Ellemeet

Plaats
Dorp
Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland
Zeeland

Ellemeet

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Wijde Blick.

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Julianahoeve.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ellemeet.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ellemeet.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ellemeet.

Terug naar boven

Status

- Ellemeet is een dorp in de provincie Zeeland, op het schiereiland en in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1960. In 1961 grotendeels over naar gemeente Middenschouwen (een klein deel ging naar de gemeente Westerschouwen), in 1997 over naar gemeente Schouwen-Duiveland.

- Wapen van de voormalige gemeente Ellemeet.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1236 Ellimed, 1330-1331 Ellemeed, 1340 Ellemeed.

Naamsverklaring
Het grondwoord meet is in Zeeland de aanduiding voor land dat door greppels in smalle stroken is verdeeld. Aan het Middelnederlandse meet ontstaan uit gemet (landmaat, onderdeel van een bunder), dat in Vlaanderen wel voorkomt, moet hier niet worden gedacht. Etymologisch is meet hetzelfde als (met andere dialectische ontwikkeling) made 'hooiland', een afleiding van maaien. Het was land dat te vochtig was om als weide te dienen en daarom gebruikt werd om hooi te winnen. Het eerste lid is mogelijk een persoonsnaam Ello, een in de middeleeuwen vaker aangetroffen persoonsnaam, waarschijnlijk de bezitter van het land.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ellemeet ligt ZW van Scharendijke en grenst in het O aan het begin van de Brouwersdam (de weg naar Goeree-Overflakkee) en in het N aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ellemeet 66 huizen met 467 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 39/277 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Oudendijk 27/190. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ellemeet lag vroeger meer naar het zuidoosten. Na de Watersnoodramp van 1953, die ook hier grote vernielingen aanricht, besluit men het dorp opnieuw op te bouwen op de resten van de meer naar het NW gelegen buurtschap Oudendijke, die na de herindelingen van 1961 officieel de naam Ellemeet krijgt. Het dorp heeft geen kerk meer sinds die tijdens het beleg van Zierikzee in 1575 werd verwoest en niet werd herbouwd. Tegenwoordig bestaat het dorp voor een groot deel uit vakantiewoningen en campings.

Ellemeet is bekend bij geologen, omdat hier in 1925 enkele meteorieten zijn ingeslagen. Ook de naam van buurdorp Serooskerke wordt in dit verband genoemd. De plaatsen waar de stenen insloegen, lagen namelijk in het grensgebied van de beide dorpen. Er is er één bewaard gebleven. Deze is te zien in Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool 't Mêêtje is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten. In dat schooljaar waren er nog maar 21 leerlingen, en dat was te weinig om nog verantwoord door te kunnen gaan.

- Bestemmingsplan Kerkwerve, Noordwelle, Ellemeet, Serooskerke en Scharendijke.

- Zo te lezen is het de bedoeling dat er in 2016 een Dorpsvisie Ellemeet komt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen ‘t Hert, het enige rijksmonument van Ellemeet, is een ronde stenen bovenkruier en dateert uit 1748.

- Van het oude dorp resteert nog de begraafplaats aan de Hogeweg. Onder de link vind je een overzicht van de aldaar begravenen, inclusief foto's van de grafzerken.

- Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland beheert de travalje (hoefstal) in Ellemeet. Tijdens Open Monumentendag (2e zaterdag van september) worden er net zoals vroeger paarden beslagen in de 5 travaljes die de stichting beheert. Het gehamer en gevijl en de pregnante geur van het hoorn van de hoef dat schroeit onder het hete ijzer trekt altijd veel bekijks.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ellemeet is een van de dorpen aan de Schouwse kust waar jaarlijks een Straô wordt gehouden (1e zaterdag van maart).

- Rommelmarkt (op een zaterdag in mei).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis Ellemeet.

Reactie toevoegen