Engeland (Dalfsen)

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

engeland_dalfsen_vierling_kopie.jpg

Wat we nu buurtschap Engeland noemen, is in de regio bekend wegens de enige vierling die ooit in Dalfsen is geboren, in 1710.

Wat we nu buurtschap Engeland noemen, is in de regio bekend wegens de enige vierling die ooit in Dalfsen is geboren, in 1710.

engeland_dalfsen_engelhuis_kopie.jpg

In de buurtschap Engeland is sprake van een Hoeve Engelhuis die vroeger eigendom is geweest van een zekere Jan Engelman.

In de buurtschap Engeland is sprake van een Hoeve Engelhuis die vroeger eigendom is geweest van een zekere Jan Engelman.

engeland_dalfsen_spelling_engelland_veldnaam_kadastrale_minuut_1832_kopie.jpg

Op deze kadastrale minuut uit 1832 is sprake van een veldnaam Engelland (O van de huidige buurtschap Rosengaarde). Z hiervan is de buurtschap Engeland ontstaan.

Op deze kadastrale minuut uit 1832 is sprake van een veldnaam Engelland (O van de huidige buurtschap Rosengaarde). Z hiervan is de buurtschap Engeland ontstaan.

Engeland (Dalfsen)

Terug naar boven

Status

- Engeland is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Engeland wordt tegnwoordig als onderdeel beschouwd van buur-buurtschap Ankum maar valt voor de postadressen, want evenals Ankum zelf, onder het dorp Dalfsen.

- De buurtschap Engeland heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op topografische kaarten is de plaatsnaam vanaf de 19e eeuw tot ca. 1995 altijd sprake geweest van de spelling Engeland. Sindsdien is sprake van de spelling Engelland, vermoedelijk refererend aan de straatnaam: Engellandweg. Of er sprake is geweest van een bewuste en weloverwogen keuzen voor de spelling van deze straatnaam, of dat het een 'geformaliseerde drukfout' is, is ons niet bekend. Ook op de kadasterkaart van 1832 komt de spelling Engelland voor, maar ook daarvan weten wij niet zeker of dat geen schrijffout is geweest.

Naamsverklaring
De plaatsnaam stamt van het Middelnederlandse engelant 'weiland, grasland'.(1)

Eng land zou ook 'slecht land' kunnen betekenen. De buurtschap zou ook genoemd kunnen zijn naar het land achter de Enge Steeg (= smalle steeg) over de Hessenweg. Verder is aan de Wagteveldweg, gelegen in het O verlengde van de Engellandweg, sprake van een boerderij genaamd Engelhuis. Deze boerderij was vroeger eigendom van een zekere Jan Engelman. Wellicht heeft deze persoon zijn achternaam ontleend aan de boerderij, en is de naam van de boerderij ontleend aan de naam van de buurtschap. Óf de buurtschap is genoemd naar de boerderij.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Engeland ligt N van Dalfsen, NO van Ankum, rond de Engellandweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Engeland niet apart vermeld. De hiervoor reeds genoemde Van der Aa vermeldt dat de buurtschap in 1840 20 huizen met 90 inwoners omvatte. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd ca. 20 panden en daarmee zal het aantal inwoners nu ca. 50 bedragen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap, of beter gezegd het grondgebied van de buurtschap - want Engeland werd toen nog niet als aparte buurtschap gezien - is in de regio bekend vanwege de geboorte van een vierling in 1710. Voor zover bekend de enige vierling die ooit in Dalfsen is geboren. Het betrof een echtpaar wonende in de Enge Hage of Enghe Stege, die destijds werd gerekend tot de 'buurschap Ankum, marke Rosegaerden'. Het betrof 4 meisjes. Helaas heeft de moeder hier niet van kunnen genieten, want zij is bij de geboorte overleden...

Reactie toevoegen