Esp

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Esp

Terug naar boven

Status

- Esp is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Esp heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Esp ligt rond de gelijknamige weg, NW van Bakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Esp 8 huizen met 76 inwoners.Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Waterschap Aa en Maas heeft in 2012 herstelwerkzaamheden verricht aan het wijstgebied Geneneind en de natuurlijke beek de Esperloop (die genoemd is naar en ten oosten loopt van de buurtschap Esp). Als gevolg van de Peelrandbreuk, die een barrière voor de natuurlijke stroming vormt, ontstaan zeldzame, ijzerrijke grondwaterstromingen waarbij diep en oud grondwater naar het oppervlak komt. Door deze bijzondere waterkwaliteit kent het gebied een zeer zeldzame flora en fauna. De Esperloop wordt gevoed door het kwelwater. Vanwege de kwetsbare en beschermde planten- en diersoorten die in het gebied voorkomen is het van belang dat de beek niet meer droogvalt.

Reactie toevoegen