Eemswoude

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Eemswoude

Terug naar boven

Status

- Eemswoude is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- De buurtschap Eemswoude valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tjerkwerd.

- De buurtschap Eemswoude heeft geen plaatsnaamborden en is dus slechts te herkennen door haar ligging rond de Eemswouderlaan.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ymswâlde. Deze naam staat ook op de in 2006 gebouwde brug over de Workumertrekvaart.

Oudere vermeldingen
Ymswoude, 855 ingevoegd ca. 890 kopie 9e-10e eeuw in Imisuualde [LNT 123], 1298 Hymeswalt [NGN4 123, 232], 1374 Imswolde, 1478 Ynswada, 1543 Ymswolde, Ymswalden, 17e eeuw Eemswoude, 1840(1) IJemswoude.

Naamsverklaring
Betekent bij het wold 'moerasbos, zompig bos' van de persoon Imi [LNT 123].(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eemswoude ligt NO van Tjerkwerd, rond de Eemswouderlaan. Door de buurtschap loopt de Bluodderige Feart (Nederlands: Bloedsloot). Deze sloot/vaart loopt tussen de Workumertrekvaart N van Tjerkwerd en de Wijmerts NO van de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Eemswoude 6 huizen met 41 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 855 wordt de buurtschap Eemswoude voor het eerst in de archieven vermeld, als zij wordt geschonken aan de abdij van Werden. Na 1300 wordt het een uithof van het klooster Hospitaal bij Sneek. Na 1580 vervalt het kloostergoed aan de Hervormde kerk van Bolsward.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Pagina's over Eemswoude o.a. beschrijving in tekst en beeld van de bewoningsgeschiedenis  van alle boerderijen in de buurtschap.

Reactie toevoegen