Echtenerbrug

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Echtenerbrug

Terug naar boven

Status

- Echtenerbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 2013 gemeente Lemsterland.

- Formeel (voor het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistraties) zijn het nog aparte dorpen, maar in de praktijk worden Echtenerbrug (ca. 1.000 inwoners) en de beduidend kleinere buurdorpen Delfstrahuizen (ca. 400 inwoners) en Echten (ca. 230 inwoners) als één drielingdorp beschouwd. De dorpen zijn ook aan elkaar gegroeid. Echtenerbrug en Delfstrahuizen worden slechts van elkaar gescheiden door de Pier Christiaansloot, die hier tot 1984 de grens vormde tussen de gemeenten Lemsterland in het Z en Haskerland in het N.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ychtenbrêge.

In het Stellingwerfs
Echtenerbrogge.

Oudere vermeldingen
1718 Echterbrug.

Naamsverklaring
Betekent brug 'verbinding over een water', hier over de Pier Christiaanssleat, bij Echten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Echtenerbrug ligt NO van Lemmer, O van Echten en grenst in het N aan het Tjeukemeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Echtenerbrug heeft ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Echtenerbrug - Delfstrahuizen.

- Op initiatief van Plaatselijk Belang De Trije Doarpen hebben de inwoners van Delfstrahuizen, Echten en Echtenerbrug in 2017 de Dorpenvisie ‘Brug naar de toekomst’ opgesteld. Hierin komt tot uitdrukking wat er binnen de huidige situatie wordt gewaardeerd, wat er wordt gemist en welke (nadrukkelijke) wensen er voor de toekomst bestaan. De per thema geformuleerde visies zullen richtinggevend zijn dan wel als toetsingskader dienen bij de toekomstige ontwikkeling van plannen, projecten of activiteiten door inwoners, gemeente en derden. De geformuleerde wensen willen zij de komende jaren realiseren. De 5 thema’s van de Dorpenvisie zijn: de fysieke leefomgeving; economie en duurzaamheid; landbouw en natuur; recreatie en toerisme; zorg, welzijn en (sociale) voorzieningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Echtenerbrug heeft 15 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De in 1938 opgerichte Oranjevereniging Echten-Delfstrahuizen e.o. heeft zich ten doel gesteld: het organiseren van een seniorenmiddag, het organiseren van de festiviteiten rondom Koningsdag, het organiseren van de jaarlijkse Feestweek Echtenerbrug e.o., het organiseren van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas en het (laten) plaatsen van de kerstbomen.

- Ondernemersvereniging Echtenerbrug e.o. organiseert elk jaar tijdens de zomermaanden de Dolle Donderdagen. Op de donderdagavonden wordt er dan iets op of rond de brug en het water georganiseerd, zoals zakslaan, spijkerbroekhangen, kanoracen, livemuziek en veel meer.

- Ook is er elk jaar bij Echtenerbrug het IFKS skûtsjesilen. Met vele activiteiten in het dorp als een braderie, muziek op het water en muziek in de feesthal.

- Feestweek (2e week van september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door de ligging aan het Tjeukemeer is Echtenerbrug een toeristisch populaire plaats. Ook de Pier Christiaansloot die door het dorp loopt is een belangrijk toeristisch vaarwater. Deze vormt de verbinding tussen in het zuiden de Kop van Overijssel met onder andere de Weerribben en richting het noorden is het de toegang tot de Friese meren.

- In Echtenerbrug zijn verschillende jachthavens en campings.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Ellie en Mark van Sambeek zijn in 1985 van Brabant naar Fryslân verhuisd om hun passie uit te voeren: ‘varkensboer’ worden op de Echtenerpolderhoeve. Inmiddels hebben ze 4 kinderen: Ankie, Wim, Minke en Lisanne, waarvan Wim in de startblokken staat om het bedrijf over te nemen. De fam. Van Sambeek verzorgt de dieren samen met een enthousiast team. Deze medewerkers werken graag met de varkens en denken ook graag mee met het bedrijf. Dit maakt het echt een team, dat graag goede en gezonde varkens produceert. Waar een eerlijk en lekker stukje vlees van komt. Het Gaasterlands Kruiden Varken van Friberne is voor hen de ideale manier om het goede gevoel te krijgen waar je het allemaal voor doet. Na de laatste uitbreiding hebben ze een heuse skybox gemaakt in de nieuwe stal waar iedereen het bedrijf kan bezichtigen. Dit kan zonder afspraak en is kosteloos.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Echtenerbrug, Echten en Delfstrahuizen.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang (PB) De Trije Doarpen heeft als doel: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de inwoners van de dorpen Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Het bestuur van PB is gesprekspartner van o.a. gemeente, provincie en wetterskip en is afgevaardigd in de Commissie Kleine Kernen. De rol als gesprekspartner en vertegenwoordiger wordt steeds groter. Dit maakt een sterk PB belangrijk voor bewoners. Ben je nog geen lid? Wij behartigen ook graag jouw belangen!"

Reactie toevoegen