Driemond

Plaats
Dorp
Amsterdam
Amstelland
Noord-Holland

Driemond-MSD-20120308-254852.jpg

Ondanks dat Driemond in 1966 is 'opgeslokt' door de gemeente Amsterdam, is het gelukkig nog altijd een landelijk gelegen, idyllisch dorpje, net buiten de stedelijke bebouwing van Amsterdam-Zuidoost.

Ondanks dat Driemond in 1966 is 'opgeslokt' door de gemeente Amsterdam, is het gelukkig nog altijd een landelijk gelegen, idyllisch dorpje, net buiten de stedelijke bebouwing van Amsterdam-Zuidoost.

Driemond-MSD-20120308-254850.jpg

Driemond, dorpsgezicht (© Martin Stevens / http://wolverlei.photoshelter.com)

Driemond, dorpsgezicht (© Martin Stevens / http://wolverlei.photoshelter.com)

Driemond-MSD-20120308-254899.jpg

Driemond, met de brug over de sluis van de Weesper Trekvaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Driemond, met de brug over de sluis van de Weesper Trekvaart naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Driemond-Amsterdam-Rijn-kanaal-MSD-20120308-254831.jpg

Driemond grenst in het oosten aan het Amsterdam-Rijnkanaal, wat het dorp scheidt van overbuur Weesp.

Driemond grenst in het oosten aan het Amsterdam-Rijnkanaal, wat het dorp scheidt van overbuur Weesp.

Driemond-Lange-Stammerdijk-MSD-20120308-254867.jpg

Driemond, Monumentale boerderij aan de Lange Stammerdijk

Driemond, Monumentale boerderij aan de Lange Stammerdijk

Driemond-Het-Gein-MSD-20120308-254905.jpg

Aanbevelenswaardig is een fiets- of wandeltocht langs het kilometerslange meanderende riviertje het Gein van Driemond naar Abcoude en terug. Eén van de mooiste riviertjes en landschappen van ons land, vergelijkbaar met de Vlist (www.plaatsengids.nl/vlist)

Aanbevelenswaardig is een fiets- of wandeltocht langs het kilometerslange meanderende riviertje het Gein van Driemond naar Abcoude en terug. Eén van de mooiste riviertjes en landschappen van ons land, vergelijkbaar met de Vlist (www.plaatsengids.nl/vlist)

driemond_gemeenschapsmolen_no._1_of_gaaspermolen_1.jpg

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

driemond_gemeenschapsmolen_no._1_of_gaaspermolen_2.jpg

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

Driemond, Gemeenschapsmolen No. 1 of Gaaspermolen

driemond_driemonds_gesigt_van_agteren_over_de_groote_kom_naer_het_huis_d_stopendael_ca_1700.jpg

Tekening uit ca. 1700 van het niet meer bestaande Huis Driemond, waar het huidige dorp naar genoemd is.

Tekening uit ca. 1700 van het niet meer bestaande Huis Driemond, waar het huidige dorp naar genoemd is.

Driemond

Terug naar boven

Status

- Driemond is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Amstelland, gemeente Amsterdam. T/m 31-7-1966 gemeente Weesperkarspel.

- Het dorp Driemond heeft wel een eigen postcode (1109), maar geen eigen plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Amsterdam (voorheen Amsterdam-Zuidoost).

- In de praktijk valt ook een deel van de buurtschap Stammerdijk onder het dorp Driemond.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1342 Gheynbrugghe, 1760 Driemond.

Naamgeving
Sinds 1961 heeft het dorp officieel zijn huidige plaatsnaam. Voorheen heette het Geinbrug. Zie verder bij Naamsverklaring.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van de in de 17e eeuw gebouwde buitenplaats Driemond, zo genoemd naar de ligging op de plaats waar 3 rivieren; het Gein, de Gaasp en de Smalweesp, samenkomen. Het landhuis is in de 2e helft van de 19e eeuw afgebroken (alleen de fontein van dat huis is nog bewaard, maar die staat tegenwoordig in park Frankendael in de Watergraafsmeer, red.). Op de plaats waar het gestaan moet hebben, bevindt zich nu de begraafplaats van het dorp.

De huidige gelijkluidende plaatsnaam is te danken aan burgemeester Kastelein van Weesperkarspel die, in een poging de dreigende annexatie door Amsterdam te keren, in 1961 voorstelde het gebied rond Geinbrug Driemond te noemen, in de hoop dat het zo een zelfstandige gemeente zou kunnen worden (tevens vond de burgemeester de naam Geinbrug "weinig verheffend", red.). Oudere bewoners spreken echter nog steeds van Geinbrug, een benaming die teruggaat tot de 14e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Driemond ligt W van Weesp, in het ZO van de gemeente Amsterdam, in stadsdeel Zuidoost en grenst in het O aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Geinbrug 6 huizen met 36 inwoners (maar vermoedelijk vielen buurtschappen in de nabijheid zoals Smalweesp, Het Gein, De Gaasp en Stammerdijk ook nog tot het huidige Driemond te rekenen. Zie voor de statistische gegevens van die buurtschappen bij Weesperkarspel). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de recent (2010?) opgerichte Historische Kring Driemond, die inmiddels al een aantal publicaties over de geschiedenis van Driemond en Weesperkarspel het licht heeft doen zien. Ook op de website van de kring is al veel informatie over de geschiedenis van het dorp en de voormalige gemeente Weesperkarspel te vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een groep VU-studenten heeft in 2017 geanalyseerd in welk deel van Amsterdam het voor jonge gezinnen het beste wonen is. Voor het onderzoek is gekeken naar aspecten zoals het groen in de buurt, de scholen en parken, het veiligheidsgevoel, overlast van nachtleven, de luchtverontreiniging etc. Driemond kwam als winnaar uit de bus. Dit dorpje is het groenst, heeft de beste ruimte-prijsverhouding en toeristenoverlast zoals bijvoorbeeld in de binnenstad bestaat er niet. (bron en voor nadere informatie zie AT5, 9-11-2017)

- In het Gebiedsplan Gaasperdam / Driemond 2017 kun je lezen wat de belangrijkste actuele ontwikkelingen in dit gebied zijn in en wat de gemeente hier samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 2017 gaat doen.

- Woningcorporatie Eigen Haard heeft in 2017 een complex met 25 appartementen genaamd De Kern gerealiseerd aan de Jaargetijden in Driemond. Het complex omvat 16 sociale huurwoningen en 9 vrije sector woningen.

- De komende jaren moet de Kanaaldijk West of Westkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal direct O van het dorp worden versterkt. Dat komt omdat deze dijk, onderdeel van 'dijkring 14', niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. In welke mate de dijk moet worden versterkt, wordt duidelijk in 2017. Dan wordt namelijk ook duidelijk of en in hoeverre de dijk langs de Lek wordt versterkt. Afhankelijk daarvan hoeft de dijk bij Driemond meer of minder ingrijpend te worden versterkt.

- Anno 2017 is in het N van het dorp, tussen de voetbalvelden en het Amsterdam-Rijnkanaal, een klein nieuwbouwwijkje met 29 zelfbouwkavels voor vrijstaande woningen in ontwikkeling. Het wijkje heet Seizoenenhof. Mocht je geïnteresseerd zijn; iedere kavel heeft zijn eigen kavelpaspoort, met daarin alle informatie en voorwaarden die gelden voor die kavel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Gaaspermolen, officieel genaamd Gemeenschapsmolen nr. 1, is een poldermolen van de Gemeenschapspolder, een polder die begin 18e eeuw door concentratie van een aantal kleinere polders is ontstaan. Naar aanleiding hiervan is deze molen in 1707 gebouwd. De benaming Gaaspermolen is eigenlijk foutief, omdat deze molen op een andere plek is gebouwd dan waar de oorspronkelijke Gaaspermolen stond aan de Gaasp. Deze molen moest met de Gemeenschapsmolen nr 2 even verderop in Diemen de Gemeenschapspolder bemalen. De onttakelde molen is in 2003 geheel gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt.

- Driemond heeft naast de molen nog 2 rijksmonumenten: een boerderij aan de Lange Stammerdijk 12 uit de 18e eeuw of wellicht ouder, en het pand aan het Zandpad 4: ten dele houten huis met bakstenen puntgevel, voorzien van een halsje onder gebogen afdekking, met jaartalankers gedateerd 1754.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Geinloop (zaterdag in april, in 2018 voor de 42e keer) trekt ca. 1.600 deelnemers. Het is een hardloopevenement langs - volgens de organisatie - "misschien wel het mooiste parcours in de regio". De lopers gaan langs het schilderachtige riviertje het Gein, gelegen tussen Driemond en Abcoude. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5 km tot de halve marathon (21 km).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vereniging Spaar het Gein stelt zich ten doel de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied te beschermen en te ontwikkelen.

- In 1959 is, op initiatief van een aantal betrokken buurtbewoners, Speeltuinvereniging Geinbrug opgericht. Een speelgelegenheid was er toen namelijk nog niet en werd als gemis ervaren. Zeker toen in Driemond meer inwoners met kinderen kwamen. Door de jaren heen zijn - door een trouwe groep enthousiaste vrijwilligers – tal van activiteiten ontplooid voor zowel jeugd als senioren. Inmiddels ca. 60 jaar verder vervult de speeltuinvereniging nog altijd een grote sociale en actieve rol binnen Driemond. Het speeltuingebouw biedt o.a. onderdak aan een peuterspeelzaal, de kaartclub en wordt gebruikt voor verenigingsbijeenkomsten en in bruikleen gegeven voor (kinder)feestjes. Van april tot oktober is de speeltuinvereniging actief met het organiseren van kinderactiviteiten.

Speeltuin Disneyland is een gezellige buurtspeeltuin met glijbanen, schommels, huisjes, wippen, klimrekken en een crossbaan. Op dit grote terrein met een mooie groene grasmat en veel speelzand kunnen kinderen zich kostelijk amuseren. Entree is €1,- per keer per kind. Maar wil je regelmatig komen in de speeltuin en/of wil je gewoon de speeltuinvereniging steunen? Word dan lid van de vereniging voor maar €15,- per jaar per gezin.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Na 5 jaar strijd is het in 2015 dan gelukt: Driemond heeft nu zijn dorpscafé: Villa Tante Bep (Lange Stammerdijk 7B).

Terug naar boven

Beeld

- Het Historisch Fotoboek Driemond (2011) is inmiddels uitverkocht en daarom via de link ook online te lezen, zodat je er toch nog van kunt genieten als je het boek niet hebt kunnen bemachtigen. Een donatie hiervoor aan de Historische Kring wordt op prijs gesteld (het bankrekeningnummer vind je onder de link).

- Fotoserie van Driemond van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Gaasperdam en Driemond op de site van de gemeente Amsterdam, waaronder een aantal interviews met inwoners. - De maandelijkse Dorpskrant Driemond is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Driemond van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Driemond.

- MFC: - In 2011 is het nieuwe sport- en activiteitencentrum MATCHZO gereed gekomen. Het complex omvat een sporthal van ca. 2.000 m2 met twee tennisbanen, een gymzaal, kantoor- en kleedruimten en een ruime kantine met een buurthuis. S.V. Geinburgia, Driemond Fit, de Dorpsraad, de Jan Woudsmaschool en de Cornelis Jetsesschool zijn de vaste gebruikers. Gezamenlijk gebruik van sporthallen en gymzalen door scholen en verenigingen komt de gemeenschapszin in het dorp ten goede. De schoolkinderen komen al vroeg bij de verenigingen over de vloer en worden gestimuleerd gebruik te maken van het sportaanbod. De sportkantine vervult tevens de rol van buurthuis. Alle inwoners, zowel jong als ouder, hebben nu een eigen plek waar bruisende activiteiten plaatsvinden. Het is dé sociale en sportieve ontmoetingsplaats met cultuur voor en door de bewoners en waar ouderen in het dorp dagelijks terecht kunnen voor een praatje of spelletje.

- Onderwijs en kinderopvang: - Het dorp heeft 2 basisscholen: de Cornelis Jetsesschool en de Jan Woudsmaschool, en verder is er nog kinderdagverblijf Hobbithoeve.

- Sport: - Driemond Fit is een club voor jong en ouder. 5 dagen in de week worden er lessen gegeven door deskundige, gekwalificeerde mensen. Het is een echte dorpsvereniging met al 50 jaar een eigen karakter. Bij hen staat plezier in bewegen, aandacht en persoonlijke begeleiding en bovenal ontspanning in een prettige omgeving voorop. Naast het sporten bieden ze ook gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen of oude bekenden wat regelmatiger te zien.
Zet daarom vandaag de eerste stap op weg naar een gezonde leefstijl. Driemond Fit helpt je daarbij! Wil je meer weten of ben je benieuwd? Kom gerust binnenlopen en doe een keertje mee. Proef de sfeer. Een proefles is gratis, zo kun je een keus maken uit hun aanbod.

- Veiligheid: - Het kleine dorp heeft de beschikking over een eigen brandweer: Brandweer Driemond. Deze valt onder de regio Amsterdam-Amstelland. De kazerne is vernoemd naar Koningin Máxima. Ze beschikken over een autospuit en een adembeschermingswagen, een dienstbus en een motorspuitaanhanger voor oefeningen. De kazerne wordt bemand door ongeveer 25 vrijwilligers, die zijn verdeeld in 3 ploegen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Driemond.

Terug naar boven

Trivia

- Bij de overgang van het dorp in 1966 naar de gemeente Amsterdam is een aantal straatnamen van naam veranderd, omdat die al in Amsterdam bestonden. Dit betrof onder meer de Rijnstraat en Waalstraat, deze werden veranderd in Zomerstraat, Herfststraat, Winterstraat en Lentestraat. Het Zandpad bestond ook al in Amsterdam en is daarom gewijzigd in Zandpad-Driemond.

- Aangezien het dorp vanouds in de invloedssferen van Weesp lag en ligt (zo is er bijv. sprake van een Protestantse Gemeente Weesp en Driemond) en daar ook geografisch gezien dichterbij ligt dan bij het oorspronkelijke Amsterdam, heeft het dorp niet het Amsterdamse netnummer 020 maar het Weesper netnummer 0294.

Reactie toevoegen