Engwier

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

engwier_dorpsterp_kopie.jpg

De dorpsterp van Engwier, sinds 1903 praktisch gezien en sinds 1949 formeel alleen nog een buurtschap met slechts drie boerderijen. De kerk is nl. in 1903 afgebroken, maar de dorpsstatus is pas in 1949 formeel opgeheven.

De dorpsterp van Engwier, sinds 1903 praktisch gezien en sinds 1949 formeel alleen nog een buurtschap met slechts drie boerderijen. De kerk is nl. in 1903 afgebroken, maar de dorpsstatus is pas in 1949 formeel opgeheven.

Engwier

Terug naar boven

Status

- Engwier is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Engwier valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Makkum.

- De buurtschap Engwier heeft geen plaatsnaamborden, en is ter plekke dus slechts te herkennen door haar ligging aan de Engwierderlaan.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ingwier.

Oudere vermeldingen
Aengwier, Engwierum, Abbingawier, Abbingheweer.

Naamsverklaring
Het landschap bevat nog sporen van het 'wier' ofwel de terp waaraan de plaats haar naam te danken heeft. Een van de boerderijen is zelfs op een tweede terp gelegen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Engwier ligt direct N van Makkum, aan het eind van de doodlopende Engwierderlaan, in polder De Weeren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Engwier 3 huizen met 31 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts 3 panden (met ca. 8 inwoners), aan het eind van de Engwierderlaan, tenzij de 2 boerderijen aan het begin van de Engwierderlaan er ook nog toe gerekend worden, in dat geval zijn het er 5 (met ca. 15 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

Engwier is eeuwenlang een dorp met een kerk geweest, hoewel het nooit meer dan een handvol panden (3 boerderijen en een arbeiderswoning) heeft omvat. Geografisch en ook religieus is de nederzetting vanouds op Wons georiënteerd. Het was eeuwenlang met Wons verbonden door een kerkpad met een tille over de Molkfeart (Melkvaart). De dominee van Wons kwam dan ook af en toe naar Engwier om daar een dienst te doen. In 1868 is de kerk ingestort, en in 1882 besluit het enige hervormde gezin van de 3 boeren op dat moment tot nieuwbouw. In 1903 wordt dat kerkje alweer afgebroken omdat de kerkelijke gemeente geen leden meer had... In 1949 verliest de nederzetting haar status als dorp* en wordt door het gemeentebestuur van Wonseradeel bij het dorpsgebied van Makkum gevoegd. Om dit te onderstrepen is de Engwierderlaan, de verbinding met Makkum, deels verlegd en breder gemaakt. Deze ontsluiting zorgde ervoor dat het oude kerkepad naar Wons langzaam in de vergetelheid raakte, evenals de rechtstreekse verbinding over de Engwierster Tille met de Weersterweg. Bij de ruilverkaveling, begin jaren 2000, is er sprake van geweest om het kerkepad naar Wons weer in ere te herstellen. Tot uitvoer is het echter niet gekomen.
* Bij hetzelfde raadsbesluit zijn ook de dorpen Oldeklooster en Ugoklooster opgeheven, van vergelijkbare grootte en liggende tussen Bolsward en Hartwerd.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Engwier van de site van Stichting Ald Makkum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Een klein, door bomen omzoomd kerkhofje, markeert de plaats waar vroeger het kerkje heeft gestaan. Op het kerkhof ligt nog slechts één grafsteen. En er is nog een oude kelder of gewelf van de kerk te zien.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Inwoners Engwier 1748-1770 en predikanten Wons-Engwier 16e t/m 19e eeuw.

Reactie toevoegen