Echterbosch/Aan het Echterbosch

Plaats
Buurtschap
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

Echterbosch bord [640x480].jpg

Echterbosch, in 2009 geplaatste komborden, waardoor men hier nog max. 50 km/uur mag (voorheen witte borden = max. 80 km/uur)

Echterbosch, in 2009 geplaatste komborden, waardoor men hier nog max. 50 km/uur mag (voorheen witte borden = max. 80 km/uur)

Echterbosch Aan het Echterbosch bord tweetalig [640x480].jpg

Echterbosch, sinds 2010 staan hier - ook - plaatsnaamborden met de benaming Aan het Echterbosch, voor het Z deel van de buurtschap.

Echterbosch, sinds 2010 staan hier - ook - plaatsnaamborden met de benaming Aan het Echterbosch, voor het Z deel van de buurtschap.

Echterbosch Aan het Echterbosch bord met hoofdletter Het [640x480].jpg

Middenin Echterbosch staan sinds 2010 borden Aan het Echterbosch, zoals het Z deel van deze buurtschap tegenwoordig heet. Alleen staat er een spelfoutje op het bord: 'het' is in dit geval niet met een hoofdletter...

Middenin Echterbosch staan sinds 2010 borden Aan het Echterbosch, zoals het Z deel van deze buurtschap tegenwoordig heet. Alleen staat er een spelfoutje op het bord: 'het' is in dit geval niet met een hoofdletter...

Echterbosch/Aan het Echterbosch

Terug naar boven

Status

- Echterbosch is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. T/m 2002 gemeente Echt. Tegenwoordig staat een deel van deze buurtschap ook bekend onder de naam Aan het Echterbosch. Vandaar de titel van deze pagina. Voor een toelichting op deze materie zie verder het hoofdstuk Naam.

- Echterbosch is geografisch gezien een bijzonder geval; kerkelijk hoort het bij de parochie van Koningsbosch, die merkwaardigerwijs officieel "parochie Echterbosch, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen" heet. En voor de postadressen valt de buurtschap deels (N van de kruising) onder het dorp Maria Hoop en wordt dat deel dus geacht 'in' Maria Hoop te liggen, en deels (Z van de kruising) onder Koningsbosch.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap heeft altijd Echterbosch geheten. In 2009 zijn er officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) geplaatst met deze naam, waardoor men er nog maar max. 50 km/uur mag (voorheen witte borden = max. 80 km/uur). In 2010 zijn in het Z deel van de buurtschap tevens blauwe (kom)borden geplaatst met de benaming 'Aan het Echterbosch'. In juli 2010 hebben B&W namelijk deze nieuwe plaatsnaam toegekend, naast de bestaande buurtschapsnaam.

De reden is dat de gemeente t.b.v. de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) niet één plaatsnaam (Echterbosch) onder twee formele woonplaatsen (Maria Hoop en Koningsbosch) wilde laten vallen. De gemeente stelde voor om het Z deel, dat onder het dorp Koningsbosch valt, voor de postadressen aan het dorp Maria Hoop toe te voegen, zodat de buurtschap onder één dorp zou komen te vallen, De inwoners van het Z deel wilden echter onder Koningsbosch blijven vallen. Vandaar de gekozen oplossing om het Z deel een eigen plaatsnaam, 'Aan het Echterbosch', te geven. De kommen zitten aan elkaar vast. Midden in de buurtschap staan blauwe borden met de naam van de andere kom. Beide plaatsen hebben ook Limburgse spellingen. Die worden niet aangegeven op de borden in het 'centrum', alleen op de borden die aan de 'buitenkant' staan. In de praktijk is en blijft het geheel natuurlijk één buurtschap, die dus zoals gesteld om administratieve redenen in twee delen met ieder hun eigen naam is verdeeld.

Oudere vermeldingen
De eerste, eigenlijke benaming van de plaats en de bewoning die ontstaat bij het grenskantoor (1873) is ‘Aan Kantoër’ (bron: Gemeentemuseum Echt). Toch komt de plaatsnaam Echterbosch al voor in de Volkstelling van 1840.

Naamsverklaring
Echter-bosch is het gedeelte van het bos (de bossen in het O gedeelte van de voorm. gem. Echt) waarvan het gebruiksrecht toekwam aan de ‘gemeynte Echt’, ter onderscheiding van het bos (de bossen) waarvan de koning het gebruiksrecht had, Konings-bosch genoemd.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Echterbosch ligt 7 km ZO van Echt, ZO van Maria Hoop, NO van Koningsbosch, tegen de Duitse grens (tegenover Waldfeucht). De plaats omvat bebouwing rond de kruising van de Echterboschbaan / Prinsenbaan (provincialeweg N273) met de Waldfeucterbaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Echterbosch 27 huizen met 144 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bewoning in Echterbosch is pas ontstaan in de 19e eeuw, rond het bij Ligging genoemde kruispunt en het grenskantoor met Duitsland.

Reactie toevoegen