Driehuizen

Plaats
Dorp
Alkmaar
Kennemerland
Noord-Holland

Driehuizen

Terug naar boven

Status

- Driehuizen is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar. T/m 31-7-1970 gemeente Zuid- en Noord-Schermer. Per 1-8-1970 over naar gemeente Schermer, in 2015 over naar gemeente Alkmaar.

Terug naar boven

Ligging

Driehuizen ligt ZO van Alkmaar, NW van Graft en De Rijp, op de grens van Polder L en de Eilandspolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Driehuizen 23 huizen met 156 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 225 inwoners, waarmee het het kleinste dorp is in de Schermer.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2003 heeft men in Driehuizen het 400-jarig bestaan gevierd, omdat men tot dat moment niet beter wist dan dat de oudste vermelding uit 1603 dateerde. Maar, zo bleek uit archiefonderzoek in het vermeende jubileumjaar, in werkelijkheid bestond het dorp toen al 439 jaar. Oftewel men heeft toen een oudste vermelding ontdekt uit 1564. Het begint dan op deze plek met een kleine overhaal, om boten over de dijk te tillen naar het Schermeer. Dat trekt bedrijvigheid aan zoals een herberg, vissers, boeren en ambachtslieden en zo ontstaat de nederzetting Driehuizen.

Klein begonnen en altijd klein gebleven, maar met een rijke historie. Met de drooglegging van de Schermer verschijnen er 16 molens aan de horizon, die inmiddels bijna allemaal weer zijn verdwenen. Eeuwenlang was het voor veel inwoners een armoedig bestaan in Driehuizen. Tegenwoordig is het een geliefde plek om te wonen en zijn er veel mensen vanuit de steden komen wonen. Daarom hanteert men in het dorp wel de slogan: "Vroeger woonde je in een gat. Nu ben je rijk als je er woont."

- Geschiedenis e.a. wetenswaardigheden over Driehuizen.

- Nog een beschrijving van Driehuizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Driehuizen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het eind 18e-eeuwse woonhuis op nr. 11 en het 19e-eeuwse woonhuis op nr. 13.

- De eerste Hervormde kerk van het dorp is gebouwd in 1648 en is in 1912, nadat het in dat jaar door brand was verwoest, opgevolgd door de huidige kerk. De kerk is tegenwoordig in gebruik als dorpshuis.

- In 1928 wordt elektrisch gemaal Juliana (Oostdijk 17b) gebouwd, tussen het Zuiderpolderhuis en Molen nr. 8. Het gemaal vervangt de 16 molens van dit deel van de Schermer. Op zijn beurt valt ook dit gemaal ten prooi aan de vooruitgang, als het in 1998 wordt vervangen door het computergestuurde gemaal Willem Alexander. De Juliana is gerestaureerd, het pomphuis is verbouwd tot woning. Het is nu het domicilie van 'Witteman Traditioneel timmer- en schilderwerk' van Johan Witteman, die zijn vader Leo in het bedrijf is opgevolgd. Witteman gebruikt zo veel mogelijk natuurproducten, zoals sappen van bomen en gewonnen Scandinavisch teer en daarnaast doen zij alles nog graag op de oude ambachtelijke manier. Zo smeden zij hun spijkers nog zelf en hebben vader en zoon in Grootschermer een schuur gebouwd waaraan geen spijker te pas kwam: alles is met pen en gat verbindingen bevestigd.

- Molen De Wester wordt in 1653 al genoemd. Tijdens een storm in 1923 vliegt de kap met wieken van de molen. De wieken verdwijnen in het water de Lei en worden nooit meer teruggevonden. De kap gaat er aanvankelijk weer op. Maar de broers Jaap en Jan Koning die er in 1936 in wonen, hebben geen trek in het onderhoud aan de voor hen nutteloze kap en zagen hem eraf. Vandaar dat er vandaag de dag sprake is van een 'gehalveerde' molen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Driehuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Driehuizen.

- Onderwijs: - Basisschool De Overhael is een school waar resultaat en sfeer hand in hand gaan. De Overhael is een kleine gezellige basisschool met ongeveer 80 leerlingen. De Overhael biedt je kind een warme plek met kwaliteit van onderwijs. Ze werken in een prachtig vernieuwd gebouw met 4 combinatieklassen in kleine groepen. Ze bieden uitstekende zorg voor alle leerlingen. Voor Plusklasleerlingen hebben ze speciale leerlijnen en een plusklas gerealiseerd. Samenwerking en respect voor elkaar zijn pijlers in de opvoeding. Tweetalig Onderwijs: er wordt wekelijks aan alle groepen Engelse les gegeven. Ze organiseren cultuurprojecten in maart voor alle groepen met afsluitend een tentoonstelling. Alle kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten tijdens de lessen talentontwikkeling.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Nut en Genoegen.

- Zorg: - Zorgboerderij De Voorwayde.

Reacties

(2)

Wij geven u in overweging om een link op te nemen naar een bijzondere zzp'er in Driehuizen, nl. Johan Witteman, een traditioneel timmerbedrijf. Zie: Johanwitteman.nl. De inhoud van zijn website zegt genoeg.

Dank voor de tip. In principe moeten bedrijven betalen voor een link omdat wij ook de kosten van bouw, onderhoud en hosting van onze site moeten dekken, maar dit is inderdaad wel een bijzondere ambachtelijke vakman die wij wel willen promoten, mede omdat hij in het oude gemaal woont, wat het nog extra bijzonder maakt. Wij hebben hem dus beschreven bij het gemaal.

Reactie toevoegen