Driehuis (Reek)

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Driehuis (Reek)

Terug naar boven

Status

- Driehuis is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 30-6-1942 gemeente Reek. Per 1-7-1942 over naar gemeente Schaijk, in 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap Driehuis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Reek.

- De buurtschap Driehuis heeft geen plaatsnaamborden. De buurtschap staat niet meer als zodanig vermeld in recente atlassen, maar de bebouwing is er nog gewoon en deze ligt ook nog altijd buiten de kom van het dorp, dus wat ons betreft bestaat de buurtschap nog altijd (en zou dus ook nog als zodanig in de atlassen moeten staan).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837 De drie Huis, 1840 Driehuis.

Naamsverklaring
Het telwoord drie ter onderscheiding van het nabijgelegen Tweehuis (met boerderij Twee Huizen Hof).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Driehuis ligt ZO van Reek, rond de Driehuizerweg en de Zandvoortseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Driehuis 6 huizen met 59 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 15 huizen plus een militair oefenterrein, met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Aan de Zandvoortseweg ligt militair oefenterrein MC Driehuis. In verband met verbouwplannen (de bouw van een nieuwe hoofdpoort en de aanleg van een buizenstelsel) heeft onderzoeks- en adviesbureau BAAC in 2010 een archeologisch bureauonderzoek en karterend booronderzoek in het gebied uitgevoerd.

Het terrein ligt in een bebost gebied dat onderdeel uitmaakt van de Reekse Bergen, aan de noordoostkant van de Reekse Heide. Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied in een gebied ligt met landduinen die zijn gevormd door verstuiving van dekzanden. Het is een voormalig heidegebied dat is bebost. Het oostelijke deel van het plangebied ligt op de rand van een paraboolduin.

Historische kaarten geven aan dat het plangebied een kaal gebied was met stuifduinen in ieder geval tot 1943. In 1955 is het plangebied en de omgeving bebost en in de jaren tachtig is het militair oefenterrein aangelegd.

In de directe omgeving van het plangebied zijn enkele vondsten gedaan die dateren uit het mesolithicum t/m de middeleeuwen. Het karterend booronderzoek bestond uit een tiental boringen tot minstens 120 cm - mv. Daarnaast zijn veldwaarnemingen gedaan ter controle op archeologische resten aan het maaiveld. Hierbij zijn geen aanwijzingen gevonden voor archeologische resten.

Reactie toevoegen