Drachtstercompagnie

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

Drachtstercompagnie wapen [640x480].gif

Drachtstercompagnie heeft sinds 2003 een dorpswapen en -vlag. Zie toelichting onder Status.

Drachtstercompagnie heeft sinds 2003 een dorpswapen en -vlag. Zie toelichting onder Status.

Drachtstercompagnie

Terug naar boven

Status

- Drachtstercompagnie is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Onder het dorp Drachtstercompagnie valt ook een deel van de buurtschap Luchtenveld.

- Sinds 2003 heeft Drachtstercompagnie een dorpswapen en -vlag, ontworpen door wapendeskundige de heer J.C. Terluin. De Dorpssite licht de keuze voor de motieven als volgt toe: "De wiken as skeane banen, it klaverblêdsje as simboal foar it greidelân en de turven as ôfgroeven fean. De goudgiele kleur stiet wer foar de sângrûn en de reade kleur foar de heide dy’t no ferdwûn is mar wol werom tinken docht oan de earme tiid yn’t ferline."

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Drachtsterkompenije of kortweg De Kompenije.

Oudere vermeldingen
1840 De Compagnie.

Naamsverklaring
De naam herinnert aan de zogeheten compagnieën; verenigingen van eigenaars, die in de 16e en 17e eeuw de venen exploiteerden. Compagnie wordt in Heerenveen en Smallingerland gebruikt als aanduiding voor dorpsgedeelten die ontstaan zijn door het vergraven van het hoogveen langs de vaarten en wijken. Hier sinds 1724 onderscheiden in Oude-Compagnie (noordelijk gedeelte) en Nieuwe-Compagnie (zuidelijk gedeelte).(1)

Terug naar boven

Ligging

Drachtstercompagnie ligt NO van Drachten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Drachtstercompagnie 75 huizen met 374 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Drachtstercompagnie, kun je terecht bij de in 2010 opgerichte Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije. Op hun site vinden we de volgende toelichting (in het Fries, maar ook voor een 'Hollander' met een beetje taalgevoel is het goed te lezen: It doel fan de kommisje is wichtige saken út de skiednis fan Drachtster Kompenije neier te ûndersykjen, te argyfearjen en sa mooglik dêr ek oer te publisearjen. Op dizze wize wurdt de skiednis fan ús doarp bekender en ek fêstlein foar de takomst. Fierders is de kommisje foarnimmens om ien kear yn’t jier in útstalling te organisearjen.

Onze commissie heeft in de korte tijd van haar bestaan al diverse activiteiten ontplooid. Denk maar aan de tentoonstellingen, het samenstellen van het prachtige boek over Nakke en de stichting en inrichting van een oudheidskamer. Wij zijn erg geïnteresseerd in de historie van ons dorp en onze doelstelling is ook om daarvan zoveel mogelijk vast te leggen. Het meeste van wat u de afgelopen jaren bij ons heeft ingeleverd vindt u terug in de oudheidskamer. Maar er is ongetwijfeld nog meer historisch materiaal in uw bezit. Te denken valt aan oude foto's, documenten, brieven, notariële akten, stamboomgegevens, krantenknipsels, rouwadvertenties, boeken en allerlei andere zaken, digitaal of op papier. Wanneer u hiervan afstand wilt doen en wij het interessant materiaal vinden, kunt u het afstaan aan onze commissie. Het wordt dan opgenomen en zorgvuldig bewaard in ons archief of het wordt tentoongesteld in de oudheidskamer. Op onze inloopavonden kunt u materiaal inleveren, maar u kunt het ook door ons laten beoordelen. Zo willen wij bijvoorbeeld graag uw oude familiefoto’s scannen, zodat u de originelen meteen weer mee terug kunt nemen als u dat wilt. Tevens willen we graag met u proberen te achterhalen wanneer de foto werd gemaakt, waar het precies is in ons dorp, welke personen op de foto staan en meer van die bijzonderheden.

Oudheidskamer. De oudheidskamer is een initiatief van de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK). Zij kregen van Plaatselijk Belang de opdracht om een oudheidskamer in het dorp te realiseren. Van 2013-2020 had de stichting aan de Fallaetswei hiervoor een geschikte ruimte. Toen deze ruimte niet langer beschikbaar was, kwam de woonkamer naast Nijsgjirrich aan de Tsjerkebuorren in Drachtstercompagnie vrij. Helaas is deze ruimte te klein voor de hele collectie. Daarom staat nu een deel van de collectie van de oudheidskamer in de opslag. Met de komst van het nieuwe MFC in 2022 (waarvoor zie het hoofdstuk Links > MFC) komt er voor de stichting een ultieme plek vrij voor de oudheidskamer. De activiteiten van PB verhuizen namelijk van It Gebouke naar het nieuwe MFC en de Histoaryske Kommisje kan It Gebouke voor een symbolisch bedrag overnemen om de Oudheidskamer in te realiseren, zodat we daar weer vele jaren mee vooruit kunnen.

It Gebouke is in 1938 door 'juffer' Gelkje van Kooten aan het dorp geschonken om dienst te doen als buurthuis. Het verenigingsgebouwtje moest worden gebruikt ter bevordering van de stoffelijke en culturele belangen van de inwoners. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij het doel van Stichting Oudheidskamer en om het dorp leefbaar te houden zou het prachtig zijn als de overname gaat lukken. Er moeten namelijk nog wel genoeg fondsen worden geworven om de 15.000 euro overdrachtsbelasting te kunnen betalen. Wilt u de stichting hiermee helpen? Dit kan door een donatie te doen op rekeningnummer NL17 RABO 0177 812486 t.n.v. Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie o.v.v. Steunactie It Gebouke."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpswinkel
De dorpswinkel in Drachtstercompagnie heeft in 2017 na bijna 100 jaar definitief zijn deuren gesloten. Het kon financieel niet meer uit. De afgelopen jaren zijn er meerdere acties geweest om de winkel te redden, maar er kwamen te weinig klanten om de zaak rendabel te maken. Vooral de concurrentie van de grote supermarkten in Drachten werd de winkel te veel.

Woonwagenkamp
In het kader van rijksbeleid moest het grote woonwagenkamp in Drachtstercompagnie - het grootste woonwagenkamp van Fryslân - in de jaren negentig worden opgeheven en worden verdeeld over een aantal kleinere kampjes in Drachten en omgeving. De woonwagenbewoners bleven liever bij elkaar, en in de woonwijken van Drachten was en is veel weerstand tegen de mogelijke komst van woonwagenbewoners, maar in het kader van de beoogde integratie met andere burgers vindt de overheid grote, afgelegen kampen niet meer van deze tijd. Vandaag de dag wordt het terrein gepacht door Johan van der Ploeg, die er plannen heeft voor een vakantieparkje. Anno 2018 overweegt de gemeente om het oude woonwagenkamp deels weer als zodanig in gebruik te nemen, voor maximaal 20 standplaatsen. In oktober 2018 heeft een aantal woonwagenbewoners het oude woonwagenkamp weer in gebruik genomen, bij wijze van protestactie om te ervoor te ijveren dat de gemeente snel standplaatsen toewijst, hier en/of elders. De inwoners van het dorp konden doorgaans goed overweg met de woonwagenbewoners en zagen ze niet graag vertrekken. Ze zorgden ook mede voor draagvlak voor voorzieningen. Zo zorgde het vertrek van de woonwagenbewoners bijvoorbeeld voor ca. 20 leerlingen minder op de basisscholen in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Drachtstercompagnie heeft 2 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Drachtstercompagnie heeft 1 gemeentelijk monument.

NH evangelisatiekerkje
Het voormalige NH evangelisatiekerkje Bidt en Werkt aan De Skieding 65 dateert oorspronkelijk uit 1921. Het kerkje is gesloten voor de eredienst. In 2000 is het gesloopt en weer opgebouwd. In 2005 is het kerkje verkocht. Er is nu een atelier in gevestigd.

PKN kerk De Keppelstok
De Protestantse (voorheen Gereformeerde) kerk De Keppelstok (Smidswei 3) valt onder de Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie.

Oorlogsbegraafplaats
Op 7 september 1941 vertrok vanaf RAF-basis Marham de Wellington R1798 met als missie een bombardement op de stad Berlijn. Het toestel was onderdeel van een formatie van 197 toestellen met dezelfde missie. De R1798 werd boven Nederland neergeschoten door de Duitse nachtjager Oblt. Helmut Lent, en stortte vervolgens neer in Drachtstercompagnie. Alle 6 de bemanningsleden kwamen om in de crash, ze liggen allen begraven op de oorlogsbegraafplaats op het kerkhof bij de Protestantse kerk.

Wijknaambordjes
Drachtstercompagnie heeft zowel haar naam als haar omgeving te danken aan de vervening, die plaats vond van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw. Het is uniek en bijzonder dat het karakter van de verveningstructuur is behouden. Lange rechte wijken, met aan één of weerskanten de elzensingels. Totaal 19 wijken met allemaal een historische naam, lopend van Het Noorderend tot aan de Skieding. In 2011 heeft het dorp middels wijknaambordjes alle wijken met de historische namen weer zichtbaar gemaakt. In totaal gaat het om 63 palen met naambordjes, met daarbij een logo met drie turfjes, symbool voor de verveningsgeschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Evenementen

ATB Toertocht
De Kompenijster ATB Toertocht (op een zondag begin april, in 2020 voor de 8e keer) is een toertocht voor mannen en vrouwen over naar keuze ca. 65 km of ca. 35 km. De start is vanuit Café Aans. Deelname is op eigen risico. Een helm is verplicht. De inleg is 3 euro. Vooraf aanmelden is niet nodig: wie zin heeft die komt. Verder: samen uit, samen thuis!

Kinderkledingbeurs
Het Bernewurk van Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie organiseert op een zaterdag rond 20 april een Kinderkledingbeurs, waar heel veel leuke tweedehands kinderkleding te koop is. Tijd: van 9.30-12.30 uur.

Rommelmarkt / Sneupersmerk
"Jaarlijks organiseert de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije op een zaterdag eind mei een Rommelmarkt / Sneupersmerk bij de Oudheidskamer te Drachtstercompagnie. De opbrengst is bestemd voor de exploitatie van de Oudheidskamer. Want die moet tegenwoordig zelf 'de broek ophouden', wat lukt dankzij donateurs en dankzij de opbrengst van deze jaarlijkse markt. Het aanbod van de producten is enorm groot. Antiek, Curiosa, Brocante & Retro. Zo zijn er meer dan 1000 boeken en tijdschriften, electra, huis- tuin- en keukenspullen, heel veel speelgoed. En nog veel meer. Voor de kinderen is een aparte hoek ingericht. Daar kan speelgoed worden gekocht. En dat alles voor zeer weinig geld. Je kunt je overtollige/ongebruikte spullen afgeven bij Appie Heddema, tel. 0512-342375. Mailen kan naar hkdk@hotmail.nl. De locatie van de rommelmarkt is Fallaetswei 17. De markt is van 10.00-15.00 uur."

Wielrennen
De Omloop van de Kompenije (juni, in 2020 voor de 17e keer) is een wielrenwedstrijd voor zoals de Friezen zeggen 'hurdfytsers', die 19 rondjes van 5,4 km moeten afleggen.

Dorpsfeest
Eens in de drie jaar is er een Dorpsfeest in Drachtstercompagnie, gedurende 5 dagen in september. De laatste keer was in 2018, dus de volgende keer is in 2021. Een van de publiektrekkers is de optocht van versierde wagens op vrijdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen en groen
Een door Plaatselijk Belang ingestelde Groencommissie heeft in 2017 en 2018 plannen gemaakt om de wandelmogelijkheden in en rond het dorp te verbeteren en de openbare groengebieden te verfraaien, zodat Drachtstercompagnie echt een ‘Doarp yn ‘t Grien’ wordt. Er gaat bijvoorbeeld gewerkt worden aan verbetering van het groen bij het café en op it Fallaet, de kale stukken langs de Feart, het parkje bij het kunstwerk en de entree van het dorp via de Smidswei. Verder komt er een nieuw wandelpad dat via de Siktaris Eringawyk en langs boomwallen naar de Klamersreed loopt en een pad langs de zuidrand van het uitbreidingsplan, dat via een brug op de Feart uitkomt. Ook inwoners kunnen bijdragen aan een groener dorp, door hun tuin te voorzien van streekeigen plantgoed, zoals parkbomen, fruitbomen en hagen. Inwoners kunnen daarvoor bij de Groencommissie terecht, waar men met een flinke korting beplanting kan aanschaffen. De uitvoering van alle plannen gaat in 2019 van start.

Vogels
- Vogelwacht Drachtstercompagnie e.o. (wat met name staat voor de buurdorpen Boelenslaan, Houtigehage en Rottevalle) houdt zich bezig met behoud en verbetering van de natuur in hun omgeving, o.a. door het plaatsen van vele nestkasten voor allerlei soorten vogels. En met zeer verdienstelijke resultaten! Kijk maar eens naar de mooie fotoreportages op hun Facebookpagina.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Drachtstercompagnie, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Drachtstercompagnie (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Drachtstercompagnie.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie is opgericht in 1933 en heeft als doel de belangen van het dorp en zijn inwoners zo goed mogelijk te behartigen, met betrekking tot thema's als verkeer en vervoer, sport en recreatie, bestemmingsplannen en woningbouw, voorzieningen en dienstverlening, onderwijs en kinderopvang, natuur en landschap, en kunst en cultuur.

- MFC: - "In januari 2019 is een convenant voor het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) in Drachtstercompagnie opgesteld met PCBO, de Sport, Plaatselijk Belang en de gemeente. In de nieuwe situatie zal het schoolgebouw van de Frissel aan de gemeente worden overgedragen. Het huidige clubgebouw met kleedgelegenheid van TFS en de gymzaal worden afgebroken. Daarvoor komt een geheel nieuw complex terug met school, ontmoetingsruimte, gymzaal en kleedkamers voor de binnen- en buitensport. Het clubhuis van TFS wordt geïntegreerd in het MFC. Drie in een dus, zoals ook het doel is van het nieuwe MFC. ’t Gebouke, eigendom van Plaatselijk Belang, wordt niet afgebroken maar verliest wel haar huidige functie. Alle activiteiten die nu in ’t Gebouke plaatsvinden gaan naar het nieuwe MFC. ’t Gebouke kan een andere invulling krijgen.

Het MFC is een ontwerp van architect Foppe Hoekstra van architectenbureau van Manen en Zwart en wordt gebouwd door bouwgroep Dijkstra Draisma. In het MFC Drachtstercompagnie komt samenwerkingsschool de Frissel samen met een ontmoetingsruimte voor het dorp, met een gymzaal en kleedruimte voor de buitensporten. De komst van het MFC is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de school, plaatselijk belang, dorpsverenigingen en de gemeente. Wethouder Felix van Beek is verheugd over het nieuwe MFC: ‘Het MFC is een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende partijen, met als resultaat een fantastisch ontwerp dat de kracht van het dorp uitstraalt. Vanuit alle kanten van het dorp heb ik het enthousiasme vernomen over de plannen, dat is echt terug te zien in het ontwerp. Het dorp krijgt met het MFC een locatie waar onderwijs, sport en het dorpshuis een plek krijgen. Allemaal belangrijke functies die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp.” De verwachting is dat het MFC aan het begin van het schooljaar 2022-2023 in gebruik wordt genomen."

- Onderwijs en kinderopvang: - Samenwerkingsschool SWS De Frissel. Het woord ‘frissel’ is het Friese woord voor ‘vlecht’. Twee scholen in Drachtstercompagnie, een openbare en een christelijke basisschool, met verschillende culturen en identiteiten vormen sinds augustus 2016 tezamen één mooie nieuwe sterke vlecht. Eén nieuwe school met een nieuw gezicht en een sterk onderwijsconcept, waarin alle krachten zijn gebundeld, maar waar onderlinge verschillen zichtbaar mogen blijven. Ouders maken kenbaar welk onderwijs ze kiezen voor hun kinderen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming. Ze houden bij het verdelen van de lessen ook rekening met de achtergrond en overtuiging van de leerkrachten, zodat iedereen op authentieke wijze les kan geven. Ze vinden het ook van belang dat kinderen leren samen te leven en vooral ook respect voor elkaar en voor elkaars mening te hebben. Ze leren hen waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden. Dit hebben zij nodig om straks als actieve burgers deel te kunnen nemen in onze multiculturele samenleving en in onze democratische rechtsstaat.

- Vlakbij Drachten, op 4 minuten van de A7, vind je Us Stekje. Een kleinschalige, professionele en warme kinderopvang, gerund door Cilia Pander-De Roos, zelf moeder van 4 kinderen. De geschiedenis van Us Stekje begint in 2010, als Cilia als gastouder begint aan de Fallaetswei. Haar eigen huis wordt al snel te klein en daarom heeft Cilia in 2014 het allereerste kinderdagverblijf van Drachtstercompagnie geopend. En met succes: uit de hele omgeving (inclusief Drachten) komen kinderen Us Stekje gezellig maken. De kleinschaligheid staat hoog in het vaandel en brengt grote voordelen met zich mee. Zo werkt Cilia zelf een aantal dagen mee op de groep en is ze goed te bereiken voor de ouders. Het streven van de leidsters is een hechte band opbouwen met zowel de kinderen als de ouders en een plek bieden waar kinderen zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot unieke persoonlijkheden.

- Muziek: - Aangezien een aantal omliggende dorpen reeds een muziekkorps heeft, beleggen jongemannen uit de Kompenije op 21 oktober 1921 een vergadering met de bedoeling om ook in hun dorp een muziekvereniging op te richten. Er melden zich direct 15 leden, wat de start wordt van Brassband Halleluja. De vereniging, die ca. 30 leden heeft, staat voor het creëren van een harmonieus geheel. Voor passie, samenspel, plezier en betrokkenheid. Dit zijn niet alleen kenmerken van het samen musiceren, maar ook van de samenwerking en organisatie binnen de vereniging. De vereniging repeteert op donderdagavond in de Nije Kompe te Drachtstercompagnie.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. T.F.S. (Troch Freonskip Sterk) is opgericht in 1949. De vereniging bestaat uit een zaterdagafdeling. De thuiswedstrijden worden gespeeld op 't Trefpunt.

- De naam van korfbalvereniging k.v. TFS uit Drachtstercompagnie betekent natuurlijk hetzelfde als die van de voetbalvereniging. :-) Alleen waren zij eerder, want deze vereniging is al in 1946 opgericht. Jong en ouder kan bij TFS terecht om te korfballen. Kinderen vanaf 4 jaar maken hier al spelenderwijs kennis met korfbal en nemen bijvoorbeeld deel aan welpen-evenementen. Bij de jeugd hebben ze competitieteams in alle leeftijdsklassen van 5 t/m 15 jaar. En ook voor 18 jaar en ouder biedt TFS alle mogelijkheiden om te korfballen, op zowel prestatiegericht als recreatief niveau. TFS komt met vier seniorenteams uit in de competitie. Voor mensen die graag op een meer recreatieve wijze willen korfballen, is er het midweekteam. Dit team speelt op woensdag-/donderdagavond.

Naast sportiviteit staat ook gezelligheid bij TFS hoog in het vaandel. Er worden daarom ook veel andere activiteiten georganiseerd voor jong en ouder. De jeugdactiviteitencommissie organiseert regelmatig activiteiten voor alle jeugdleden, zoals Playbackshow, Knutselmiddagen, Pjuk-toernooi, Disco’s en Tentenkamp. Voor de oudere leden, vrijwilligers en supporters worden er activiteiten georganiseerd door de ontspanningscommissie. Enkele activiteiten zijn bijv.: Eindejaarstoernooi, Nieuwjaarsreceptie, Pjuk-toernooi, BBQ en Bowlen.

- De in 1984 opgerichte zaalsportvereniging SFK (= Sealsportforiening de Kompenije) heeft ca. 85 leden, die de volgende sporten al dan niet op wedstrijdniveau beoefenen: Fifty Fit / Turnen meisjes/dames / Acrogym.

- Overige verenigingen: - Vrouwen van Nu afd. Drachtstercompagnie komt maandelijks (uitgezonderd de zomermaanden) bijeen. Er zijn dan o.a. lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Verder is er o.a. een leesclub, en "De Vrouwen van Nu zijn altijd in beweging, dus vanaf april gaan wij iedere woensdagavond weer wandelen. Over één ding is iedereen het eens: "wandelen is gezond". Volgens de wetenschappers is het zelfs de beste vorm van lichaamsbeweging. Niet alleen vanwege de buitenlucht: slechts een half uur stevig wandelen per dag vermindert de kans op hart- en vaatziekten al aanzienlijk. Dus dames neem je zus, vriendin of buurvrouw mee dan gaan we gezellig iedere woensdagavond vanaf 19.00 uur wandelen! Vertrek vanaf It Gebouke. Als de avonden wat langer worden gaan we weer fietsen."

- Zorg: - "Zorgboerderij Het Midden in Drachtstercompagnie is er voor: mensen met een verstandelijke beperking; mensen met psychische problematiek; mensen met een autistische stoornis; jeugdigen/jeugdzorg; mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; mensen die burn-out zijn geraakt; mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Werken op een boerderij betekent werken met de aarde, de dieren en de planten. In een omgeving waar de natuur het ritme van het dagelijks werk bepaalt. Er is werk in de stal bij de koeien en de kalfjes, de varkens en de geiten worden verzorgd, de kippen gevoerd en de eieren geraapt. Van maart tot en met oktober is er van alles te doen in de grote moestuin en de kas, waar we zaaien, schoffelen en oogsten. In de kaasmakerij maken we verschillende soorten kaas. Het gras wordt gemaaid, we plukken bloemen voor boeketten of we maken met elkaar het erf netjes. We maken soep met groentes en kruiden uit de tuin, en soms wordt er gebakken. Doordat alle activiteiten zijn ingebed in het productiebedrijf, levert het producten op die tastbaar zijn. En de verkoop van eigen producten in de boerderijwinkel, brengt je in contact met mensen uit de nabije omgeving."

- "Zorgboerderij Helianthus Zathe in Drachtstercompagnie biedt wonen, werk, dagbesteding en individuele ondersteuning aan mensen die behoefte hebben aan individuele aandacht en een veilige en overzichtelijke omgeving. Deze mensen willen wij samen met onze medewerkers graag ondersteunen bij het realiseren van hun persoonlijke doelen, bij het werken aan hun eigen mogelijkheden en bij het vinden van passende werkzaamheden. Wij geloven dat ieder mens eigen kwaliteiten heeft en altijd kan groeien en sterker worden. Cor en Kerstin zijn in 2009 begonnen met het aanbieden van dagbesteding in Friesland. De zorgboerderij is sinds die tijd flink gegroeid, al is het aanbod is nog altijd kleinschalig te noemen. Helianthus Zathe biedt met een klein, enthousiast en betrokken team begeleid wonen, dagbesteding en individuele ondersteuning. Bij Helianthus Zante zijn plezier in het werken en genieten erg belangrijk."

- Zorgboerderij It Fallaet is gelegen op een mooie plek net buiten Drachtstercompagnie. De acht mensen die op It Fallaet wonen, worden begeleid door een enthousiast team medewerkers. Op de boerderij zijn veel mogelijkheden tot dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Ze hebben op de boerderij allerlei dieren, zoals varkens, geiten, kippen, konijnen en schapen, en niet te vergeten een hond en twee poezen die erg genieten van alle aandacht. Ze hebben appelbomen, een grote moestuin en een kas om de eigen bloemen, planten, groente en fruit te kunnen kweken zodra het warmer wordt. Maar ook in de herfst- en wintermaanden zijn ze volop bezig met het onderhoud hiervan; elk seizoen biedt weer andere werkzaamheden. Dit zorgt voor afwisseling en voor leven dicht bij de natuur.

- Zorgboerderij 't Daalders Plakje is in juli 2017 van start gegaan en door tegenslagen in februari 2019 failliet gegaan. Om de zorg in ’t Daalders Plakje te kunnen continueren is deze locatie onderdeel geworden van Zorginitiatief De Bosk. ’t Daalders Plakje is een kleinschalig zorgcomplex in Drachtstercompagnie voor mensen met een verzorgings- of verplegingsvraag die niet meer thuis kunnen wonen. Zorginitiatief De Bosk ziet de overname van ’t Daalders Plakje als een uitbreiding van haar zorgaanbod. Zorginitiatief De Bosk is in 2010 begonnen als gezinshuis in Harkema en heeft naast deze woonlocatie ook (woon)trainingshuizen voor jongeren in Drogeham. Vanuit 3Zorg Daniël biedt de organisatie kindzorg en dagbesteding aan (jong)volwassenen. Bij De Bosk staat saamhorigheid, geborgenheid, warmte en het bieden van structuur binnen een kleine en veilige setting centraal. De visie van De Bosk is dat ieder mens uniek is en ongeacht zijn of haar achtergrond of beperking gezien mag worden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Drachtstercompagnie, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen