Engeland (Ane)

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

engelland_engelhuis_kopie.jpg.png

De buurtschap Engelland bij Dalfsen zou genoemd zijn naar een boerderij De Engel ter plekke. Wellicht is dat de huidige hoeve Engelhuis?

De buurtschap Engelland bij Dalfsen zou genoemd zijn naar een boerderij De Engel ter plekke. Wellicht is dat de huidige hoeve Engelhuis?

Engeland (Ane)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Engeland.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Engeland.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Engeland.

Terug naar boven

Status

- Engeland is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Gramsbergen.

- De buurtschap Engeland valt voor de postadressen onder de buurtschap Ane.

- Curieus is dat Engeland als een van de weinige buurtschappen van Gramsbergen in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen, waardoor het voor de postadressen dus 'in' Ane ligt (deels binnen de bebouwde kom en deels er buiten). Ook had de buurtschap sinds de herindeling van 2001 geen eigen plaatsnaamborden meer, waardoor het ook bordmatig van de kaart was verdwenen. Maar een verzoek van de buurtschap aan de gemeente in 2014 om weer plaatsnaamborden te plaatsen, is gelukkig gehonoreerd. De inwoners willen hiermee tot uitdrukking brengen dat de cultuurhistorie van de buurtschap van belang is, en ook dat het 'noaberschap' in deze buurtschap nog altijd hoog in het vaandel staat. En ook als voorbijganger is het wel zo handig als je kunt zien dat je door een bepaalde buurtschap en dus plaats komt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 (Kuijperkaart) Engeland. Maar blijkens het krantenartikel dat hierboven is gelinkt, bestaat de buurtschap in ieder geval al sinds 1666.
Naamsverklaring
De naam heeft niets te maken met het land Engeland, maar is 1) een samenstelling van het Oudnederlandse eng 'gemeenschappelijk bouwland bij een dorp' en landi, ontstaan uit landja* 'stuk land', dan wel 2) stammend van het Middelnederlandse engelant wat 'weiland, grasland' betekent.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Engeland ligt N van Hardenberg, W van Gramsbergen, ZW van Ane, rond de weg Engeland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Engeland, in tegenstelling tot de meeste andere Gramsbergse buurtschappen, niet apart vermeld. Kennelijk zat het destijds bij Ane inbegrepen. Van der Aa (2) vermeldt de buurtschap wel, met in 1840 19 huizen en ruim 100 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Engeland ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- O van het Engelandse Bos 'raakt' de provincialeweg N34 de Overijsselse Vecht. Het is het enige punt waar de automobilist vanaf de N34 een weids uitzicht heeft op de meanderende Vecht. In het kader van de herinrichting van de N34 tot 100km-weg (2012-2014) is o.a. het kunstwerk Geo-Metrie bij het Engelandse Bos gerealiseerd. Het kunstwerk maakt deel uit van de Kunstwegen-route, een ca. 140 km lange route langs de Duitse en Nederlandse Vecht, die met meer dan 60 sculpturen een van de grootste ‘open musea' van Europa vormt. Zie verder het rapport Ontwerpopgave N34 - Raakpunt Engelandse Bos.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- ZO van de buurtschap Engeland ligt het Engelandse Bos, waar ook het Pieterpad doorheen loopt. In dit bos is nog een dode rivierbocht van de Overijsselse Vecht te vinden, die apart kwam te liggen toen de Vecht gedeeltelijk werd gekanaliseerd. Het is een gemengd bos, met zandverstuivingen, aan de rand van een laaggelegen gebied, de Rascher Maten. De begroeiing van het bos is voor een deel nog oorspronkelijk, dat wil zeggen niet beïnvloed door de mens. De variatie in hoogteverschil, in droge en natte delen, in voedselrijk en voedselarm, geeft veel variatie in flora en fauna. Het Engelandse Bos is een rustgebied voor reeën. In 2014 heeft het Engelandse Bos een opknapbeurt gekregen. Het betrof het verwijderen van dode bomen en overhangende takken langs de wandelpaden. Verder zijn wandelpaden waar nodig hersteld en is begroeiing die niet in het bos thuishoort, verwijderd. Nadere informatie over het Engelandse Bos op de site van Natuuractiviteitencentrum De Koppel (Hardenberg).

- Het Engelandse Bos heeft veel wandelpaden en is daarmee gemakkelijk toegankelijk voor publiek. Beheerder Staatsbosbeheer (die ongeveer de helft van het bos in eigendom heeft, de rest is eigendom van een groot aantal particulieren) heeft er ook een wandelroute Engelandse Bos van 2 km uitgezet. Ook de fietsroutes Collendoornroute (44 km) en Engeland Route (24 km) komen langs het Engelandse Bos.

Reactie toevoegen