Echten (Drenthe)

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

Echten (Drenthe)

Terug naar boven

Status

- Echten is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Ruinen.

- Onder het dorp Echten valt ook een deel van de buurtschap Oshaar.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1181 kopie 15e eeuw in villa Echtene, 1207-1208 e.v. Echten.

Naamsverklaring
Komt ook voor in de vorm 1263 Egtelte, Egthelte, aangeleund aan namen op -elte. De vorm uit 1181 wordt verklaard als een afleiding van het Oudsaksische êht 'door huwelijk verworven eigendom' met het suffix -unnio. Ook heeft men willen aanknopen bij het Middelnederlandse echten 'verbannen'. Sommigen dachten aan een ontstaan uit aik-iþja-* 'eikenbos'. Zie ook Echten (Fryslân).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Echten ligt W en N van de A28, W van de stad Hoogeveen en het dorp Fluitenberg, NW van het dorp Zuidwolde, N van de dorpen Veeningen en Fort, O van het dorp Koekange en de stad Meppel, OZO van het dorp Ruinerwold, ZO van de dorpen Oosteinde en Ruinen, Z van het Nationale Park Dwingelderveld en ZW van het dorp Pesse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Echten 24 huizen met 210 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 360 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zwaard
Het zogeheten zwaard van Echten is ca. 3600 jaar oud. Het vertoont enkele opmerkelijke knikken, die vermoedelijk bewust zijn aangebracht. Het is het eerste verbogen zwaard dat in Drenthe is aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk is het destijds een bewuste keuze geweest om het zwaard ritueel onklaar te maken, voordat het geofferd zou worden. Na deze handeling werd het zwaard door de toenmalige bezitter achtergelaten in het beekdal, als offer voor hogere machten. Of daar ook anderen bij aanwezig waren, is onbekend. Mogelijk markeerde deze handeling het afleggen van de krijgerstatus, waarbij de eigenaar een andere levensfase ingaat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Echten is een Vijfsterrendorp. Wat dat inhoudt, kun je lezen onder de link.

- Dorpsvisie Echten (2011).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Echten heeft 15 rijksmonumenten.

- De rijksmonumenten hebben voor een groot deel betrekking op Huis te Echten, dat tegenwoordig in gebruik is bij zorginstelling Visio, die hier een dagcentrum heeft voor meervoudig visueel en verstandelijk beperkte volwassenen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Boerenbos ligt N van Echten in het natuurgebied Echtenerveld. Waterschap Reest & Wieden heeft in 2009 een plan ontwikkeld om met bosaanleg het bestaande bos- en natuurgebied Echtenerveld uit te breiden en de ruimtelijke variatie van het gehele gebied te vergroten. Op het landgoed zijn ruimten, die een functie vervullen als tuin, weide voor extensieve begrazing, boomweide, expositieruimte voor kunst en kleinschalige natuurbouw. Diverse bestaande landschapselementen, zoals fruitbomen en een eikenlaan worden in het plan geïntegreerd en er wordt een wandelpad aangelegd. De bestaande poelen voor amfibieën en reptielen worden uitgebreid. Door het omzetten van agrarische grond kunnen de poelen beter worden ingepast in de omgeving.

Delen van het landgoed, dat in particulier eigendom is, zijn sinds kort opengesteld en ingericht met infoborden, zitbanken en fiets- en wandelpaden voor het publiek. De watergangen krijgen een natuurlijker oever, waardoor plas- en draszones aangelegd kunnen worden. Hierdoor vernatten de landschappen en dit komt de flora en fauna ten goede. Hierdoor is ook op kleine schaal waterberging mogelijk. De ruimere inrichting van de watergang zorgt voor een betere ecologische omgeving voor flora en fauna, terwijl het omringende landbouwareaal hiervan geen nadelige gevolgen ondervindt. De deelname van het waterschap aan dit project is van belang voor de ecologisch robuuste verbindingszone Reestdal / Dwingelderveld.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Echten.

- Zorg: - Zorgboerderij Refaja.

- "Zorgboerderij De Naoberhoeve in Echten is een biologisch-dynamisch bedrijf. Zorg voor de aarde, de dieren, planten en omgeving staat centraal. Wij zien dit als de basis voor een gezonde toekomst. Zorgboerderij de Naoberhoeve biedt ondersteunende begeleiding en arbeidstraining aan mensen die om de een of andere reden (nog) niet in het reguliere arbeidsproces kunnen functioneren. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking, psychosociale problematiek, een verslavingsverleden of burn-out. We kijken naar krachten en kansen, niet naar beperkingen. Persoonlijke ontwikkeling is dan het automatische gevolg. Deelnemers en medewerkers vormen een overzichtelijke gemeenschap, waarin oog voor elkaar is en wordt samengewerkt. Gelijkwaardigheid en respect zijn belangrijk in de wederzijdse ontmoeting en omgang met elkaar; antroposofie is daarbij de belangrijkste inspiratiebron."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Echten.

Reactie toevoegen