Drachtstercompagnie

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

Drachtstercompagnie wapen [640x480].gif

Drachtstercompagnie heeft sinds 2003 een dorpswapen en -vlag. Zie toelichting bij Recente ontwikkelingen.

Drachtstercompagnie heeft sinds 2003 een dorpswapen en -vlag. Zie toelichting bij Recente ontwikkelingen.

Drachtstercompagnie

Terug naar boven

Status

- Drachtstercompagnie is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Onder het dorp Drachtstercompagnie valt ook een deel van de buurtschap Luchtenveld.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Drachtsterkompenije of kortweg De Kompenije.

Oudere vermeldingen
1840 De Compagnie.

Terug naar boven

Ligging

Drachtstercompagnie ligt NO van Drachten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drachtstercompagnie 75 huizen met 374 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 460 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Drachtstercompagnie, kun je terecht bij de in 2010 opgerichte Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije. Op hun site vinden we de volgende toelichting (in het Fries, maar ook voor een 'Hollander' met een  een beetje taalgevoel is het goed te lezen: "It doel fan de kommisje is wichtige saken út de skiednis fan Drachtster Kompenije neier te ûndersykjen, te argyfearjen en sa mooglik dêr ek oer te publisearjen. Op dizze wize wurdt de skiednis fan ús doarp bekender en ek fêstlein foar de takomst. Fierders is de kommisje foarnimmens om ien kear yn’t jier in útstalling te organisearjen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2003 heeft Drachtstercompagnie een dorpswapen en -vlag, ontworpen door wapendeskundige de heer J.C. Terluin. De Dorpssite licht de keuze voor de motieven als volgt toe: "De wiken as skeane banen, it klaverblêdsje as simboal foar it greidelân en de turven as ôfgroeven fean. De goudgiele kleur stiet wer foar de sângrûn en de reade kleur foar de heide dy’t no ferdwûn is mar wol werom tinken docht oan de earme tiid yn’t ferline."

- Drachtstercompagnie heeft zowel haar naam als haar omgeving te danken aan de vervening, die plaats vond van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw. Het is uniek en bijzonder dat het karakter van de verveningstructuur is behouden. Lange rechte wijken, met aan één of weerskanten de elzensingels. Totaal 19 wijken met allemaal een historische naam, lopend van Het Noorderend tot aan de Skieding. In 2011 heeft het dorp middels wijknaambordjes alle wijken met de historische namen weer zichtbaar gemaakt. In totaal gaat het om 63 palen met naambordjes, met daarbij een logo met drie turfjes, symbool voor de verveningsgeschiedenis van het dorp. - Artikel over de wijknaambordjes van Drachtstercompagnie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Drachtstercompagnie heeft 2 rijksmonumenten.

- Drachtstercompagnie heeft 1 gemeentelijk monument.

- Het voormalige NH evangelisatiekerkje Bidt en Werkt aan De Skieding 65 dateert oorspronkelijk uit 1921. Het kerkje is gesloten voor de eredienst. In 2000 is het gesloopt en weer opgebouwd. In 2005 is het kerkje verkocht. Er is nu een atelier in gevestigd.

- De Protestantse (voorheen Gereformeerde) kerk De Keppelstok (Smidswei 3) valt onder de Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Omloop fan Drachtsterkompenije (begin juni) is een wielrenwedstrijd voor zoals de Friezen zeggen 'hurdfytsers', die 19 rondjes van 5,4 km moeten afleggen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drachtstercompagnie (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drachtstercompagnie.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie.

- Muziek: - Brassband Halleluja.

- Sport: - v.v. T.F.S. (Troch Freonskip Sterk) (voetbal). - Korfbalvereniging TFS.

- Zorg: - Zorgboerderij Het Midden. - Zorgboerderij Helianthus Zathe.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Drachtstercompagnie, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen