Drogteropslagen

Plaats
Dorp
De Wolden
Drenthe

Drogteropslagen

Terug naar boven

Status

- Drogteropslagen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- Onder het dorp Drogteropslagen valt ook een deel van de buurtschap De Tippe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1830-1855 Drogter Opslagen, 1899 Drogteropslagen, 1936 Drochteropslagen.

Naamsverklaring
Meervoud van opslag, met op 'opstrekkend in' en slag 'strook wei- of bouwland van onbepaalde grootte, een aantal aaneensluitende akkers', behorend bij Drogt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Drogteropslagen ligt rond de gelijknamige weg, ZO van Zuidwolde, NO van Dedemsvaart, en grenst in het Z aan het riviertje de Reest, die hier de grens met de provincie Overijssel vormt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Drogteropslagen heeft ca. 220 huizen met ca. 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De plaats Drogteropslagen is sinds 1900 ontstaan door veenontginningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De verbetering van de wegen in Noord-Overijssel pal tegen de grens met Drenthe pakt gunstiger uit dan werd gevreesd. Een deel van de aanvankelijk wegbezuinigde projecten wordt alsnog uitgevoerd. Dit is o.a. goed nieuws voor de inwoners van Drogteropslagen en verkeer van elders dat bij dit dorp de N377 kruist. Deze weg voert vanaf de A28 bij De Lichtmis via onder meer Dedemsvaart naar Coevorden. Het is de bedoeling dat een viaduct de gevaarlijke oversteek bij het zuidelijkste puntje van Drenthe vervangt. Bezwaren tegen de aanleg van het viaduct zijn in februari 2015 door de Raad van State verworpen. De N377 wordt hier voorzien van een vrije kruising. De provinciale weg wordt verhoogd en gaat straks met een viaduct over de Drogteropslagen heen. Op dit gedeelte geldt voor de N377 een maximumsnel­heid van 100 km/uur. De kruising maakt onderdeel uit van de schoolroute tussen het dorp en het zuidelijk hiervan gelegen buurdorp Dedemsvaart.

Onder meer Plaatselijk Belang Dedemsvaart (PBD) heeft jarenlang geijverd voor het viaduct, omdat er diverse malen ongelukken zijn gebeurd. "Als oud-brandweerman ben ik meermaals opgetrommeld vanwege een ongeluk bij deze oversteek. Zeker zes doden en tientallen gewonden zijn er in 15 jaar tijd gevallen. Dat rechtvaardigt mijns insziens echt wel maatregelen in de vorm van een viaduct, dat daar nu dus gelukkig ook komt", reageerde oud-bestuurslid van PBD Willem Veerbeek bij het bekend worden van het doorgaan van het project Vechtdal Verbinding in maart 2019. Dat project betreft de herinrichting van de N340, N48 en N377. Het heeft een aantal jaren 'op de plank' gelegen omdat er geen financiële middelen voor beschikbaar waren. Maar uiteindelijk is dat toch gelukt. Het project start in 2020 en beoogt medio 2023 gereed te komen. De uitvoering van het project, dat in totaal ruim 100 miljoen euro kost, is gegund aan BAM Infra.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2017 is de bovenloop van het Reestdal uitgebreid met 60 ha nieuw ingerichte natuur; in de buurt van Drogteropslagen is de oude loop van de Reest weer zichtbaar gemaakt. Langs de beek ontstaat hierdoor nu een gevarieerd landschap van broekbos met hier en daar kleinschalige hooilanden. Het bovenloop gebied kan daarbij water langer vasthouden. Hierdoor houdt de omgeving van Meppel droge voeten in tijden van veel regen. In samenwerking met Streekbelangen Drogteropslagen, gemeente De Wolden en Het Drentse Landschap is tevens een wandelommetje met picknickplekken gecreëerd, als wandelverbinding tussen het dorp en de Reest. Dat is best bijzonder, want de Reest is op weinig plekken tussen Dedemsvaart en Meppel bereikbaar. Op heel veel plekken kun je niet bij de beek komen. Hier nu dus wel. Het dorp heeft daarmee een prachtige 'achtertuin' gekregen.

Ook is een broedplek voor ijsvogels en een vogelkijkwand geplaatst. En ouders en kinderen van Basisschool De Klimtoren hebben geld ingezameld voor de plaatsing van een torenvalkkast in het gebied. “In het Reestdal hebben we niet alleen maatregelen getroffen om de natuur in ere te herstellen en uit te breiden, maar hebben we ook aandacht besteed aan het beleven van het natuurgebied. Zo kunnen de bewoners vanuit het dorp nu langs een deel van de ‘nieuwe natuur’ wandelen. In het beekdal staan 4 b’s centraal: beleven, benutten, beschermen én een goede balans", aldus gedeputeerde Henk Jumelet bij de feestelijke oplevering van het project in september 2017. Natuur en landbouw zitten elkaar niet in de weg en beheerder Het Drentse Landschap en de agrariërs werken goed samen en vullen elkaar aan. Op steenworp afstand grazen koeien en zijn melkveebedrijven zichtbaar. Eigenaren hebben vrijwillig grond verkocht of aan ruilverkaveling gedaan. "En met de mensen uit de omgeving maaien we de graslanden", aldus ecoloog Vegter van Het Drentse Landschap.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drogteropslagen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drogteropslagen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - In 2014 zijn de basisscholen uit Linde (De Lindert) en Drogteropslagen (Reestzicht) gefuseerd. Sindsdien gaan zij verder onder de naam OBS De Klimtoren. De school biedt verantwoord, eigentijds onderwijs aan, waarin leerlingen worden gestimuleerd in een vertrouwde omgeving hun eigen groei te kunnen volgen (klimmen) en daarmee een stevige basis kunnen leggen voor de eigen ontwikkeling, op weg naar gelukkig zijn en blijven. De school heeft ambitie, durft zich boven het maaiveld uit te steken en wil voor ouders en kinderen uit de verre omgeving een stralend middelpunt zijn binnen het openbaar onderwijs in deze regio. Toren: duidt op een specifieke hoogte; altijd van ver herkenbaar voor de omgeving (zoals een kerk- of watertoren). Voor de omgeving vervullen ze een speciale rol; vaak is het een ankerpunt. Een toren moet wel een stevige basis hebben, anders gaan muren scheuren; kan de toren scheef gaan staan. De school heeft ook zo’n prachtige toren in de achtergevel, waar destijds bij de herbouw best enige strijd om is gevoerd om deze gerealiseerd te krijgen.

Reactie toevoegen