Dwingeloo

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

dwingeloo franse huizen [640x480].jpg

Dwingeloo Franse huizen

Dwingeloo Franse huizen

Dwingeloo Juffer van Batinghe [640x480].JPG

Dwingeloo, standbeeld van de Juffer van Batinghe

Dwingeloo, standbeeld van de Juffer van Batinghe

DR gemeente Dwingeloo in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Dwingeloo in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Dwingeloo in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Dwingeloo

Terug naar boven

Status

- Dwingeloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Onder het dorp Dwingeloo vallen ook de buurtschappen Boterveen, Eemster, Holtien, Holtland, Leggeloo, Lhee, Lheebroek, Molenstad en Westeinde. In totaal zijn dit 9 buurtschappen. Verder viel onder de voormalige gemeente nog de dorpskern van Geeuwenbrug en het O deel van het dorp Dieverbrug, welke delen beide, evenals de genoemde buurtschappen, voor de postadressen 'in' Dwingeloo liggen.

- Wapen van de voormalige gemeente Dwingeloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Dwingel. Een inwoner van dit dorp is een Dwingeler.

Terug naar boven

Ligging

Dwingeloo ligt ZO van Diever, ZW van Beilen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Tegenwoordig heeft Dwingeloo, dat wil zeggen het postcodegebied met deze plaatsnaam, dus inclusief de bijbehorende buurtschappen en de delen van de dorpen Dieverbrug en Geeuwenbrug die voor de postadressen 'in' Dwingeloo liggen, zoals omschreven in het hoofdstuk Status, ca. 1.600 huizen met ruim 4.000 inwoners. De desbetreffende dorpsdelen omvatten het volgende aantal huizen en inwoners: Dieverbrug ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners en Geeuwenbrug ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners. Beide dorpsdelen tezamen dus ca. 170 huizen met ca. 430 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Dwingeloo, kun je terecht bij Stichting Dwingels Eigen. De stichting onderzoekt en publiceert over de kernen van deze voormalige gemeente. Verder zet zij zich in voor behoud en herstel van monumentale objecten in de voormalige gemeente. - Nieuws van Dwingels Eigen op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dwingeloo heeft 47 rijksmonumenten.

- Dwingeloo heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- Standbeeld van de Juffer van Batinghe. - Sage Juffer van Batinghe.

- Gevelstenen in Dwingeloo.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Dorpsactiviteiten Dwingeloo coördineert alle evenementen in de kernen van deze voormalige gemeente. Op de site vind je o.a. de gegevens van alle buurtverenigingen.

- 2x per jaar is er de Dwingeler Markt op de Brink. Er is een voorjaarseditie op de 2e maandag in mei, en een najaarseditie op de 2e maandag in oktober. De Dwingeler Markt is van oorsprong een paarden- en schapenmarkt. Paarden worden er nog altijd verhandeld en die bepalen nog voor een groot deel de gemoedelijke sfeer op de markt. Tegenwoordig is er ook een uitgebreide goederenmarkt bij met ruim 100 kramen, een Kermis, en livemuziek in de café's.

- Elk jaar wordt vanuit Camping Torentjeshoek een Wampex georganiseerd (eind juli / begin augustus). Ploegen van de camping, uit Dwingeloo en andere plaatsen strijden om de eeuwige roem. Een Wampex is een soort survival. Een tocht van ongeveer 40 km die je wandelend aflegt. Onderweg zul je een aantal opdrachten tegenkomen die volbracht moeten worden. Een Wampex-ploeg bestaat uit 5 of 6 personen. De kracht van een goed Wampex-team is samenwerking: alleen op die manier kan een ploeg het parcours snel afleggen. De routebeschrijvingen vergen heel wat denkwerk.  Naarmate de tocht vordert en de ploeg vermoeider wordt, blijkt het in de praktijk een grote opgave te zijn om de hersens bij elkaar te houden. Juist de combinatie van nachtelijk duister, denkopdrachten en lichamelijke inspanning maakt het volbrengen van deze tocht een hele prestatie. In de loop der jaren bleek er bij de jeugd ook behoefte om mee te doen. Daar de Wampex ietsje te zwaar is voor de jeugd, hebben ze daar twee extra tochten voor gemaakt: De Junior Wampex en de Berenjacht.

- De Oogstdag Dwingeloo (2e zaterdag van augustus) is in buurtschap Lhee en wordt daarom aldaar beschreven.

- De gezellige Kerstmarkt van Dwingeloo vindt plaats op een zondag in de 1e helft van december, van 13.00-19.00 uur, op een prachtige plek; rond de verlichte Siepelkerk op de Brink. Het aanbod van de kramen bevat een zeer grote variatie van mooie producten. Je kunt genieten van allerlei etenswaren, en daarbij een lekker glas warme chocolademelk of glühwijn drinken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bosbad De Paasbergen wordt sinds de verzelfstandiging in 2013 gerund door de gelijknamige stichting.

- De 14,5 hectare grote buitenplaats Oldengaerde stamt uit de 15e eeuw en is de afgelopen twee eeuwen in bezit geweest van de familie Willinge. De familie heeft de buitenplaats in 2013 geschonken aan Stichting Het Drentse Landschap.

- Het Dwingelderveld is een 3.700 hectare groot bos- en heidegebied Z en O van Dwingeloo. Gezien het grote belang van dit gebied heeft het de status van Nationaal Park. Het is het belangrijkste natte heidegebied in West-Europa. De afgelopen jaren is het gebied heringericht. Door de voormalige landbouwenclave Noordenveld in het centrum van het Dwingelderveld natuurlijk in te richten, is een robuuster gebied met verbindingen naar andere natuurgebieden ontstaan. Een ecoduct verbindt de natuur van het Dwingelderveld met die van het Ter Horsterzand. Daardoor ontstaat een gezondere populatie planten en dieren.

De omvorming van de weg Lhee-Kraloo vermindert het gemotoriseerd verkeer in het gebied en versterkt de natuurbeleving. Door de aanleg van extra wandel- en fietspaden is het gebied beter ontsloten voor de recreatie. De jarenlang door bemesting verrijkte bovenlaag is afgegraven. Door de waterhuishouding duurzaam aan te pakken kan in periodes van extreme neerslag het water langer worden vastgehouden en wordt wateroverlast bij Meppel voorkomen. Slenken zijn hersteld en diepe landbouwsloten gedicht en daarmee krijgt het gebied weer zijn natuurlijke afwatering, wat eveneens een duurzame waterhuishouding ten goede komt. Voor nadere informatie zie het Inrichtingsplan Dwingelderveld. De natuur kan nu weer haar werk doen in een uitgestrekt en stil heidelandschap waar bezoekers volop van kunnen genieten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dwingeloo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Dwingeloo.

- Sport: - v.v. Dwingeloo (voetbal). - Rugbyclub. - Badmintonclub.

- Zorg: - Zorgboerderij Agara Hoeve. - Zorgboerderij Klein Rosinkhof.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dwingeloo.

Reactie toevoegen