Driehuizen (Hilvarenbeek)

Plaats
Buurtschap
Hilvarenbeek
Hart van Brabant Kempen
Noord-Brabant

Driehuizen (Hilvarenbeek)

Terug naar boven

Status

- Driehuizen is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek.

- De buurtschap Driehuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hilvarenbeek. De Akkerstraat 1a en 1b vallen voor de post echter onder het dorp Biest-Houtakker.

- De buurtschap Driehuizen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Driehuizen ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Lange Dijk (het gedeelte van deze weg NW van het kruispunt met de weg Driehuizen), Akkerstraat (het gedeelte van deze straat vanaf huisnummer 1a, in W richting) en Bosscheweg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 1, in W richting). De buurtschap ligt N van het dorp Hilvarenbeek, WZW van het dorp Biest-Houtakker, WNW van het dorp Haghorst, NW van het dorp Diessen, ZW van het dorp Moergestel en ZO van het dorp Goirle en de stad Tilburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Driehuizen omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Brabants Landschap heeft in 2019 samen met Waterschap De Dommel en gemeente Hilvarenbeek gewerkt aan natuur- en landschapsherstel in De Gooren in Hilvarenbeek, nabij buurtschap Driehuizen. Zij hebben hiermee het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden is ere hersteld. Het natuur- en landschapsherstel komt voort uit de Landinrichting De Hilver. Met dit project legt Brabants Landschap 21 hectare nieuwe natuur aan in het Natuurnetwerk Brabant. Te beginnen met landschapsherstel door aanplant van elzensingels en landschapsbomen. Ook zijn begrazingseenheden en hooilanden ingericht. Verder zijn er poelen aangelegd, heeft er beekherstel plaatsgevonden en is de bovenlaag van de grond afgegraven.

De locatie van de beplanting is gebaseerd op historische kaarten. Veel karakteristieke elzensingels en mooie landschapsbomen (onder andere zomereik, els, zoete kers, fladderiep, populier) zijn nu weer in het landschap teruggekeerd. Elzensingels zijn smalle stroken beplanting in rechte lijnen, voornamelijk bestaand uit elzen. Met de aanplant van de gevarieerde elzensingels ontstaan geschikte leefgebieden voor karakteristieke (struweel)vogels, zoals roodborsttapuit, grasmus, putter en spotvogel. Ook de torenvalk en steenuil verblijven graag in deze singels.

Door de graslanden door te zaaien met kruiden, niet meer te bemesten en regelmatig te maaien, waarbij het maaisel steeds wordt afgevoerd, ontstaan op termijn bloemrijke graslanden. Deze zijn interessant voor vlinders zoals het oranjetipje, die haar eitjes op de pinksterbloem legt en het icarusblauwtje, die afhankelijk is van rolklaver. Van een gedeelte van de graslanden (ongeveer twee hectare) aan de beek is de bovenlaag afgegraven. Dit heet 'maaiveldverlaging'. Hierdoor wordt het vochtiger en minder voedselrijk. Met het juiste maaibeheer herstelt het vochtig hooiland langs de beek. De zeldzame plant knolsteenbreek, die in de omgeving al wel voorkomt, kan hierdoor weer terugkeren.

Verspreid over het gebied heeft Brabants Landschap vier ondiepe poelen gegraven voor poelkikkers, watersalamanders en libellen, zoals de viervlek, platbuik en oeverlibellen. En tot slot is beekherstel van de Roodloop uitgevoerd. De Roodloop is een beekje dat door het gebied stroomt. De bovenloop en middenloop van deze beek zijn weer met elkaar verbonden door het graven van een zeshonderd meter lange, kronkelende beekloop, gebaseerd op de oude loop van de beek. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en wordt de natuurlijke situatie van het beekdal hersteld. De weidebeekjuffer, en misschien op termijn ook wel de bosbeekjuffer, profiteert hiervan. Het gebied ligt ten oosten van de N269 en is zichtbaar vanaf deze weg. Via de weg Driehuizen is het gebied te bereiken. Er ligt een wandelpad door het gebied en een informatiepaneel ter plekke vertelt je over de bijzonderheden van het gebied. (bron: Provincie Noord-Brabant, mei 2019)

Reactie toevoegen