Engeland (Dalfsen)

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

engeland_dalfsen_vierling_kopie.jpg

Wat we nu buurtschap Engeland noemen, is in de regio bekend vanwege de enige vierling van Dalfsen ooit, die hier in 1710 is geboren

Wat we nu buurtschap Engeland noemen, is in de regio bekend vanwege de enige vierling van Dalfsen ooit, die hier in 1710 is geboren

engeland_dalfsen_engelhuis_kopie.jpg

In de buurtschap Engeland bij Dalfsen is sprake van een hoeve Engelhuis, die vroeger eigendom is geweest van een zekere Jan Engelman.

In de buurtschap Engeland bij Dalfsen is sprake van een hoeve Engelhuis, die vroeger eigendom is geweest van een zekere Jan Engelman.

engeland_dalfsen_spelling_engelland_veldnaam_kadastrale_minuut_1832_kopie.jpg

Buurtschap Engeland bij Dalfsen. Op de kadastrale minuut uit 1832 is sprake van een veldnaam Engelland, op een plek die tegenwoordig de Knijpe of de Kniepe heet

Buurtschap Engeland bij Dalfsen. Op de kadastrale minuut uit 1832 is sprake van een veldnaam Engelland, op een plek die tegenwoordig de Knijpe of de Kniepe heet

Engeland (Dalfsen)

Terug naar boven

Status

- Engeland is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Engeland valt vanouds onder buur-buurtschap Ankum maar valt voor de postadressen, evenals Ankum zelf overigens, onder het dorp Dalfsen.

- De buurtschap Engeland heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam komt zowel onder de spelling Engeland als onder de spelling Engelland voor. O.a. Van der Aa (1), de gemeentekaart van Kuijper uit 1867, Wikipedia en Google Maps spellen het als Engeland, de Topografische atlas Overijssel (2) spelt het als Engelland. Ook de (door de gemeenteraad vastgestelde spelling) Engellandweg gaat uit van een spelling van de plaatsnaam met 2 l'en. Tot heden is de oudste verwijzing naar de buurtschap(snaam) die wij hebben kunden vinden uit 1710 (zie verder bij Geschiedenis), waar sprake is van een echtpaar dat in de Enge Hage, ook wel Enghe Stege woont (vermoedelijk is dat de huidige Engellandweg). Daarom opteren wij voor de spelling met 1 l, en gaan wij ervan uit dat de 2e l er later is ingeslopen, zoals bijv. op de kadastrale minuut uit 1832, waar sprake is van een veldnaam Engelland (op een plek die tegenwoordig de Knijpe of de Kniepe heet).

Naamsverklaring
Uitgaand van de spelling Engeland stelt (3): de naam stamt van het Middelnederlandse engelant wat 'weiland, grasland' betekent. Eng land zou ook 'slecht land' kunnen betekenen. De buurtschap zou ook genoemd kunnen zijn naar het land achter de Enge Steeg (= smalle steeg) over de Hessenweg. Verder is aan de Wagteveldweg, gelegen in het O verlengde van de Engellandweg, sprake van een boerderij genaamd Engelhuis. Deze boerderij was vroeger eigendom van een zekere Jan Engelman. Als de buurtschapsnaam is afgeleid van - één of meer van - deze laatste drie genoemde namen, zou dat weer wél pleiten voor de spelling met 2 l'en.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Engeland ligt N van Dalfsen, NO van Ankum, rond de Engellandweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Engeland niet apart vermeld. De hiervoor reeds genoemde Van der Aa vermeldt dat de buurtschap in 1840 20 huizen met 90 inwoners omvatte. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd ca. 20 panden en daarmee zal het aantal inwoners nu ca. 50 bedragen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap, of beter gezegd het grondgebied van de buurtschap - want Engeland werd toen nog niet als aparte buurtschap gezien - is in de regio bekend vanwege de geboorte van een vierling in 1710. Voor zover bekend de enige vierling die ooit in Dalfsen is geboren. Het betrof het echtpaar zoals reeds beschreven bij Naam, wonende dus in de Enge Hage of Enghe Stege, dat destijds werd gerekend tot de 'buurschap Ankum, marke Rosegaerden'. Het betrof 4 meisjes. Helaas heeft de moeder hier niet van kunnen genieten, want zij is bij de geboorte overleden...

Reactie toevoegen