Eese

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Eese

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij De Kalverweide.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Eese.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Eese.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Eese.

Terug naar boven

Status

- Eese is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Steenwijkerwold.

- De buurtschap Eese valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eesveen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eeze, 1447 Ese.
Naamsverklaring
Ees
, Nieuwfries ies, duidt (op de Friese zandgronden en omgeving) het bijeengelegen bouwland rondom een dorp aan.(1) Nadere toelichting op de verklaring van de naam Eese.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eese is het noordelijkste plaatsje van de gemeente Steenwijkerland (voorheen van de gemeente Steenwjikerwold). Het ligt N van Steenwijk, W van Eesveen, rond de wegen Eese en Van Karnebeeklaan. Mogelijk valt het Overijsselse deel van de Dwarsweg ook nog tot Eese te rekenen. Eese ligt op een drieprovinciepunt: O van Eese ligt de provincie Drenthe (gemeente Westerveld, voorheen gemeente Vledder), W van Eese ligt de provincie Fryslân, (gemeente Weststellingwerf).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Eese niet apart vermeld. Waarschijnlijk zat het toen bij buurdorp Eesveen inbegrepen.

- Tegenwoordig omvat de kern van de buurtschap Eese nog immer slechts een handvol panden. Met de Dwarsweg meegerekend gaat het om ca. 20 panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dat op de Eese al zeer vroeg landbouw werd bedreven, blijkt uit het feit dat op luchtfoto's uit 1952 en 1958 restanten zijn ontdekt van zogenaamde Celtic Fields. Dit zijn akkercomplexen uit de periode van ca. 600 voor Christus tot 200 na Christus (IJzertijd - Romeinse Tijd). Deze complexen bestaan uit groepen ongeveer vierkante, omwalde akkertjes met afmetingen van 35 tot 40 meter. De wallen bestaan uit ontginningsmateriaal, zoals boomstobben en stenen, en uitgeputte akkergrond. Verse grond werd van buiten aangevoerd. In de loop der tijd werden zo de 8 tot 15 meter brede wallen geleidelijk aan verhoogd tot 30 a 60 centimeter. Deze wallen zijn op luchtfoto's door droogtewerking duidelijk te onderscheiden. De meeste restanten van dit complex liggen in het centrum van de Eese, waarbij sommige begrenzingen een opmerkelijke overeenkomst vertonen met huidige perceelsgrenzen in het landschap. Dat komt doordat de sporen op de luchtfoto's alleen op kale moderne akkers te zien zijn en niet in grasland of bosgebied. Hoewel de Celtic Fields kunnen worden gezien als de voorloper van het middeleeuwse es-systeem, is er nooit enige chronologische continuïteit aangetoond.

Gezien het feit dat op de Eese tot 1840 een hunebed heeft gelegen, mogen we aannemen dat de Eese behoort tot de oudste nederzettings- (dus landbouw-)gebieden van de Kop van Overijssel, daar immers ook de hunebedbouwers al op kleine schaal akkerbouw bedreven. (bron: www.deeese.nl)

In Eese was vanaf 1853 een bestelhuis gevestigd, behorende tot het postale gebied van het postkantoor Heerenveen. Na opheffing van het bestelhuis in 1862 werd geen hulppostkantoor opgericht.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Eese.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Slot De Eese op het gelijknamige landgoed is het enige rijksmonument van de buurtschap. Huis uit 1619 op omgracht terrein. Thans verdiepingloos pand op hoge terp. Sterk verbouwd en vroeger wellicht groter geweest.

- Voormalig jachthuis De Koepel.

- Grafheuvels in het Eeserveld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed De Eese is in totaal ca. 800 ha groot. Het landgoed is in eigendom bij de familie van Karnebeek en bestaat voor ca. 440 ha uit bos en natuurterreinen en voor ca. 360 ha uit landbouwgronden. Vanwege diverse bijzondere gebouwen en de karakteristieke lanenstructuur is de bebouwingskern van het landgoed, circa 80 ha, aangewezen als cultuurhistorische buitenplaats. Het landgoed ligt op het snijpunt van drie provincies: 65 % ligt in Overijssel (gemeente Steenwijkerland), 34 % in Drenthe (gemeente Westerveld) en 1 % in Friesland (gemeente Weststellingwerf).

- Beschrijving van de bijzondere flora en fauna op landgoed De Eese.

- Over het landgoed lopen 2 wandelroutes van 4 km.

- Bungalowpark De Eese (dat overigens in dec. 2011 failliet is verklaard) valt niet onder Eese of Eesveen, wat je gezien de naam zou denken, maar onder het nabijgelegen dorpje De Bult.

Reactie toevoegen