Engwierum

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Engwierum

Terug naar boven

Status

- Engwierum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Engwierum vallen ook het grootste deel van de buurtschap Dokkumer Nieuwe Zijlen en de buurtschappen Mûnebuorren en Nijlân.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ingwierrum.

Terug naar boven

Ligging

Engwierum ligt O van Dokkum, N van Kollum, ZO van Ee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Engwierum 92 huizen met 681 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 570 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Engwierum heeft 7 rijksmonumenten.

- De huidige Protestantse (PKN) kerk dateert uit 1746 en is de opvolger van een oudere kerk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Engwierum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Engwierum.

- Dorpshuis: -  Sinds 2009 heeft het dorp Engwierum de beschikking over het moderne dorpshuis It Dykshûs, met vele faciliteiten. De zaal is geschikt voor maximaal 120 personen maar ook deelbaar voor kleinere groepen. Het dorpshuis beschikt over een eigen technische installatie en de zaal/toneel beschikt over alle elektrische voorzieningen. De bar/keuken heeft ruime mogelijkheden voor het verzorgen van een hapje en een drankje. Activiteiten en mogelijkheden: de zaterdagmiddagsoos, het Dykshûs is open voor een hapje en een drankje; ruimte voor een vergadering of etentje; kaart- of biljartavond; kleine of grote bijeenkomst; de zaal met het podium kan gebruikt worden voor toneeluitvoeringen, een bandje of concertuitvoering; een feest, voor het dorp of als verhuurbare ruimte; oud en nieuw viering, reünie en zumba dansen; het geven van cursussen, workshops of presentaties.

- Onderwijs: - Basisschool De Springplanke is gehuisvest in een modern, open schoolgebouw met frisse kleuren. De Springplanke is een school waar ouders, leerkrachten en kinderen samen werken aan de eigentijdse ontwikkeling van de school. De Springplanke is een school die het onderwijs afstemt op de ontwikkeling van de kinderen.

- Muziek: - In 2011 ontvangt Fanfare Euphonia uit Engwierum een brief van Fanfare Melodia Oranje uit buurdorp Ee. Vanwege een teruglopend ledenaantal lijkt het het korps uit Ee een idee om samen te gaan werken en op die manier de fanfaremuziek voor de beide dorpen te behouden. Ook Euphonia heeft te maken met een kleiner wordende bezetting en beide verenigingen besluiten een samenwerkingsperiode te houden. Dit bevalt goed en na ruim twee jaar besluiten de verenigingen verder te gaan als één nieuwe vereniging, onder een nieuwe naam: op 15 november 2013 is de Lauwers Fanfare een feit. De nieuwe vereniging heeft al diverse successen behaald, waaronder de hoogste eer op het Federatiefestival Dongeradeel Oost. Tevens is Lauwers Fanfare succesvol geweest op het bondsconcours en bij de Nederlandse Fanfarekampioenschappen. De fanfare laat graag van zich horen bij gelegenheden in de dorpen, bij het jaarlijkse kerstconcert en op concoursen.

- Gospelgroep The Freedomsingers is een zangkoor met combo (pianiste, fluitiste, drummer en 2 gitaristen). De groep verleent medewerking aan kerkdiensten, jeugddiensten, diverse avonden en bijeenkomsten. Het repertoire, met voornamelijk Engelstalige gospel, is er op gericht het evangelie te brengen aan jong en ouder.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oostergo is opgericht in 1964. De vereniging is gehuisvest in Ee, en is er ook voor voetballiefhebbers uit de buurdorpen Engwierum en Oostrum.

- Zorg: - Zorgboerderij Het Pompsterryt. - Zorgboerderij Vento Verde.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Engwierum en - idem kerk.

Reactie toevoegen