaar. In de visie staan de doelstellingen en ambities van verschillende partijen, die bij de verdere ontwikkeling van de Esvelderbeekzone zijn betrokken, zoals het Waterschap Vallei & Eem, het Geldersch Landschap en de gemeente Barneveld. De komende jaren ligt de nadruk op de aanleg van een waterberging voor Harselaar, de aanleg van bos en nieuwe natuur en de inrichting van de Esvelderbeek tot ecologische verbindingszone.

Het gebied is aangemerkt als een natte ecologische verbindingszone. In de Structuurvisie 2009 van de gemeente Barneveld is het gebied aangewezen als groene bufferzone tussen de toekomstige bebouwing van Barneveld-Noord en het bedrijventerrein Harselaar. De waterberging wordt voor een gedeelte gerealiseerd op het toekomstige Landgoed Bloemendal. Het gebied wordt in de toekomst de recreatieve schakel tussen het Valleigebied in het westen en het Veluwegebied in het oosten. Nadere informatie vind je in de Gebiedsvisie Overgangszone Esvelderbeek.

Reactie toevoegen