Dunsborg

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Dunsborg

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Dunsborg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Dunsborg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Dunsborg.

Terug naar boven

Status

- Dunsborg is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Hengelo.

- De buurtschap Dunsborg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hengelo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Dunsborgerhoek, 1840 Dunsborgshoek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dunsborg ligt ZO van Hengelo, NO van Keijenborg, NW van Oosterwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Dunsborg 22 huizen met 154 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Proefboerderij
- De Marke is een melkveebedrijf op droge zandgrond van 55 ha met ca. 75 stuks melkvee en bijbehorend jongvee. Het bedrijf ligt in het kleinschalige landschap van de Graafschap, waarin kleine stukjes natuur – zoals bosjes, houtwallen en bomenrijen – worden afgewisseld met gras- en maïsland. Sinds de jaren negentig wordt hier onderzoek gedaan naar de effecten van agrarisch natuurbeheer. Zo is bijv. de samenhang onderzocht tussen agrarisch natuurbeheer en de aanwezigheid van bijen en wespen. Wat blijkt: op De Marke komen in totaal liefst 168 verschillende bijen- en wespensoorten voor. 81 bijensoorten, waarvan 14% op de Rode Lijst staat en 87 wespensoorten, waarvan 39% afneemt in Nederland. Dit illustreert wat een dergelijk beheer aan natuurwaarden kan opleveren. Doel van het onderzoek in 2008 was onder andere om vast te stellen welke bijen en wespen op een agrarisch bedrijf op zandgrond kunnen voorkomen en om een beeld te krijgen van de rol die de aangelegde natuurelementen spelen.

Reactie toevoegen