Eemdijk

Plaats
Dorp
Bunschoten
Eemland
Utrecht

eemdijk_ek_palingroken_eemdijkse_kampioenschappen_heel_diek_rookt.jpg

Op een zaterdag begin mei is er jaarlijks in Eemdijk het EK Palingroken, oftewel het Eemdijker Kampioenschap Palingroken, bijgenaamd 'Heel Diek Rookt'. Tussen de 15 en 20 palingrokers strijden om de Palingbokaal.

Op een zaterdag begin mei is er jaarlijks in Eemdijk het EK Palingroken, oftewel het Eemdijker Kampioenschap Palingroken, bijgenaamd 'Heel Diek Rookt'. Tussen de 15 en 20 palingrokers strijden om de Palingbokaal.

eemdijk dorpsgezicht [640x480].jpg

Eemdijk, dorpsgezicht op een oude ansichtkaart.

Eemdijk, dorpsgezicht op een oude ansichtkaart.

Wemdijk.JPG

In de verte Eemdijk gezien over rivier de Eem.

In de verte Eemdijk gezien over rivier de Eem.

Eemdijk.JPG

Het is nu niet ver meer naar de pont.

Het is nu niet ver meer naar de pont.

Eemdijk (2).JPG

De pont vaart de hele week maar niet op zondag.

De pont vaart de hele week maar niet op zondag.

Eemdijk (3).JPG

Daar zijn we in Eemdijk.

Daar zijn we in Eemdijk.

Eemdijk (4).JPG

Oók dit is nog Eemdijk.

Oók dit is nog Eemdijk.

Eemdijk

Terug naar boven

Status

- Eemdijk is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Eemland, gemeente Bunschoten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 'Eemdijk of Dijkhuizen'(1).

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan de dijk langs de Eem. Zie ook Eemnes.(2)

Terug naar boven

Ligging

Eemdijk ligt W van Bunschoten-Spakenburg en grenst in het W aan de Eem en aan de gemeente Eemnes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Eemdijk 26 huizen met 156 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern Eemdijk is relatief laat ontstaan, omdat het voortdurend oprukkende water van de Zuiderzee menselijke nederzettingen aan de monding van de Eem bedreigde. Weliswaar is omstreeks 1400 ter bescherming van het land de Eemdijk aangelegd, maar hierdoor was het gevaar nog niet geweken. De waaien (dijkdoorbraakkolken) die je nu nog langs de Eem aantreft, vormen hier het tastbare bewijs van. De waaien kunnen worden beschouwd als littekens van de strijd tegen het water. Pas in de 19e eeuw ontstaat er langs de dijk een buurtschap nabij een waai van de Eem. Deze buurtschap, aanvankelijk Dijkhuizen genaamd, bestaat uit wat huizen, een haventje ('t Haventje of de Bikkershaven), een sluis (de Bikkerssluis) en een vaart (de Bikkersvaart).

In een later stadium wordt langs de Bikkersvaart de Vaartweg aangelegd. Tevens wordt de waai afgesneden en de Vaartweg doorgetrokken. Zo ontstaat de Ringweg als restant van de oorspronkelijke bocht in de Eemdijk (rond de waai). In de loop der jaren is vervolgens de bebouwing langs de aanwezige wegen verdicht tot de kern zoals die er tegenwoordig is. In de vorige eeuw is een aanvang gemaakt met twee kleinschalige uitbreidingen: door opvulling van de ruimte langs de Ringweg in het huidige hart van het dorp; en de uitbreiding langs het Kerkepad (Ringweg-Noord).

Begin jaren negentig is de gemeente begonnen met een geleidelijke uitbreiding ten noordoosten van Eemdijk (Ringweg-Noord). Aan de dijk is naast de Christelijke Gereformeerde kerk (huisnr. 47) een doorsteek gemaakt naar het buitengebied. Vanaf hier is geleidelijk een nieuwe buurt gebouwd die tussen de basisschool en de kerk aansluiting vindt bij de Vaartweg. Aan de noord-, oost- en zuidzijde wordt Eemdijk omgeven door het landelijk gebied. Direct aansluitend op de bestaande woningbouw wordt ten oosten van het dorp woningbouw ontwikkeld. Zie daarvoor verder bij Recente ontwikkelingen. (bron: Bestemmingsplan Eemdijk-Oost)

In Eemdijk mondt de Bikkersvaart uit in de Eem. Deze vaart is in 1641 gegraven als verbinding met Bunschoten. roeger 't Haventje of de Bikkershaven.

Waar tegenover Eemdijk het pontje aanlegt, ligt het nu praktisch onzichtbare voormalige eilandje De Helling. Zoals de naam al suggereert werd die plek gebruikt om aan schepen te werken. Bij laagwater lieten schippers daar in de 17e en 18e eeuw hun schip droogvallen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2016 zijn er plannen voor een nieuwe wijk Eemdijk-Oost, met ca. 64 woningen. Dit op basis van een marktonderzoek, waaruit o.a. blijkt dat met name veel jongeren de afgelopen jaren naar elders hebben moeten verhuizen omdat er voor hen geen woning in het dorp beschikbaar was. In 2005 is de laatste nieuwbouw in het dorp gepleegd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eemdijk heeft geen rijksmonumenten en ook geen gemeentelijke monumenten.

- Gereformeerde (PKN) Vaartkerk (Vaartweg 3) uit 1967.

- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Westerkerk (Eemdijk 63) uit 1933.

- Christelijke Gereformeerde kerk (CGK) Eben-Haëzer (Eemdijk 47) uit 2001, opvolger van gesloopte kerk uit 1933. - Nieuws van de CGK op Facebook.

- In het Rietmuseum kun je van alles zien en leren over het verwerken en bewerken van riet. Je ziet allerlei oude en moderne werktuigen en er is een film over de rietwerken. Het museum is alleen op afspraak geopend.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Koningsdag.

- Op een zaterdag begin mei (in 2018 voor de 4e keer) is er het Eemdijker Kampioenschap (EK) Palingroken, bijgenaamd 'Heel Diek Rookt'. Tussen de 15 en 20 palingrokers strijden om het EK Palingroken oftewel de Palingbokaal van Eemdijk. Toeschouwers zijn uiteraard welkom, maar een gerookte paling is lastig te verkrijgen, want de meeste zijn al vooraf gereserveerd.

- Trekkertrek (op een zaterdag in juli).

- In het najaar van 2009 vatten Melis en Hijmen Hoolwerf van Loon- en Verhuurbedrijf Hoolwerf in Eemdijk het plan op om een ijsbaan aan te leggen op de percelen grasland achter het loonbedrijf. Ze leggen dijkjes aan langs de randen van het weiland en pompen het gebied vol water. Kort erna gaat het vriezen en ligt er een prachtige ijsvloer van maar liefst 3 ha (30.000 m2). Helaas gaat het kort erna sneeuwen maar dat hebben ze met de veegmachines van de schaatsclub weer weg kunnen krijgen.

Op 18 december 2009 gaan ze voor het eerst open (ingang aan de Vaartweg tegenover de Vinkenweg) en trekken op één dag maar liefst 1.000 bezoekers. Door de sneeuw is dit een van de weinige plekken in Nederland waar op dat moment geschaatst kan worden. Daarom krijgen ze bezoek van RTV Utrecht en ook RTL4 heeft een live uitzending verzorgd met EditieNL. Dus als het in de winter hard genoeg vriest kun je schaatsen op de fraaie IJsbaan Eemdijk (onder de link op de Facebookpagina wordt het aangekondigd als ze open gaan). Als de baan open is, is er koek en zopie en is de baan 's avonds verlicht. De entree is €2,-.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Eemdijk heeft een pontje over de Eem naar Eemnes v.v., dat op zondag niet vaart. Bij dit pontje heeft Drs. P in 1973 het filmpje opgenomen voor zijn beroemd geworden lied De Veerpont / Heen en Weer. Als passagiers op het pontje varen ook de solisten Daniël Samkalden en Maarten Veerman bij het liedje 'Wij zijn kwaad' in Kinderen voor Kinderen 10, en het speelt een klein rolletje in de jeugdfilm "Peter en de vliegende autobus" uit 1976. Deze veerverbinding is er al sinds medio 19e eeuw. In 1960 krijgt het aan beide zijden van de Eem zijn eigen haventje. De huidige pont is in 1980 in de vaart gekomen.

- De Eemlijn (een fietsboot over de Eem van Amersfoort naar Huizen en Bunschoten-Spakenburg v.v.) heeft ook een opstapplaats te Eemdijk.

- Rond 2008 spreekt de lokale politiek de wens uit om een kinderboerderij te realiseren in de gemeente Bunschoten. De gemeente besluit na onderzoek aanvankelijk dat dit niet haalbaar is o.a. i.v.m. de kosten van het beheer. Menno en Jolanda van Zorgboerderij De Veldmuis (zie daarvoor hieronder bij Links) pakken dit op en bedenken dat het wellicht een goed idee zou kunnen zijn om de kinderboerderij te combineren met hun zorgboerderij in Eemdijk. Gemeente en Sherpa zijn enthousiast, mede omdat in de toekomst gestimuleerd zou gaan worden dat mensen met een beperking zoveel als mogelijk dagbesteding in de eigen gemeente volgen, en dit daar weer een goede extra faciliteit voor vormt. Vandaar dus de realisatie van Kinderboerderij De Veldmuis. - Kinderboerderij De Veldmuis op Facebook.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Imkerij Bij de Dijk is een kleinschalige hobby-imkerij in Eemdijk met honing uit de regio (Eemland).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Eemdijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - De School met de Bijbel is een kleine karakteristieke dorpsschool, met 4 combinatiegroepen. De school is in 1903 opgericht onder de Vereniging voor Christelijk onderwijs te Eemdijk. De school heeft een eigen bestuur, wat voor zo'n kleine school vandaag de dag heel bijzonder is. Dit bestuur bestaat uit vrijwilligers die de drie Gereformeerde kerken uit het dorp vertegenwoordigen. Het gebouw is modern en goed gefaciliteerd op gebied van ontwikkelingsmateriaal, methodes en digitale mogelijkheden. Het onderwijs is op goed niveau en steeds in ontwikkeling. Het afstemmen van onderwijs óp en zelfstandigheid ontwikkelen ván de leerlingen is daarin een leidraad.

- Sport: - VV Eemdijk (voetbal).

- Zorg: - Zorgboerderij De Veldmuis. In 2000 zijn er nog bijna geen zorgboerderijen. Menno en Jolanda uit Eemdijk zien op de televisie een programma over het wel en wee van een zorgboerderij. Dit spreekt hen zo aan, dat ze zijn gaan onderzoeken of dit een mogelijkheid is voor hun bedrijf (melkveebedrijf). Dankzij samenwerking met gemeente, Provincie en Sherpa kunnen ze in 2004 starten met de zorgboerderij. Begonnen met 5 'hulpboeren' hebben ze inmiddels 14 hulpboeren die naar hartelust werken (dagbesteding krijgen) op de zorgboerderij.

Reactie toevoegen