Elp

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Elp

Terug naar boven

Status

- Elp is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- Onder het dorp Elp valt ook de buurtschap Zuidveld.

Terug naar boven

Ligging

Elp ligt NO van Westerbork, ZW van Schoonloo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Elp 37 huizen met 243 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Elp heeft 3 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De toneelverening van Elp is in 1945 direct na het einde van de oorlog opgericht. Als regisseur werd Gerrit Kuipers (bekend Drents schrijver) aangetrokken. Hij was het die de naam E.L.P.E.R. bedacht (Eendrachtig Leren Praten En Redeneren). Ieder jaar werd er gedurende twee avonden een toneelstuk opgevoerd; op de zaterdagavond voor de ouderen en voor de jeugd op de zondagavond. Toen de toneelvereniging haar 25 jarig jubileum vierde, werd er besloten om voor dat jaar een revue op te voeren, wat een groot succes bleek. De belangstelling voor een revue was zo groot dat besloten werd hiermee door te gaan. De jaren daarop werden in een seizoen wel tien optredens verzorgd. Tot op heden is de E.L.P.E.R. nog steeds populair in de wijde omgeving. Jaarlijiks brengt E.L.P.E.R. een nieuw stuk op de planken gedurende alle weekenden in de maand februari, in de nieuwe zaal van Hotel De Koekoekshof. De revuegroep bestaat uit 7 spelers en 6 mensen achter de gordijnen. Het repertoire wordt door eigen mensen geschreven. Ook de kleding en de decors worden door eigen mensen gemaakt.

- Als het kwik weer onder nul daalt, gaat bij de bestuursleden van IJsvereniging Elp het bloed weer sneller stromen, want wat is er mooier dan baantjes trekken op natuurijs. In de nieuwsberichten op de dorpswebsite (waarvoor zie het kopje Links) kun je lezen wanneer de ijsbaan is geopend, of je komt gewoon even kijken bij de ijsbaan of het al zo ver is. De ijsbaan ligt midden in het dorp, bij de Westerborkerstraat / Hogebrinksweg. Bij schaats-ijs is de ijsbaan de gehele dag geopend, in de avonduren is de ijsbaan verlicht. Ook wordt er voor jong en ouder een prikslee- en spelmiddag georganiseerd met een ouderwetse koek&zopie kraam op het ijs. De contributie bedraagt € 6,- per jaar per gezin.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- O van Elp loopt het watertje de Elperstroom. Sinds 2009 is het beekdal een Natura 2000-gebied, wat wil zeggen dat het vanwege bijzondere natuurwaarden op Europees niveau beschermd wordt. In het beekdal komen bloemrijke, vochtige graslanden voor, die een goede voedingsbodem zijn voor bijzondere planten, vogels en vlinders, zoals de zilveren maanvlinder, die van specifieke planten afhankelijk is en nog maar op 15 plekken in ons land voorkomt. De waterhuishouding is de afgelopen jaren door ingrepen veranderd en voor de natuur verbeterd. De diepe ontwatering is daarmee een halt toegeroepen en de grondwaterstand is verhoogd. Daarnaast heeft de bovenloop van de beek haar kronkelende loop weer teruggekregen. Een boeiend gebied waar oude en nieuwe natuur elkaar in het landschap ontmoeten. Het gebied, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer, is alleen toegankelijk onder beleiding van een boswachter.

- 360 graden panoramafoto van het natuurgebied achter de Radio Sterrenwacht N van Zwiggelte, tussen Elp en Grolloo.

- Boswachter Evert Thomas ijvert er anno 2017 voor dat de weg De Zwatte bij Elp wordt opgeheven. De reden is het grote aantal dieren dat daar wordt doodgereden. "Die weg is niet noodzakelijk als verbindingsweg en vormt een risico voor alle dieren die daar leven." Volgens Thomas worden er vooral adders, hagedissen en hazelwormen doodgereden. "Ik woon hier al 30 jaar. En in al die jaren heb ik van alles gevonden." Speciale tunnels aanleggen werkt niet voor alle dieren, zegt Thomas. "Voor amfibieën en dassen zou dat kunnen werken. Maar adders en hagedissen zijn geen dieren die door tunnels gaan. Die willen in het zonnetje zitten. Zo'n weg is dan heel aantrekkelijk, want het asfalt is lekker warm." En daarom moet de weg dus dicht.

"We willen gemotoriseerd verkeer daar weg hebben", vertelt de boswachter. "We hebben een andere ingang beschikbaar, vanaf Schoonloo. Daar steken geen reptielen over. Deze weg is eigenlijk alleen een weg voor recreanten die een parkeerplaats zoeken." Thomas heeft goede hoop dat weg opgeheven wordt. "In ons team is het ook al aan de orde geweest en we zijn met gemeenten om tafel geweest. Ik geloof dat we met alle partijen wel een oplossing kunnen vinden." Het zou niet de eerste keer zijn dat een weg opgeheven wordt. "Tussen Grolloo en Elp lag ook een weg door het veen, dat was een groot aaneengesloten natuurgebied. In 1993 of 1994 hebben we daar een houten brug aangelegd. Ik vind dat nu een van de mooiste plekken van Drenthe." (bron: RTV Drenthe)

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Elp - Zuidveld.

Reactie toevoegen