Driehuis

Plaats
Dorp
Velsen
Kennemerland
Noord-Holland

driehuis_plaatsnaambord_kopie.jpg

Driehuis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

Driehuis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

Driehuis

Terug naar boven

Status

Driehuis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Velsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1680/1745 Drie Huysen, ca. 1865 (Kuijperkaart) Driehuizen.

Naamsverklaring
Naar het oorspronkelijke aantal huizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Driehuis ligt direct ZO van IJmuiden, en grenst in het Z aan Santpoort(-Noord).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Driehuis heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Drie boerenhofsteden en iets verderop nog een huisje en een hut. Volgens een historisch document uit 1584 was dat in deie tijd de enige bebouwing van buurtschap 'Driehuysen'. Nu telt het dorp ruim 3.000 inwoners en is het uitgegroeid tot een aantrekkelijk dorp met fraaie woningen, idyllisch gelegen in een natuurrijke omgeving. Eeuwenlang vormde Driehuis een trekpleister voor gefortuneerde Amsterdammers. Ze vestigden er hun kapitale buitenplaatsen, verpachtten de grond aan boeren en gebruikten het woeste achterland van het duingebied als jachtterrein. Westerveld was oorspronkelijk zo'n buitenplaats, waartoe een boerderij met dezelfde naam behoorde. De van oorsprong 16e-eeuwse boerderij Westerveld is nu nog te vinden aan de Driehuizerkerkweg. De buitenplaats Westerveld verandert in 1888 in een begraafplaats, waar in 1913 het eerste crematorium van Nederland wordt gevestigd.

In de tweede helft van de 19e eeuw en begin 20e eeuw werd de eeuwenoude verbindingsweg Driehuizerkerkweg een dorpsstraat met overwegend kleinschalige bebouwing. De oorspronkelijke boerderijkerk is aan het eind van de 19e eeuw gesloopt en vervangen door het huidige neogotische kerkgebouw. De kerk is groot ten opzichte van het dorpje omdat dit in die tijd de enige Rooms Katholieke kerk van de gemeente Velsen was. Hoewel het landelijk beeld van een groepje huizen, een aantal boerderijen, een kerk en enkele omringende buitenplaatsen niet wijzigde, is in de 19e eeuw de basis gelegd voor het moderne Driehuis. In 1914 kreeg het dorp een spoorweghalte; de start van een verdere ontwikkeling. Rond 1920 breidde de bebouwing zich in gestaag tempo uit en werd het dorp door de bouw van enkele middenstandswijken een typische forensengemeenschap. In de jaren '50 en '60 werd het grootste gedeelte van het dorp volgebouwd." (bron: gemeente Velsen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Driehuis heeft 32 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Driehuis heeft 16 gemeentelijke monumenten. - Beschrijving van de rijks- en gemeentelijke monumenten in tekst en beeld, op de site van de gemeente.

- Reeds in 1620 wordt in Driehuis een boerderij geschikt gemaakt om als kerkzaal te fungeren. In 1843 wordt dit pand uitgebouwd tot een echte kerk. Deze wordt in 1893 vervangen door de huidige RK Engelmunduskerk (Driehuizerkerkweg 113), een ontwerp van architect A.A.M. Bruning. De oude kerk is in 1917 gesloopt. Belangrijke, qua interieur sfeervolle dorpskerk, met vele interessante details: beschilderingen en glas-in-loodramen. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met westtoren. Driezijdig gesloten koor, geflankeerd door veelhoekig gesloten zijkapellen. Stilistisch gezien toont het ontwerp enige verwantschap met het werk van A. Tepe, met name wegens de relatieve soberheid van het exterieur. In het interieur is, qua materiaalgebruik en constructieve polychromie (veelkleurige beschilderingen, op het metselwerk aangebracht) meer de invloed van P.J.H. Cuypers zichtbaar. Architect Bruning werkte ook enige tijd samen met P. Bekkers, die een leerling van Cuypers was.

- Voormalig RK Missiehuis uit 1928 op Driehuizerkerkweg 123, met aan de achterzijde een kruisvormige kapel zonder toren, in expressionistische vormen, ontworpen door architect F.C. de Beer. Het voormalige Missiehuis is eind 2017 per openbare inschrijving verkocht aan een nieuwe eigenaar; Missiehuis Driehuis B.V. De eigenaar is van plan om hier voornamelijk woningbouw te realiseren. Omdat de kapel moeilijk geschikt te maken is voor woningbouw, komt hier mogelijk een andere functie. In het bestaande bestemmingsplan is het gebied maatschappelijk en deels groen bestemd. Om woningbouw te realiseren is het nodig het bestemmingsplan te wijzigingen naar de bestemming wonen. De eerste stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is het opstellen van een zogeheten startdocument.

De gemeente maakt een startdocument als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling waar zij haar medewerking aan wil verlenen. In het document worden de ruimtelijke kaders voor herontwikkeling van een locatie opgenomen. Deze ruimtelijke kaders zijn veelal afkomstig uit bestaand gemeentelijk beleid (o.a. de Woonvisie 2025, de nota Parkeernormenbeleid 2015 en het Groenbeleidsplan 2009). Het college van B&W heeft op 20 november 2018 besloten om het startdocument voor de locatie Missiehuis Driehuis vrij te geven voor participatie. Er zijn 70 reacties op binnengekomen. Het streven is om het (aangepaste) startdocument in het 3e kwartaal 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. De reacties op het startdocument verwerken wij in een participatiedocument. Deze participatiereacties kunnen aanleiding geven om het startdocument aan te passen. Vervolgens worden beide documenten medio 3e kwartaal 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. (bron: gemeente Velsen)

- Begraafplaats en Crematorium Westerveld in Driehuis (Duin en Kruidbergerweg 2) is een van de oudste particuliere begraafplaatsen in Nederland. Op het terrein van de begraafplaats bevindt zich tevens een crematorium, het eerste van Nederland.In 1888 werd Koninklijke toestemming verkregen voor het inrichten van landgoed Westerveld tot begraafplaats. In 1890 is de begraafplaats gerealiseerd. Westerveld was vanaf het begin een begraafplaats voor "alle gezindten" - wat destijds nog iets bijzonders was - en legde aldus de grondslag voor de huidige algemene begraafplaatsen. Westerveld is onder meer bekend om Crematorium Velsen. Het crematorium is in 1913 gebouwd naar een ontwerp van architect Marius Poel. Op 1 april 1914 vond de eerste crematie plaats. Crematie was destijds nog illegaal, maar werd gedoogd. Pas sinds 1955 is crematie in Nederland wettelijk toegestaan. Onder de link vind je een lange lijst met beroemdheden die hier begraven of gecremeerd zijn.

- Het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis - een kindvriendelijk museum en centrum voor natuur- en milieueducatie - bestaat sinds 1952. In dat jaar schenkt Frits Vermeulen een natuurhistorische verzameling aan de inwoners van Velsen. Pieter Vermeulen (1843-1922) was onderwijzer én natuurliefhebber en verzamelaar. Zijn zoon Frits (1870-1964) heeft deze liefde voortgezet. Hij was een verwoed verzamelaar van, onder andere, schelpen. De collectie is in de loop der jaren aangevuld met meerdere schenkingen, waaronder verzamelingen schelpen van de heren Groot en Both.

Het verzamelen door het Pieter Vermeulen Museum geschiedt vrijwel uitsluitend passief. De nadruk ligt op materiaal afkomstig uit de regio (IJmond, Zuid Kennemerland). Veel dieren worden ter preparatie aangeboden via contacten met de plaatselijke dierenambulance en het vogelhospitaal in Haarlem. Aangeboden materiaal van particulieren wordt - op voorwaarde van vrij gebruik - aanvaard en opgenomen in de reguliere collectie of de uitleencollectie, mits dit aan de bestaande collectie een meerwaarde verleent.

Het hele jaar door zijn er tijdelijke wisselende tentoonstellingen die altijd een echt doe- en ontdek-karakter hebben. Het museum staat niet alleen bekend om deze leuke wisselende tentoonstellingen, maar ook vanwege de gezellige activiteitenmiddagen met o.a. knutselworkshops. Het museum is anno 2018 tijdelijk gehuisvest aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. Het is de intentie dat het museum in de komende jaren gaat verhuizen naar een locatie aan het strand van IJmuiden, waar het een metamorfose zal ondergaan naar een modern en eigentijds concept.

- Op landgoed Schoonenberg in Driehuis liggen 2 unieke bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder de bunker waarin de Duitse commandant van de Festung IJmuiden was gehuisvest. Festung IJmuiden was een van de belangrijkste strategische onderdelen van de Duitse verdedigingslinie Atlantikwall. In totaal bouwden de Duitsers in de oorlogsjaren liefst 2.300 bunkers in en om IJmuiden. Daarbij zitten dan wel ook de allerkleinste exemplaren, ook houten bunkertjes bijvoorbeeld. Naar schatting zijn er daarvan nu nog 200-300 over. De bunkers zijn niet voor publiek toegankelijk. In juni 2018 waren de bunkers eenmalig van binnen te bezichtigen.

- Gevelsteen in Driehuis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het Kraak Theater is gevestigd in een antikraakpand in Driehuis en geeft artiesten een podium. Tevens wordt het Kraak Theater gebruikt als repetitieruimte voor diverse verenigingen, clubs en scholen met mooie projecten. Theater op locatie is ook mogelijk. Het Kraak Theater leent zich enkel voor theatrale / muzikale projecten.

- Oranjefeest op Koningsdag.

- Dorpsfeest (do/vr/za in juli).

- De parochianen van de Engelmunduskerk in Driehuis organiseren jaarlijks op een zaterdag begin oktober een gezellige dag vol activiteiten, met als doel fondsen te verwerven voor het onderhoud van hun prachtige kerkgebouw. Wat in een ver verleden ooit begonnen is als Pinkenveiling, waarbij de kerk jonge koeien 'in de kost' mocht brengen bij boeren in de verre omtrek, is uitgegroeid tot een geweldige dag. Er is een markt met tweedehands boeken en andere spullen, verkoop van bloemen en bollen, koffie en versgebakken oliebollen, een loterij met mooie prijzen. Kinderen kunnen koeien en schapen knuffelen en een rondje rijden op een pony. Vanaf 10.30 uur is er live muziek. En natuurlijk is er de daverende Geschenkenveiling. Hierbij worden prachtige geschenken - die beschikbaar zijn gesteld door de middenstand uit het dorp - bij opbod verkocht. Alle opbrengsten komen ten goede aan het onderhoud van de kerk. Deze feestelijke dag begint om 09.00 uur, de Geschenkenveiling start om ca. 12.30 uur.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Driehuis, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Driehuis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Driehuis.

- Cultureel Centrum: - Het voormalige buurthuis de Driehoek in Driehuis, de vroegere 'Finse school', stond 3 jaar leeg voordat Stichting Cultuur Verbindt IJmond in zomer 2018 de sleutel van het houten pand in ontvangst nam om het pand te verbouwen en een 'zinvolle herbestemming' te geven. De hele zomer stonden initiatiefnemers Koen van der Wel en Eline Schmidt van de stichting samen met vrijwilligers en betrokken buurtbewoners te schilderen, timmeren en schoon te maken. "Elke dag kwamen mensen wel verf, bouwmaterialen of versnaperingen brengen. Hele vrachtwagens met steigerhout en pallets vol tengels en schroeven kwamen hier voorrijden en allemaal donaties. Iedereen droeg dit initiatief een warm hart toe en mede daardoor is het gelukt!", aldus Eline Schmidt.

In september 2018 opende KOEL Productions, een van de hoofdhuurders van de culturele broedplaats, feestelijk het pand, dat in april 2019 is hernoemd in De 3 Klank. Er is onder meer een e-music studio, waar leerlingen hun eigen tracks maken, in de oude schoollokalen worden nu piano-, harp-, yoga- en diverse bandlessen gegeven en er is een theaterzaal, een prachtige zaal van 150 m2, volledig verduisterd, met balletvloer, vleugel, theaterlicht en geluidsinstallatie. Voorzitter van de stichting Jolanda Visser is trots op de functie en positie die het nieuwe culturele centrum in Driehuis nu al heeft binnen de gemeente, vertelde ze bij het bekendmaken van de nieuwe naam van het pand in april 2019: "Er lopen wekelijks honderden mensen door het gebouw van diverse leeftijden en met verschillende culturele en sociale achtergronden. Iedereen heeft één ding gemeen: muziek en theater verbindt!" Elk weekend zijn er wel optredens, jam sessies of presentaties.

- Onderwijs: - "Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Ons Technasium, de talentstromen internationalisering en Kunst & Cultuur maar ook ons uitgebreide Ichthus Top Talent programma en sportmogelijkheden maken het Ichthus Lyceum tot een school die iedere leerling iets te bieden heeft. We leren op school met elkaar en in samenhang met onze omgeving op zowel cognitief, creatief, fysiek, sociaal emotioneel en op maatschappelijk gebied. Het Ichthus Lyceum ziet het als taak en verantwoordelijkheid om te zorgen voor een omgeving waar het lerend vermogen van een ieder zich optimaal kan ontwikkelen en waardoor leerlingen én medewerkers, rekening houdend met verschillen, in staat zijn het maximale in henzelf naar boven te halen. Onze school biedt leerlingen zo onderwijs van hoge kwaliteit, met betrokken en deskundige docenten, die ondersteunen waar het nodig is en de leerlingen de eigen ruimte geven die ze aankunnen. Een leeromgeving waar je op een veilige manier kunt leren van je fouten én waar je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen."

- "De Duin en Kruidbergmavo in Driehuis is een kleine en gezellige school waar kwalitatief hoog onderwijs wordt geboden. Slagingspercentages van ruim boven de 95% en een goede doorstroming (van klas 1 naar klas 4 ) bewijzen dit.
Wij verrichten maatwerk in leerlinggerichte onderwijsprogramma’s en leerlingbegeleiding. Leerlingen worden zo goed voorbereid op het vervolgonderwijs. Met ongeveer 300 leerlingen en 30 docenten zijn wij een school waar iedereen elkaar kent. Leerlingen zullen zich bij ons snel thuis voelen. De Duin en Kruidbergmavo plaatst zowel leerlingen met een mavo-advies als met een mavo/havo-advies. Leerlingen die in de mavo/havo-brugklas zitten, krijgen les op havo-niveau en kunnen bevorderd worden naar 2 havo. Leerlingen die na de brugklas naar 2 mavo gaan, blijven op de Duin en Kruidbergmavo. Na het behalen van het mavo-diploma stromen leerlingen door naar 4 havo of naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met een enthousiast en professioneel team staat persoonlijke aandacht, zowel op pedagogisch als didactisch gebied, hoog in het vaandel."

- "De Jan Campertschool in Driehuis is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen: ongeacht geloof, ras of huidskleur. We kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsovertuigingen. Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De openbare school: niet apart, maar samen. Sinds 2007 is de school gevestigd in een nieuw gebouw. Typerend voor onze school zijn de diverse werkhoeken waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Een ander kenmerk is de open inrichting van het gebouw, waardoor leerlingen gemakkelijk toegang hebben tot diverse bronnen van informatie en benodigde materialen (open kasten, open leercentrum). In de grote hal en in de gangen bij de klassen zijn tentoonstellingsvitrines te vinden. Hier hebben (groepjes) leerlingen de mogelijkheid hun werk met een eigen toelichting en motivatie te presenteren. De school beschikt over een handvaardigheid/technieklokaal, een hal met podium, waar alle leerlingen met elkaar verschillende vormen van optredens verzorgen en een tuin waar leerlingen onder leiding van een leerkracht kunnen tuinieren."

- Muziek: - "Muziekvereniging Soli in Driehuis is opgericht in 1909 en heeft in 2019 het 110-jarig jubileum groots gevierd. Het Harmonieorkest telt 65 enthousiaste leden, van jong tot oud. Voor uitvoeringen werkt de harmonie vaak met muzikale thema’s. Er worden mooie ‘lichte’ stukken” gespeeld zoals Latin Favourits, of de tango van Albinez. Maar ook speelt het orkest prachtige symfonische blaasmuziek, zoals Danceries van Hesketh. De vaste dirigent van de harmonie is Vincent van den Bijlaard. Het orkest repeteert op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur. Optredens zijn er door het hele jaar heen. Het leukste concert is het jaarlijks Voorjaarsconcert in de dan altijd uitverkochte stadsschouwburg van Velsen, waaraan alle geledingen van Soli meedoen, en waarin de harmonie laat horen wat het aan muzikaal enthousiasme en kunde te bieden heeft. De harmonie van Soli speelt in de 1e divisie, voorheen ‘vaandel’. In 2015 ging het Harmonieorkest met succes op concours om de 1e divisietitel te behouden.

Het Klein Orkest van muziekvereniging Soli telt ca. 22 geestdriftige leden en staat onder leiding van de jonge dirigent Henk Veldt. Het orkest richt zich op een breed repertoire, variërend van licht-klassiek tot pop. Het orkest wil zich profileren met vernieuwende optredens door samen te werken met andere verenigingen en andere disciplines zoals zang en dans. Hiermee beoogt het orkest haar publiek uit te breiden tot een breed en divers publiek. Plezier in muziek maken staat voorop, maar de muzikale kwaliteit is belangrijk om tegemoet te komen aan de ambities die het orkest heeft op het gebied van profilering en vernieuwing. De paradepaardjes van het Soli Klein Orkest zijn het Opkikkerconcert en het Top2000 concert. Het Opkikkerconcert is speciaal bedoeld om patiënten en hun verzorgers van ziekenhuizen of zorginstellingen een warm hart toe te dragen. Dit zijn creatieve en vernieuwende projecten waar ook muzikanten van buitenaf (vanaf B-niveau ) zich voor kunnen opgeven.

De Funband is een van de ensembles van Soli. De band bestaat een 15-tal enthousiaste muzikanten uit de vereniging. De Funband heeft gezelligheid en muzikaliteit hoog in het vaandel staan. Het repetoire van de Funband wordt vaak uitgebreid, zodat we naast meezingers als ‘Maak me gek’ ook beschikken over een uitgebreid scala van moderne liederen als ‘Wake me up’. De Funband is sinds zijn recente oprichting al actief geweest bij verschillende evenementen. Wil jij ook een muzikale omlijsting van je evenement? De Funband is te boeken voor elke muzikale gelegenheid, of het nu gaat om een verjaardag, jubileum, bruiloft of braderie. Het Opleidingsorkest wisselt regelmatig van samenstelling, omdat de leden instromen na het behalen van hun A-diploma en weer doorstromen naar een van de andere orkesten na het behalen van hun B-diploma. Voor vrijwel ieder instrument is nog plaats in het Opleidingsorkest, dat repeteert op donderdagavond van 18.30-19.45 uur. Het orkest staat o.l.v. Henk Veldt.

In 2015 heeft Soli een nieuw orkest opgericht, dat direct het meest swingende onderdeel van de muziekvereniging is geworden. Dat heeft alles te maken met de muziekstijl van de Bigband. Onder de deskundige en bezielende leiding van trombonist Daniël Follman richten de 15 muzikanten zich vooral op swingende jazzmuziek. Dat doen zij in een klassieke bigband-samenstelling, met een saxofoon-, trompet- en trombonesectie en vibrafoon, drums, gitaar en bas. Naast het zo goed mogelijk spelen van swingjazz, maakt bigband Soli ook uitstapjes naar latin en popmuziek. De groep treedt al regelmatig op en is beschikbaar voor de meest uiteenlopende evenementen, festivals en (bedrijfs)feesten. De bigband, die nog op zoek is naar trompettisten, repeteert elke veertien dagen (in de even weken) in het Solicentrum in Driehuis.

De Slagwerkgroep is een verenigingsonderdeel dat soms zelfstandig, maar meestal met andere onderdelen tezamen optredens verzorgt. De groep bestaat uit leden die met een slagwerkopleiding bezig zijn en leden die al geruime tijd lid zijn van de vereniging en onder leiding van een slagwerkinstructeur hun kwaliteiten willen verbeteren. Tijdens de jaarlijkse concerten waaraan de vereniging deelneemt is de Slagwerkgroep in zijn geheel of leden daarvan ook actief. Maar vaak ook gaat de groep de uitdaging aan om met vernieuwde inzichten op het gebied van slagwerk een forse zijstap te doen, door met allerhande "vreemde voorwerpen" de bezoeker te laten zien en horen dat er meer muziek in zit. De Slagwerkgroep kan nog ervaren slagwerkers gebruiken. Ook opleiding tot slagwerker behoort tot de mogelijkheden. De Slagwerkgroep repeteert op maandagavond van 20.00-22.00 uur in de grote zaal van het Solicentrum in Driehuis, en staat onder leiding van Koen van Velzen."

- Popkoor Decibel in Driehuis is een gemengd koor, opgericht in 1998, en heeft ca. 40 leden, verdeeld over 5 stemsoorten: sopranen, mezzosopranen, alten, tenoren en bassen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit popsongs, van ‘Golden Oldies’ tot hedendaagse hits. Het koor repeteert iedere donderdagavond (m.u.v. de schoolvakanties). In principe organiseert het koor ieder jaar een avondvullend concert. Daarnaast werkt het koor regelmatig mee aan de koffieconcerten van de Velser Gemeenschap, neemt het deel aan diverse korenfestivals (zoals ‘Korenlint’ en ‘Paradiso’) en verzorgt het gastoptredens, bijvoorbeeld in de kersttijd.

- Sport: - "De wieg van voetbalclub RKVV Velsen staat in het vroegere café de Tuinman in Santpoort. Op 14 augustus 1922 is daar voetbalvereniging “Houdt Braef Stand” (H.B.S.) opgericht. 26 leden en 24 donateurs zorgen voor voldoende basis om te starten. De naam wordt op dringend verzoek van de bond al spoedig omgedoopt in “Santpoort”. Thuisbasis is een veld in de buurt van de Wüstelaan, dat na korte tijd wordt ingeruild voor een plek in Driehuis (waar nu de P.C.Hooftlaan ligt) waarna een verhuizing volgt naar de Terrasweg in Santpoort, vijf jaar later gevolgd door de overstap naar de Kweekerslaan. Daar blijft de club tot 1968 gehuisvest. Rijdend vanuit Santpoort naar de fly-over Velserbroek zie je een deel van de oude velden links nog liggen. In 1945 fuseert v.v. Santpoort met OIV uit IJmuiden, waardoor RKVV Velsen ontstaat.

In 1968 komt de club terecht op de huidige locatie aan de Wolff en Dekenlaan in Driehuis. Behalve over vier velden krijgt de vereniging de beschikking over een prachtige kantine die door de gemeente “kaal” wordt opgeleverd. De centrale verwarming, de inrichting, de bar enz. komen tot stand dankzij hulp en medewerking van vele leden, waaronder de toenmalige supportersvereniging. Een jaar later komt daar ook nog eens de tribune bij. Vandaag de dag is RKVV Velsen een bloeiende voetbalclub waarvan het vlaggenschip sinds enkele jaren voor het eerst in de geschiedenis in de Hoofdklasse acteert. Minstens zo belangrijk is dat de club behalve over meer dan 10 seniorenelftallen beschikt over een bloeiende jeugdafdeling terwijl ook de vrouwen en meisjes hun plekje bij de club hebben veroverd, Zo kunnen we samen op weg naar het 100-jarig bestaan in 2022!"

- "Hockeyclub Strawberries is in 1929 opgericht door een aantal leerlingen van de Rijks HBS in Velsen. De vereniging dankt haar naam aan de aardbeienvelden in en rondom Beverwijk. Na diverse locaties in Beverwijk en een fusie met de eveneens door leerlingen van de Rijks HBS opgerichte Velser Hockey Club maakte Strawberries in 1932 de overstap naar de zuidkant van het Noordzeekanaal, naar de velden bij Huis te Velsen in Driehuis, waar tegenwoordig de jongste woonwijk aan de Driehuizerkerkweg ligt. Toen de Duitse bezetter in 1942 deze velden confisqueerde, verhuisde de club naar het gemeentelijk sportpark in Heemstede, en in 1943 naar het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort-Zuid. In 1945 is de naam van de vereniging gewijzigd in Kennemer Hockeyclub (KHC) Strawberries. In 1946 verhuist de club naar het sportpark op Landgoed Schoonenberg, en in 1954 vindt de laatste verhuizing plaats, naar de huidige locatie aan de Waterloolaan. In 1985 is het eerste kunstgrasveld aangelegd, in 2005 het tweede en in 2010 het derde. In 2012 is een nieuw clubhuis gerealiseerd." Het is de enige hockeyvereniging in de gemeente en de grootste sportvereniging in de gemeente Velsen. - Facebookpagina KHC Strawberries Dames 1. - Facebookpagina KHC Strawberries Heren 1.

- Zorg: - "In Driehuis, aan de rand van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Landgoed Duin & Kruidberg, zijn in april 2019 twee nieuwe intensieve begeleidingslocaties van ‘s Heeren Loo van start gegaan. Deze locaties (ieder bestemd voor 8 personen) zijn speciaal gericht op jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek. De jongeren zijn in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar en hebben al een intensief behandeltraject achter de rug binnen de ‘besloten’ en ‘gesloten’ zorg. Met de opgedane kennis en vaardigheden zijn ze al een eind op weg, maar is het vaak nog te vroeg om alweer in de wijk of stad te gaan wonen, of is terug naar huis net een stap te ver. De jongeren kunnen op deze locatie hun opgedane kennis en vaardigheden vasthouden en samen met de betrokken groepsleiding werken aan hun eigen kwaliteiten. Zo ontdek je stap voor stap wie je bent en wat je allemaal kan: ‘je leert een beetje meer van jezelf om steeds beter te weten, dat je mag zijn wie je bent’."

Reactie toevoegen