Driedorp

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

appel_vlag_kopie.jpg

De vlag van de buurtschappen Appel en Driedorp. De drie banen staan voor gras, bouwland met rijp graan/mais en lucht. De driehoek staat voor Driedorp en de cirkel voor Appel. Twee plaatsen te midden van een landbouwareaal.

De vlag van de buurtschappen Appel en Driedorp. De drie banen staan voor gras, bouwland met rijp graan/mais en lucht. De driehoek staat voor Driedorp en de cirkel voor Appel. Twee plaatsen te midden van een landbouwareaal.

Driedorp-MSD-20100806-207070.jpg

Driedorp, met links de Hervormde kerk

Driedorp, met links de Hervormde kerk

Driedorp

Terug naar boven

Status

- Driedorp is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

- De buurtschap Driedorp valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk.

- De buurtschap Driedorp heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

- Buurtschap Driedorp werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap Appel. Zo zijn er een gezamenlijke buurtvereniging, vlag en basisschool (in buurtschap Appel. Zie daar het kopje Links > Onderwijs). Je zou ze dan ook als een tweelingbuurtschap kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Driedorp.

Naamsverklaring
Samengesteld uit drie en dorp, naar het oorspronkelijk aantal huizen?(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Driedorp ligt ZO van Nijkerk, rond de kruising van de wegen Hoef, Slichtenhorsterweg, de provincialeweg N301 naar Barneveld (Barneveldseweg) en de Nieuwe Voorthuizerweg naar Voorthuizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap is ontstaan aan het eind van de 18e eeuw.

Van 1903 tot 1933 had Driedorp een stopplaats aan de zogeheten Kippenlijn, de huidige Valleilijn.

- Pagina met artikelen over de geschiedenis van de buurtschappen Appel en Driedorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde kerk (Barneveldseweg 148) is in 2010 als zelfstandige Vrije Hervormde Gemeente verder gegaan. Men is daar dus nu én niet Hervormd PKN én niet Hersteld Hervormd, want aansluiting daarbij is niet doorgegaan, aldus de tekst onder de link. Deze 'evangelisatie' is in 1867 gesticht door freule Van Hangest d'Yvoi. Zij stelde tevens een godsdienstonderwijzer aan ten behoeve van de pastorale zorg voor de bewoners van Driedorp en omgeving. Velen van hen leefden in armoedige omstandigheden. De evangelisatie is een vrucht van het Réveil, een opwekkingsbeweging uit de 19e eeuw.

Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan in 2007 is het jubileumboek 'Den goeden gang van zaken. Mensen en feiten uit de historie van de Hervormde Evangelisatie te Driedorp bij Nijkerk' (110 pag.) verschenen. Het is geschreven door ds. T. van 't Veld, die hier in zijn jeugdjaren kerkte en daar ook betrokken was bij het kerkenwerk. Het boekje beschrijft de maatschappelijke en kerkelijke toestand rond 1867 en de ontwikkeling die de evangelisatie in de afgelopen 140 jaar heeft doorgemaakt, met o.a. beschrijvingen van de adellijke familie, de voorgangers en de kostersfamilies. Zolang de voorraad strekt is het boekje verkrijgbaar bij koster C. Cousijnsen, Barneveldseweg 150, tel. 06-24805970. Via deze link kun je de kerkdiensten meeluisteren, en ook oudere kerkdiensten terugluisteren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Trage Tocht Driedorp is een wandelroute van 21 km over grotendeels onverharde paden (door een 'paradijselijk coulissenlandschap' aldus de beschrijving), startend bij de Hervormde kerk in de buurtschap.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - De buurtschap werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap Appel. Zo is er een gezamenlijke Buurtvereniging Appel - Driedorp.

Reactie toevoegen