Elim

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

Elim

Terug naar boven

Status

Elim is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Elim, Elem. Een inwoner van dit dorp is een Elimiet of Elemiet.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk heette het huidige dorpsgebied Hollandscheveld-Zuidoost, 1899 Dwarsgat, eerste maal officieel in 1917 Elim.(1) Op (2) lezen wij dat de huidige plaatsnaam pas in 1924 zou zijn toegekend, "op voorstel van een plaatselijke predikant".

Naamsverklaring
Oudtestamentische naam: de oase waar de Israëlieten verbleven na hun tocht door de Rode Zee. Het dorp heette oorspronkelijk Het Dwarsgat. In 1915 vroegen de gereformeerde inwoners aan de gemeente Hoogeveen om deze naam te mogen veranderen in Elim. Ondanks een afwijzende houding van de overheid heeft de naam toch ingang gevonden.(3)

Terug naar boven

Ligging

Elim ligt ZO van Hoogeveen en Hollandscheveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Elim heeft ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van het huidige dorp was, zoals meer plaatsen in de omgeving, oorspronkelijk een onbegaanbaar veengebied. Sinds 1631 was het grondgebied en ook dat van andere latere veendorpen in de omgeving eigendom van de Compagnie der 5000 Morgen. Nadat het gebied was overgenomen door de Hollandsche Compagnie kreeg het gebied de naam Hollandscheveld. In de jaren tachtig van de 18e eeuw begon de veenafgraving in deze omgeving. Het jaar 1786 geldt als geboortejaar van de nederzetting die tegenwoordig Elim heet, aangezien er zich toen definitief bewoners vestigden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Landschapsbiografie
"Er is een belangrijke stap gezet in de vitalisering van het veengebied tussen de dorpen Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut. Gedeputeerde Cees Bijl was op 26 oktober 2021 aanwezig in restaurant Schoonhoven om het eerste exemplaar van het (via de link ook online te lezen) boek 'Landschapsbiografie van het Hollandscheveld' in ontvangst te nemen. Hij sprak lovende woorden over dit boekwerk. Hij was ook naar Schoonhoven gekomen om de inwoners en andere betrokkenen aan te moedigen nu toekomstgericht aan de slag te gaan.

De Plaatselijke Belangen van Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut zijn al langere tijd bezorgd over de teloorgang van de kwaliteiten van het gebied. Het belang van het veenkoloniale landschap wordt ook onderschreven door prof. Theo Spek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een rijk en gelaagd landschap dat gekoesterd moet worden voor de toekomstige generaties. Door eendrachtig samen te werken kunnen de Plaatselijke Belangen met trots een fraai gedocumenteerde landschapsbiografie presenteren. Het resultaat van een unieke samenwerking van de vier dorpen. Het initiatief hiertoe is nu eens niet van hogerhand door de gemeente genomen, maar van ‘onderop’ door de dorpen zelf als opdrachtgever. Temeer omdat de landschapsbiografie gezien wordt als het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een landschapsvisie met hierin een aantal concrete toekomstgerichte maatregelen. De bijeenkomst met ongeveer 70 deelnemers (bewoners en professionals) werd geleid door Luit Hummel van de BOKD.

Landschapsbiograaf Jeroen Wiersma, die onder de vlag van het Kenniscentrum Landschap van Rijksuniversiteit Groningen de auteur is van het boek, wandelde in zijn presentatie in grote stappen door de geschiedenis van het veenkoloniale gebied en gaf op een prettige en overzichtelijke manier een toelichting. Het levensverhaal van het bijzondere landschap komt duidelijk naar voren in de biografie. Conclusie: de moeite waard om het behouden en te versterken daar waar mogelijk. Streekhistoricus Albert Metselaar maakte in zijn bijdrage een vergelijk tussen landschap en mens. Een mooie parallel waarin hij ontstaan en ontwikkeling centraal stelde. Een landschap heeft net als een mens een eigen identiteit. Voor beide is het behoud daarvan en het karakter belangrijk. Zo pleitte Albert voor het behoud van het karakter van Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut en na te denken over de toekomst ervan en het er met elkaar over te hebben. Dus is dit niet het einde van dit project, maar pas een begin.

Samen met de grondeigenaren en de bewoners van het gebied willen Elim, Nieuwlande, Hollandscheveld en Noordscheschut werken aan een gedeelde landschapsvisie met concrete uitvoeringsmaatregelen. Dit begint met dorpenbijeenkomsten waarvoor alle inwoners in hun eigen dorp zullen worden uitgenodigd. Hierbij wordt stil gestaan bij de Landschapsbiografie, maar ook vooruit gekeken naar de toekomst. Wil je meer weten over dit bijzondere proces in dit bijzondere gebied, neem dan contact op met Luit Hummel via l.hummel@bokd.nl." (bron: BOKD, oktober 2021)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Elim heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 23). In 1915 werd hier een Hervormde gemeente gesticht, die dankzij een schenking in 1916 een eigen kerk kon laten bouwen, naar ontwerp van architect J. Beijlevelt uit Amsterdam. Het is een zaalkerk van vijf traveeën met aan de voorzijde een torenlichaam dat uitloopt in een achtzijdige toren. De kerk is gebouwd in een aan Berlage verwante baksteenarchitectuur. De kerk is gelegen op een plein, begrensd door een gemetseld muurtje met ezelsrug. De pastorie ten noordoosten van de kerk is tegelijk met de kerk ontworpen. Het orgel stamt uit 1932 en is gebouwd door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. Het veenkoloniale kanaaldorp, gelegen in een van de jongere ontginningsgebieden, is voortgekomen uit de oprichting van de Hervormde gemeente.

- Voor de Gereformeerde kerk in Elim (Perebomenweg 29) heeft kerstmis 1962 wel een heel triest slot gekregen. Met het oog op de viering van het Kerstfeest die middag stond in de kerk de kachel te branden. Tegen een uur of 11 ontdekte de overbuurman rook uit het dak van de kerk. Toen de brandweer arriveerde was er al geen redden meer aan; kort na de middag was er nog slechts een rokende ruïne over. Het kerkgebouw stond er sinds 1942 en was gekocht in Amsterdam. De kerk is in 1964 vervangen door de nieuwe, huidige Gereformeerde (thans PKN) kerk.

- "Tijdens de opname van deze aflevering van de wekelijkse videorubriek “Met Koopman op pad” bij het Pullevaarders-monument in Elim ontstond het lumineuze idee deze in het vervolg Luuks te noemen. Natuurlijk heeft streekhistoricus Albert Metselaar deze naam niet zomaar bedacht maar ligt er een historisch feit aan ten grondslag. In deze aflevering gaat het over het nieuwe boek van Albert Metselaar over de Pulledagen en de Pullevaarders, dat in juli 2019 is verschenen. Het werk van de Pullevaarders was het vervoer van melkbussen (pullen) per bok naar de zuivelfabriek in Hoogeveen. De Pullevaarders werkten op jaarcontracten, tweemaal per maand werd het loon uitbetaald. Na de demping van de kanalen en de opkomst van het vrachtauto's verdween de Pullevaart in het begin van de jaren zeventig van de 20e eeuw. Wil je er bijna alles over weten kijk dan naar deze aflevering van “Met Koopman op pad”. Wil je er echt álles over weten dan is het nieuwe boek van Albert Metselaar een aanrader!"

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Culturele Vereniging Elim organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. "Het ontstaan van de Culturele Vereniging gaat terug naar het voorjaar van 1972. De toenmalige Oranjevereniging had al een tweetal jaren geen contributie meer opgehaald en ook de georganiseerde activiteiten werden minder. Dit tot ergernis van het toenmalig Plaatselijk Belang die het nodig vond een vervangende vereniging in het leven te roepen met als doel activiteiten te organiseren voor en met name ook door de inwoners. Tot het voorjaar van 1973 werd zonder leden gewerkt. Er is toen een ledenwerfactie georganiseerd waarbij enkele honderden leden werden genoteerd. Het eerste bestuur heeft er voor gezorgd dat veel activiteiten voor maar zoals genoemd ook door de bevolking en verenigingen werden gestart in het toenmalige Elimmerhout (nu Vonder).

Na het samengaan van het Gereformeerd en Hervormd onderwijs is bij de toenmalige wethouder Schouten diverse malen gesproken over het behoud van dit gebouw voor de bevolking van Elim als huisvesting van diverse activiteiten. De Culturele Vereniging stond borg voor de opstart van de kaart-, sjoel- en fotoclub. Nadat was gebleken dat de nieuwe clubs levensvatbaar waren werden de handen er vanaf getrokken. Ook de ponyclub is mede op initiatief van de Culturele Vereniging in het leven geroepen met een borgstelling. In een daarop volgende winterperiode is ook een toneelvereniging in het leven geroepen die tot op de dag van vandaag met hun jaarlijkse uitvoering telkens volle zalen trekt. Door de Culturele Vereniging zijn ook de wandel- en fietsvierdaagse opgezet."

- "Elim Energiek is de organisatie in het dorp die jongeren en andere bewoners wil uitdagen om ‘iets anders’ te doen dan dat ze gewend zijn! Vind je het leuk om na schooltijd eens iets anders te doen dan achter de IPad of Playstation te kruipen? Hou je van koken, schilderen, foto's maken of juist van sport? Ben je huiswerk aan het maken en wil het niet lukken? Dan is Elim Energiek wat voor jou! Hou de Facebookpagina in de gaten en geef je op!"

- In Elim doet men jaarlijks zijn best om het grootste Paasvuur van Drenthe te hebben, en vaak slagen zij daar ook in.

- Zomermarkt (begin juni).

- Feestweek (begin september).

- "De siertuinvereniging is ontstaan in 1959 door een 15-tal personen die een cursus volgden voor aanleggen van siertuinen. Bij de leden die daar prijs op stellen wordt tweemaal per jaar de tuin gekeurd. Daartoe worden de tuinen in vier categorieën verdeeld: kleine, middelgrote en grote en moderne tuinen. De tuinen worden in het voorjaar en in de zomer gekeurd en aan het eind van het jaar tijdens de ledenvergadering worden de prijswinnaars bekend gemaakt. In de Feestweek (2e week in september) organiseert de Siertuinvereniging voor hun leden tevens een keuring voor de verlichte tuinen, ook hier zijn prijzen mee te verdienen. Het hoogtepunt van de Feestweek en zeker voor de Siertuinvereniging is wel Bloemencorso Elim op de zaterdag. Het is in de jaren zeventig ontstaan als kindercorso met versierde fietsen, kinderwagens, bolderkarren en bloemenmeisjes.

Ondertussen is het uitgegroeid tot een corso met steeds grotere wagens. Er zijn ca. 10 grote wagens en zes in de kleine categorie (skelters). Voor het versieren van de wagens, skelters en fietsen worden enkel dahlia’s gebruikt. Het gaat om ongeveer 300.000 stuks dahlia’s in verschillende kleuren. Al jaren worden daartoe met behulp van vrijwilligers op 2 akkers ter weerszijden van de Carstensdijk dahlia’s verbouwd. Dit is inmiddels uitgebreid tot een derde akker achter de Richter en aan de Jan Slotswijk, maar omdat het deelnemeraantal in de loop der jaren is gestegen en de wagens groter en groter worden is de opbrengst van het eigen bloemenveld niet meer toereikend. Daarom worden er ook dahlia’s aangekocht. De keuring van de versierde objecten wordt verricht door erkende keurmeesters uit Sint Jans Klooster. Tijdens het corso lopen er ook 3 a 4 muziekkorpsen mee. Na de feestweek worden de versierde wagens nog een week ten toon gesteld bij de dahliavelden aan de Carstensdijk. Elim is het enige dorp in de omgeving waar een corso wordt georganiseerd en daarom willen wij het ook graag in stand houden!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Elim, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Elim op Facebook.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Elim.

- Nieuws: - Nieuws uit Elim op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang (PB) Elim is opgericht in 1904. PB behartigt de belangen van de dorpsbewoners. We zijn op veel fronten actief en zijn aanspreekpunt voor de gemeente Hoogeveen. Verder houden we ons bezig met buurtbeheer, groenvoorziening, onderhoud van ons dorp, reconstructie Dorpsstraat, jeugd- en jongerenwerk, uitbreiding van de Wiekswal etc. Ook hebben we meegewerkt aan de voorbereiding van De Smederijen. PB heeft samen met Domesta het initiatief genomen voor de Dorpsanalyse. Wat vinden wij als dorp belangrijk en waar moeten we nog meer in investeren om het dorp nog aangenamer te maken. Ook in het verleden zijn veel projecten en activiteiten door PB opgestart. Zo is destijds mede door inzet van PB de dokterspraktijk in ons dorp opgericht. Ook de uitbreiding van onze begraafplaats is tot stand gekomen door PB. Een succes is ook de telefoonmast van KPN, die in samenwerking met de Elimsite in het dorp tot stand is gebracht. In 2014 is het project Elim Energiek gestart, bedoeld om jeugdig talent te ontwikkelen. Tot slot is in 2016 Naoberhulp opgericht."

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Vonder is voor zover ons bekend nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Fotoclub: - "Fotoclub LIDO uit Elim bestaat sinds 1980. We zijn allemaal amateurfotograaf en vinden het inspirerend en leerzaam om onze foto’s met elkaar te delen en van elkaar te leren. Er zijn regelmatig clubavonden gedurende de maanden september tot en met mei. Ook onderhouden wij contacten met andere fotoclubs, om van gedachten te wisselen over de fotografie of gezamenlijk lezingen te organiseren. Elke clubavond heeft een bepaald thema, waarvoor iedereen dan foto's meeneemt, die via een beamer worden gepresenteerd. Verder zijn er enkele korte excursies voor wie daar belangstelling voor heeft en gaan we elk jaar een dagje uit om gezellig samen te zijn en foto's te maken. De foto's van deze dag worden dan later op een clubavond getoond en besproken. Wie houdt van creatief fotograferen is van harte welkom bij fotoclub LIDO. En wees niet bang dat je niet goed genoeg bent; enthousiast bezig zijn en leren van elkaar is heel belangrijk en dan komt die mooie plaat vanzelf wel. Heb je belangstelling, kom dan eens langs op een van onze clubavonden."

- Volkstuinen: - "Volkstuinvereniging VTV Ons Stekkie heeft aan de noordzijde van de Prieswijk in Elim een serie volkstuintjes die de leden van de vereniging met veel plezier bebouwen. De meeste leden gebruiken hun volkstuin als moestuin. Het is prachtig om een gezonde en eerlijke kost op tafel te kunnen zetten. Maar ook bloemen en fruit worden in diverse tuinen volop verbouwd. Het is in voorjaar, zomer en herfst een lust voor het oog om te zien waartoe op de tuinen deze hobby (en soms noeste arbeid) leidt. De vereniging heeft nog een paar tuinen beschikbaar. Lidmaatschap staat open voor iedereen die op hobbybasis wil gaan tuinieren."

- Welzijn: - "Stichting Elim Vitaal & Actief (EVA) heeft ten doel om met een groep actieve vrijwilligers leefbaarheid bevorderende activiteiten te organiseren en continueren, zoals dagontmoetingsactiviteiten, gezonde leefstijl voor ouderen, het runnen van de bibliotheek in ‘t Vonder. De kracht van EVA zit in het lokale en het is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting bestaat louter uit dorpsbewoners, mensen die een band hebben met het dorp en zijn inwoners. Daardoor is de stichting in staat dichtbij de bewoners te functioneren."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Elim.

Reactie toevoegen