Duifhuis (Zeeland NB)

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

duifhuis_zeeland_chaamsebaan_kopie.jpg

Duifhuis, buurtschapsgezicht aan de Graafsebaan (© Hans van Embden)

Duifhuis, buurtschapsgezicht aan de Graafsebaan (© Hans van Embden)

Duifhuis (Zeeland NB)

Terug naar boven

Status

- Duifhuis is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 30-6-1942 gemeente Reek. Per 1-7-1942 is die gemeente grotendeels overgegaan naar de gemeente Schaijk. Een klein Z stukje van de gemeente Reek is toen middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente (en het dorpsgebied van) Zeeland. Het betrof de toenmalige buurtschappen Hoefkens en Duifhuis (met als onderdeel daarvan de huidige buurtschap Rusven), met in totaal 72 inwoners. Dat gebied is in 1994 overgegaan naar de gemeente Landerd, en in 2022 overgegaan naar de gemeente Maashorst.

- De buurtschap Duifhuis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland. Voor 1-7-1942 viel de buurtschap dus, zoals hierboven beschreven, onder het dorp Reek.

- De buurtschap Duifhuis heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1747 "het land van ’t Duijfhuijs", 1805 "aan het Duifhuis te Reek".

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar een hofstede met een duifhuis 'duiventil'. Het houden van duiven was door de eeuwen heen aan strenge bepalingen gebonden, omdat duiven schade kunnen berokkenen aan gewassen. Een synoniem is het Middelnederlandse duvekot. Een oorkonde uit ca. 1290 kent de volgende bepaling: "So wie dat duven in duvekoten hout, hi salt beteren III pont, hine hilde valke, havick of sperwarre".

Uit latere tijd is bekend dat duifhuizen alleen toegestaan waren bij hoeven van een bepaalde grootte. In een Brabantse ordonantie van de jacht van 1656 wordt gesteld, dat "niemand geen duijfhuijs of tille zal moogen hebben van duijven die te velde vliegen ten zij hij effective onder de ploege hebben ende bezaaijde vier buenderen land". Het Utrechts placaatboek vermeldt anno 1667 "Dat den Houtvester de duyfhuysen, of duyvenwooningen, op minder land als voorschreve gestelt wordende, sal doen demolieren". Een verordening uit Brugge van het jaar 1628 vermeldt "Dat niemant eenighe duyf-huysen ofte vloghen en houde daer boven twaelf paer duyven in woonen". Als soortnaam reeds in 1295 vermeld: "daer willems gloiers duyfhuys staet" (bij Dudzele, België).(1)

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met de slechts enkele kilometers naar het ZW gelegen buurtschap Duifhuis, die onder de stad Uden valt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt NO van Zeeland, rond de kruising van de wegen Duifhuis, Graafsebaan* en Reekseweg.
* Deze weg was van oudsher de kortste verbinding van het dorp Zeeland naar de stad Grave.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Duifhuis 8 huizen met 74 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden, met ca. 30 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2005 is een boek verschenen over verleden en heden van de Zeelandse buurtschappen Duifhuis, Hoefkens en Kreitsberg. Ook in magazine nr. 2, april 2021, van Heemkundekring Zeeland, staat een artikel over deze buurtschappen.

Reacties

(4)

Volgens het bijschrift bij de foto liggen de huizen aan de Chaamsebaan. Dat moet echter zijn: Graafsebaan. Deze weg was van oudsher de kortste verbinding van Zeeland naar de plaats Grave.
Verder is de buurtschap Duifhuis al op 1 juli 1942 bij een gemeentelijke herindeling bij de gemeente Zeeland terecht gekomen. Zowel Duifhuis, Rusven en de Hoefkens zijn toen afgesplitst van de oude gemeente Reek. De buurtschappen hebben dus nooit deel uitgemaakt van de gemeente Schaijk.

Dank voor uw correcties! De eerste was een tikfoutje van de fotograaf, die ik had overgenomen zonder het met de kaart erbij te controleren (hoewel er wel een lampje bij mij had moeten gaan branden, want Chaam ligt hier niet echt in de buurt). De tweede, de grenscorrectie van 1942, had ik al wel uitgezocht en verwerkt m.b.t. buurtschap Rusven, maar verzuimd die ook door te voeren bij de buurtschappen Duifhuis en Hoefkens, waar dat natuurlijk ook had gemoeten. Bij dezen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Wij wonen op de Reekseweg 19, vroeger Duifhuis 2.
Zijn er nog wat foto's van de oude boerderij die er vroeger stond?
Of enige verhalen van dat pand? In het jubileumboek van Heden en Verleden, staat niet veel. Het zou leuk zijn om wat meer te weten te komen over het verleden van de grond die wij gekocht hebben.
Mvg M M Daniels.

Ik zie dat ook in 2021 nog een artikel in het magazine van de heemkundekring is verschenen over buurtschap Duifhuis en de buur-buurtschappen (zie de 2e link hierboven in het hoofdstuk Geschiedenis), dus wellicht staan daar nog aanvullingen in. Verder hebben ze wellicht nog tekst en/of beeld dat niet in dat boek en artikel is verwerkt. Het lijkt mij daarom voor de hand liggend dat u een keer gaat buurten in het heemhuis van de heemkundekring. Wellicht hebben zij dus nog aanvullende informatie óf kennen zij iemand die er meer van weet en u daar meer over wil vertellen. Hun gegevens vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/zeeland-brabant#geschiedenis
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen