Eastermar

Plaats
Dorp
Tytsjerksteradiel
Fryslân

eastermar_collage.jpg

Eastermar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Eastermar, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

eastermar bejaardenwoningen 1983 [640x480].jpg

Eastermar bejaardenwoningen 1983

Eastermar bejaardenwoningen 1983

Eastermar.JPG

In het centrum van Eastermar.

In het centrum van Eastermar.

Eastermar..JPG

Boerderij bij Eastermar.

Boerderij bij Eastermar.

Eastermar. (2).jpg

Eastermar toen (Heechsân)

Eastermar toen (Heechsân)

Eastermar_0.JPG

De kerk van Eastermar nu.

De kerk van Eastermar nu.

Eastermar

Terug naar boven

Status

- Eastermar is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.

- Onder het dorp Eastermar vallen ook de buurtschappen It Heechsân, It Wytfean en Skûlenboarch (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Oostermeer. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Eastermar ligt ZO van het dorp Burgum en het Burgumer Mar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Eastermar (dan: Oostermeer) 185 huizen met 322 inwoners, en 1.000 met de inwoners van de buurtschappen Snakkerburen, Stedema, De Borst, De Joere en Witveen meegerekend. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Eastermar.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Eastermar heeft 19 rijksmonumenten.

- Kerk van de Protestantse Gemeente Eastermar.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Easterbarren (op een zaterdag eind augustus) is een gratis toegankelijk straatfestival, waarbij de hele dorpskern het decor en podium vormt voor muziek, theater en beeldende kunst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het werkgebied van Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar omvat globaal het gebied O van de Burgumer Mar en N van De Leien, verder begrensd door de Boskwei-Seadwei, de Mountsjegruppe en de Bildwei naar Rottevalle. De oppervlakte van het werkgebied bedraagt ca 2500 ha.

- De Brommels! fietsroute door de omgeving van Jistrum en Eastermar (23,5 km) is een route over fiets- en zandpaden en smalle wegen door de bijzondere omgeving van de Noardlike Fryske Wâlden, met elzensingels en dykswallen en in augustus en september overal de wilde brommels.

- Bij Eastermar is in 2009 in totaal 85 hectare grond geruild om in totaal 10 kilometer wandelpaden en 2,5 kilometer oude paden te kunnen aanleggen. Het betreft de kavelruil 'It Wytfean en De Burgumer Mar'. De Stichting Rom Paad, die tot doel heeft verloren gegane onverharde wandelpaden in ere te herstellen, nam het initiatief voor de kavelruil. Dankzij de kavelruil is het meer waarnaar de kavelruil is genoemd, op één extra plaats bereikbaar voor wandelaars, en niet op slechts één. Voor de deelnemende boeren betekent de kavelruil ook een betere landbouwstructuur. Verder kan ook het netwerk van fiets- en ruiterpaden en kanoroutes worden verbeterd en uitgebreid. Ook is de aanleg mogelijk van enkele ontbrekende stukken hoofdwatergang. Hier zijn oevers en aangrenzende grond beschikbaar gekomen voor een ecologische verbindingszone. Aan de kavelruil hebben in totaal 32 partijen deelgenomen: een derde bestaat uit organisaties, stichtingen en overheden, een derde uit boeren en een derde uit particulieren, van wie soms alleen recht van overpad nodig was. (bron: DLG, 6-10-2009)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Eastermar.

- Onderwijs: - Basisschool De Balsemyn. - Basisschool De Bolster.

- Sport: - v.v. Eastermar (voetbal). - Tennisvereniging Marslach.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Eastermar.

Reactie toevoegen