Driehuis

Plaats
Dorp
Velsen
Kennemerland
Noord-Holland

Driehuis

Terug naar boven

Status

- Driehuis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1680/1745 Drie Huysen, ca. 1865 (Kuijperkaart) Driehuizen.

Naamsverklaring
Naar het oorspronkelijke aantal huizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Driehuis ligt direct ZO van IJmuiden, en grenst in het Z aan Santpoort(-Noord).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Driehuis heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Driehuis heeft 32 rijksmonumenten.

- Driehuis heeft 16 gemeentelijke monumenten.

- Reeds in 1620 wordt hier een boerderij geschikt gemaakt om als kerkzaal te fungeren. In 1843 wordt dit pand uitgebouwd tot een echte kerk. Deze wordt in 1893 vervangen door de huidige RK Engelmunduskerk, een ontwerp van architect A.A.M. Bruning. De oude kerk is in 1917 gesloopt. Belangrijke, qua interieur sfeervolle dorpskerk, met vele interessante details: beschilderingen en glas-in-loodramen. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met westtoren. Driezijdig gesloten koor, geflankeerd door veelhoekig gesloten zijkapellen. Stilistisch gezien toont het ontwerp enige verwantschap met het werk van A. Tepe, met name wegens de relatieve soberheid van het exterieur. In het interieur is, qua materiaalgebruik en constructieve polychromie (veelkleurige beschilderingen, op het metselwerk aangebracht) meer de invloed van P.J.H. Cuypers zichtbaar. Architect Bruning werkte ook enige tijd samen met P. Bekkers, die een leerling van Cuypers was.

- Voormalig RK Missiehuis uit 1928 op Driehuizerkerkweg 123, met aan de achterzijde een kruisvormige kapel zonder toren, in expressionistische vormen, ontworpen door architect F.C. de Beer.

- Het Pieter Vermeulen Museum - een kindvriendelijk museum en centrum voor natuur- en milieueducatie - bestaat sinds 1952. In dat jaar schenkt Frits Vermeulen een natuurhistorische verzameling aan de inwoners van Velsen. Pieter Vermeulen (1843-1922) was onderwijzer én natuurliefhebber en verzamelaar. Zijn zoon Frits (1870-1964) heeft deze liefde voortgezet. Hij was een verwoed verzamelaar van, onder andere, schelpen. De collectie is in de loop der jaren aangevuld met meerdere schenkingen, waaronder verzamelingen schelpen van de heren Groot en Both.

Het verzamelen door het Pieter Vermeulen Museum geschiedt vrijwel uitsluitend passief. De nadruk ligt op materiaal afkomstig uit de regio (IJmond, Zuid Kennemerland). Veel dieren worden ter preparatie aangeboden via contacten met de plaatselijke dierenambulance en het vogelhospitaal in Haarlem. Aangeboden materiaal van particulieren wordt - op voorwaarde van vrij gebruik - aanvaard en opgenomen in de reguliere collectie of de uitleencollectie, mits dit aan de bestaande collectie een meerwaarde verleent.

Het hele jaar door zijn er tijdelijke wisselende tentoonstellingen die altijd een echt doe- en ontdek-karakter hebben. Het museum staat niet alleen bekend om deze leuke wisselende tentoonstellingen, maar ook vanwege de gezellige activiteitenmiddagen met o.a. knutselworkshops. Het museum is anno 2016 tijdelijk gehuisvest aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. In de komende jaren gaat het museum verhuizen naar een locatie aan het strand van IJmuiden, waar het een metamorfose zal ondergaan naar een modern en eigentijds concept.

- Gevelsteen in Driehuis.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Driehuis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Driehuis.

Reactie toevoegen