Eesterga

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Eesterga

Terug naar boven

Status

- Eesterga is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.

- Het kleine Eesterga werkt veel samen met het iets grotere kleine buurdorp Follega. Ze worden dan ook samen wel als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Jistergea.

Oudere vermeldingen
1505 Eestergae, 1579 Esterga.

Naamsverklaring
Uitgaande van de Friese variant Jistergea zou dit een samenstelling zijn van jister 'melkbocht' met ga 'dorp, dorpsgebied'. Zie echter voor de ontwikkeling van ee > ji bij Jistrum, dus eerder eester, een bijvoeglijk naamwoord bij ees, ies 'bouwland rondom een dorp', of bij ee, waarvoor zie aa 'water, rivier'..(1)

Terug naar boven

Ligging

Eesterga ligt direct NNO van Lemmer, Z van Follega, rond de Straatweg en grenst in het O aan de A6.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat Eesterga 23 huizen met 143 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 20 huizen met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kerk van Eesterga is rond 1740 afgebroken en niet herbouwd. De begraafplaats is er nog wel.

- Artikelen over de geschiedenis van Eesterga.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Begin 2018 is de Straatweg in Follega en Eesterga opgeknapt. Het wegdek is versmald en er is een nieuwe asfaltlaag gelegd. Maar daarmee verdwenen ook de speciale rode fietsstroken, die fietsers scheidden van zwaar verkeer. Sindsdien klagen de inwoners van deze dorpen over onveiligheid. De weg oogt door het verdwijnen van de fietsstroken breder dan voorheen en dit nodigt uit tot harder rijden. Op initiatief van inwoonster Nelly de Jong hielden de dorpelingen in oktober 2018 een spontane protestactie tegen hardrijders en gevaarlijke omstandigheden. Dit deden ze door personenauto’s en kliko’s deels op de openbare weg en in de berm te plaatsen. Vooral in het donker valt het verschil tussen weg en berm amper waar te nemen, aldus dorpelingen. Zij riepen de gemeente op om de fietsstroken weer aan te brengen. Ruimte voor echte van de weg gescheiden gelegen fietspaden is er niet. In november 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat de fietsstroken inderdaad weer zullen terugkeren. (bron: LC)

- Wetterskip Fryslân heeft in 2010 4 Friese zandwinplassen aangewezen om baggerslib en grond te storten die vrijkomt uit het beheersgebied. Het gaat om de zandwinplassen bij Suwâld, Wijde Ee ten westen van Burgum, Eesterzanding bij Drachten (Smalle Ee) en Eesterga ten noorden van Lemmer. Door het baggerslib en de grond te concentreren in 4 plassen verbetert de kwaliteit van de rest van het Friese water. Er wordt bespaard op maatschappelijke kosten, er wordt een nuttige inrichting van de zandwinplassen mogelijk en deze worden veiliger. Het gaat om plassen die erg diep zijn, waardoor ze gevaarlijk zijn voor zwemmers en schaatsers. Door de maatregelen stijgt de ecologische waarde van de plassen. Zo krijgen andere planten- en diersoorten een kans. Er ontstaat bijvoorbeeld een verbinding tussen de natuurgebieden de Groote Wielen en het nationale park Alde Feanen door het opvullen van de zandwinplas bij Suwâld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eesterga heeft 1 rijksmonument, zijnde de klokkenstoel op de begraafplaats, gemaakt van de bijzondere houtsoort bilinga, met klok (doorsnede 65 cm) van H. Meurs uit 1617.

- Het dorp heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde het pand op huisnr. 2, de begraafplaats met hekwerk en praalgraf bij nr. 3, stelpboerderij Cornelia Hoeve uit ca. 1937 op nr. 9, en het pand op huisnr. 17.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Eesterga (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Follega en Eesterga op Facebook.

- Belangenvereniging: - De Facebookpagina van Plaatselijk Belang Follega - Eesterga is besloten (= alleen toegankelijk voor inwoners).

- Overige verenigingen: - Overzicht van verenigingen in Follega en Eesterga.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de lokale begraafplaats, met foto's van de grafzerken.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Jan Dijkgraaf.

Reacties

(2)

Onder "Naam" verwijs je naar Jistrum, maar bij Jistrum wordt niets vermeld over de plaatsnaam.
Ik kan de zin "Zie echter voor de ontwikkeling van ee > ji bij Jistrum, dus eerder..." niet volgen.

Het klopt inderdaad dat wij bij een beperkt aantal naamsverklaringen verwijzen naar andere pagina's, waar die verklaring dan nog niet is uitgewerkt. Dat is inderdaad niet handig. Dat is namelijk een van de punten op onze 'nog te doen'-lijst die we - met onze beperkte menskracht - nog moeten afmaken. Ik heb Jistrum zojuist uitgewerkt, zodat de link hierboven nu in ieder geval daadwerkelijk naar een inhoudelijke nadere toelichting verwijst.

Reactie toevoegen